Obec Žehuň
obecŽehuň

Kroniky


Kostel sv. Gotharda a fara Kronikářství má v Žehuni dlouholetou tradici. V současné době obec eviduje 22 kronik. Jsou to kroniky školní, obecní farní, soukromé a ostatní.

Při oslavách osmistého padesátého výročí založení obce v roce 1987 byly všechny tyto kroniky spolu s kronikami nejbližších sousedních obcí vystaveny.

Zde jsou alespoň některé nejvýznamnější. Je to je školní kronika, která je nejstarší. Nese název Das Gedenkbuch für die Schule zu Žehun (1838-1908).

Kromě školních záležitostí obsahuje též zprávy o počasí, rybníku, o prusko-rakouské válce, líčí bídný úděl venkovského kantora. Zakládal ji učitel Johan Přibil. Zpočátku je psána švabachem, později latinkou, často se v  jednom zápisu střídají oba druhy písma. Pozdější zápisy prováděli řídící učitelé, kteří na škole učili.

Na ni časově navazuje první obecní kronika, která nese název:

Pamětní kniha pro obec Žehuň (1932-1939)

Nejstarší události čerpá ze školní kroniky z let 1838-1908. Obsahuje kresby, vlepené fotografie, pohlednice a výstřižky z novin. Zakládal ji řídící učitel František Šorm a v zápisech pokračovala učitelka Jiřina Kvasničková.

Kronika (1932-1939)

Je duplikátem kroniky předešlé. Když se za války musely kroniky odevzdávat Němcům, pořídila narychlo učitelka Irma Kučerová opis a ten se odevzdal místo originálu. Originál celou válku ukládala ve svém bytě v Poděbradech učitelka Otýlie Třeštíková. Po válce se opis vrátil, takže obec má dnes kromě originálu i její opis.

Za války si psala poznámky pro kroniku učitelka Irma Kučerová, ale ta 24. května 1945 náhle zemřela a její zápisky se pak nenašly.

Pamětní kniha obce Žehuně – kniha druhá (1939-1976)

Zpočátku obsahuje vlepené fotografie, mapy, pohlednice, ale od roku1959 se musí podle nařízení dokumentační materiály uschovávat zvlášť, proto bylo pořízeno album. Až do roku 1950 psala kroniku učitelka Jiřina Kvasničková, která byla prohlášena za manželku kulak, zproštěna učitelské služb, a kronika osiřela. Určený kronikář zápisy neprováděl. Učitelka Ludmila Tvrdíková po převzetí kroniky v roce 1959 provedla zápisy za uplynulé roky zpětně. Pouze v době její dlouhodobé nemoci v roce 1968 ji zastoupil manžel Antonín Tvrdík. Protože počet dokumentů narůstal, začala kronikářka nalepovat dokumenty na volné listy a zařazovat je podle oblastí do souborů.Tento způsob třídění u uchovávání dokumentů vede kronikářka dosud.

Kronika obce Žehuň okres Nymburk III. díl (1977-1989)

V roce oslav osmistého padesátého výročí založení obce Žehuň pořídila kronikářka na fotografie z oslav druhé album. Dokumenty se rozrostly o magnetofonové a filmové nahrávky a drobné trojrozměrné předměty, které se využily na výstavě při oslavách. Kroniku vedla Ludmila Tvrdíková.

Kronika obce Žehuň okres Nymburk IV. díl (1990- 2004)

Dokumentační materiály jsou doplněny vidieonahrávkou o Žehuni. Od roku 2000 se zápisy zpracovávají na počítači, pořizuje se nahrávka na disku, ale provádí se také ruční přepis do knihy. Kroniku vedla Ludmila Tvrdíková.

Kronika obce Žehuň V. díl (2005 - )

Kronikářka Ludmila Tvrdíková pokračuje v práci stejným způsobem jako u předešlé kroniky.

Jako doplněk hlavních kronik zpracovala kronikářka Ludmila Tvrdíková v letech 1985 a 1988 přehled o hudebnosti a hudebnících v Žehuni a okolí a rozvoji tělovýchovy a sportu v Žehuni.


Školní kroniky

Kromě nejstarší kroniky z let 1838-1908 má škola ještě tyto kroniky:

Pamětní kniha obecné školy v Žehuni (1909-1939)

Kroniku psali řídící učitelé, kteří v té době na škole působili. Do kroniky jsou vlepovány fotografie, výstřižky z novin, obsahuje též pozdravný dopis generála Sonina z 15. května 1945 psaný rusky; opatřen je jeho český překlad.

Pamětní kniha (1940-1953)

Je to kronika obecné školy. Jsou do ní vloženy fotografie a výstřižky z novin.

Kronika obecné, později národní školy(1940-1962)

Je to kronika školy z Choťovic, která byla po zrušení tamní školy předána do Žehuně. Po vytvoření samostatné obce Choťovice byla opět vrácena na obecní úřad do Choťovic. V kronice jsou vloženy fotografie a výstřižky z novin.

Kronika školy v Žehuni (1945-1964)

Obsahuje fotografie, výstřižky, dopisy plakáty aj.

Školní kronika (1965-2005)

Obsahuje fotografie, výstřižky, parte.

Kronika mateřské školy v Žehuni (1947-dosud)

Přílohou je fotoalbum a volné fotografie.


Kronika farní

Gedenkbuch (1837-1942)


Kronika JZD (1970-1985)

Pamětní kniha obce Žehuň

Počátek kroniky tvoří diplomová práce Antonína Tvrdíka z Pedagiögické fakulty UK v Hradci Králové Vznik a rozvoj Jednotného zemědělského družstva v Žehuni v letech 1950-1966. Kronika končí rokem 1985. Kroniku psala Ludmila Tvrdíková.


Kronika obecní knihovny


Kronika (1972-1989)

Součástí jsou dvě alba s fotografiemi a výstřižky. Kroniku založila knihovnice Eva Černá.


Kronika Sboru pro občanské záležitosti


Pamětní kniha Žehuň (1979-dosud)

V kronice jsou zápisy z vítání do života, zpočátku i předávání občanských průkazů, stříbrné, zlaté i diamantové svatby. Kroniku zakládala Eva Černá, dále až do roku 1992 ji vedli manželé Alžběta a Stanislav Povýšilovi z Choťovic, od roku 1993 Monika Fišerová. Zápisy doplňují též kresby. Od roku 1993 vkusné.

Součástí kroniky jsou 4 alba.


Soukromé kroniky


Analen Buch für die Familie Waclawik (1836-1921)

První díl rodinné kroniky rodiny Václavíkovy.

Druhý díl kroniky rodiny Václavíkovy (1921-1929)

Tento druhý díl kroniky nemá název. Obsahuje i část překladu prvního dílu.


Dodatek:

Kronika obce Žehuň V. díl

OÚ Žehuň 21,5x31,5 cm

Založena 20. května 2005, poslední zápis je za rok 2009, obsahuje 269 popsaných stran.
5.1.2007 při návštěvě pana Zdenka Rosche, nar. 8.10.1938, jsem objevila další kroniku rodiny Václavíkovy, založenou paní Marií Häuslerovou 30. dubna 1941 v Praze, manželkou p. Zdenka Václavíka, nar. 16.11.1882 v Žehuni. Tato kniha má název Kronika naší rodiny-vzpomínky rodiny na moje mládí a rodinný život. Kronika je vázána v kůži, je ozdobena červenými kamínky (granáty???).
 

Kronika obce Žehuň okres Kolín 2000 - 2009

OÚ Žehuň 21,5x30,5 cm

Text, doplněný dokumentačními materiály, je zachycen na 409 listech. Jedná se o tištěný exemplář; léta 2000 až 2009 jsou v duplikátu. Roky 2000 až 2004 jsou ručně zapsány jednak v Kronice obce Žehuň, okres Nymburk, IV. díl a roky 2005 až 2009 v Kronice V. obce Žehuň. Protože od roku 2000 zpracovávám zápisy též digitálně, léta 2000 - 2009 jsou kromě tištěné formy zachycena též na čtyřech CD-R

 

Kronika obce Žehuň okres Kolín 2010 - současnost

OÚ Žehuň 21,5 x 30,5 cm

Od roku 2010 jsou kroniky tvořeny po jednotlivých letech. Text, doplněný dokumentačními materiály. Zápis bez dokumentačních materiálů je uložen též na CD-R.


Nahoru

Aktuální počasí

dnes, neděle 26. 5. 2024
slabý déšť 25 °C 13 °C
slabý déšť, slabý jižní vítr
vítrJ, 4.12m/s
tlak1019hPa
vlhkost60%
srážky4.11mm

Svátek

Svátek má Filip

1. zmínka - 1137
440 obyvatel
MŠ a ZŠ
Kostnice
Rybník
Kostel

 

Hlaváček jarní
hlaváček jarní
Bukač velký
bukač velký
Bukýček malý
bukýček malý
chřástal kropenatý
chřástal kropenatý
chřástal malý
chřástal malý
moták pochop
moták pochop
orel mořský
orel mořský
Slavík modráček
slavík modráček