Obec Žehuň
obecŽehuň

Zrušení trvalého pobytu

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu na základě návrhu

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu na základě návrhu

Údaj o místu trvalého pobytu lze dále zrušit na základě návrhu za splnění podmínek:Pokud je rozhodnuto o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, ze zákona se po nabytí právní moci rozhodnutí občanovi zavede adresa sídla ohlašovny, v jejímž územním obvodu mu byl trvalý pobyt zrušen - viz. odst. 8. Občan je povinen do 15 pracovních dnů požádat o nový občanský průkaz.

návrh podal vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba ve smyslu § 10 odst. 6 zákona o evidenci obyvatel (viz. odst. 17), tj. osoba specifikovaná v odst. 5.

musí být současně splněny dvě podmínky - osoba, které se ruší údaj o trvalém pobytu, nemá k objektu nebo jeho vymezené části užívací právo a tento objekt nebo jeho vymezenou část neužívá.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oprávněna podat návrh na zrušení údaje o trvalém pobytu občana je osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt, k němuž se vztahuje údaj o rušeném trvalém pobytu, nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení.

Návrh může být podán

  • písemně nebo
  • ústně do protokolu na pracovišti dle odst. 9,
  • v elektronické podobě,
  • pomoci jiných technických prostředků – v tomto případě musí být do 5 dnů potvrzeno jednou z předchozích forem.

Z návrhu musí vyplývat, čeho se navrhovatel domáhá, tj. že má být zrušen trvalý pobyt, komu a na jaké adrese, dále je navrhovatel povinen uvést identifikační údaje o své osobě - jméno, příjmení, datum narození a místo svého trvalého pobytu, případně jinou adresu pro doručování, podpis a označení správního orgánu, jemuž je určeno. V případě, že je návrh podáván ústně do protokolu, pohlídá si správné uvedení všech potřebných náležitostí úřední osoba, která bude návrh sepisovat.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Navrhovatel prokazuje:

  • oprávněnost podání návrhu - viz odst. 10
  • existenci důvodů pro zrušení údaje o trvalém pobytu - viz. odst. 4

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Správní řízení ke zrušení údaje o trvalém pobytu je zahájeno podáním návrhu.

Na které instituci životní situaci řešit

Příslušnou k rozhodování je ohlašovna, tj. obecní či městský úřad, v jehož obvodu má trvalý pobyt občan, kterému se tento trvalý pobyt navrhuje zrušit.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na vyžádání oprávněné úřední osoby je účastník řízení povinen prokázat svoji totožnost platným občanským průkazem. Žadatel je dále povinen prokázat i zánik užívacího práva dotčené osoby k objektu na adrese jejího trvalého pobytu, např. výpověď z nájmu bytu, vypořádání majetku po rozvodu manželství apod.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Pro tento typ správního řízení není předepsán formulář.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu činí za každou osobu 100 Kč.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou obecně stanoveny správním řádem. Vzhledem k tomu, že v daném řízení nemůže správní orgán rozhodnout bezodkladně, je povinen vydat rozhodnutí do 30 dnů ode dne zahájení řízení, avšak. ke lhůtě 30 dnů lze připočítat další dobu:
+ až 30 dnů – je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je potřeba někoho předvolat, nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde o zvlášť složitý případ
+ další nutnou dobu k provedení dožádání, ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny
Dále je nutno mít na vědomí, že v případě, že je řízení usnesením přerušeno, staví se lhůta pro vydání rozhodnutí od okamžiku, kdy se správní orgán o důvodu přerušení dozvěděl a ještě po dobu 15 dnů po skončení přerušení.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníkem řízení je navrhovatel a osoba, které je rušen údaj o místu trvalého pobytu.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Navrhovatel je v řízení povinen prokázat, že daná osoba, jejíž trvalý pobyt má být zrušen, objekt na adrese trvalého pobytu neužívá. Nejčastějším důkazem je výslech svědka – ideálně souseda či jiné osoby, která z vlastní zkušenosti ví, že tato osoba se již na adrese svého trvalého pobytu nezdržuje. V případě, že navrhovatel neprokáže existenci důvodů pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu (viz. odst. 4), může správní orgán jeho návrh zamítnout. Pokud je podán návrh, který trpí takovými vadami, které brání rozhodnout ve věci, a navrhovatel na základě výzvy správního orgánu v poskytnuté lhůtě tyto vady neodstraní, správní orgán může řízení usnesením zastavit

Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronická podatelna: ou-zehun@seznam.cz
Prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky úřadu: 26fak8d


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis byl naposledy aktualizován
05.01.2016

Datum konce platnosti popisu
Není známo

Datum vložení: 24. 8. 2022 13:01
Datum poslední aktualizace: 24. 8. 2022 13:11
Autor: Správce Webu

Aktuální počasí

<<
>>
dnes, čtvrtek 7. 12. 2023
zataženo 1 °C -3 °C
zataženo, slabý jihovýchodní vítr
vítrJV, 5.24m/s
tlak1013hPa
vlhkost95%

Svátek

Svátek má Ambrož, Benjamín

1. zmínka - 1137
440 obyvatel
MŠ a ZŠ
Kostnice
Rybník
Kostel

 

Hlaváček jarní
hlaváček jarní
Bukač velký
bukač velký
Bukýček malý
bukýček malý
chřástal kropenatý
chřástal kropenatý
chřástal malý
chřástal malý
moták pochop
moták pochop
orel mořský
orel mořský
Slavík modráček
slavík modráček