Obec Žehuň
obecŽehuň

Kronika 2008


 Kronika obce Žehuň - rok 2008

Úvod

Celý svět přivítal nový rok ohňostroji, a nejinak tomu bylo i v Žehuni. Rakety z několika míst osvětlovaly opět oblohu.

Přestože prezident republiky Václav Klaus ve svém novoročním projevu kriticky zhodnotil éru komunismu, vyhnul se kontroverzním tématům, která by ho mohla u některých politiků před únorovými prezidentskými volbami poškodit. Jeho slova, že dnes asi žijeme v nejlepším období naší země, vyvolávala u mnoha lidí při pomyšlení na všeobecné zdražování a celkový růst životních nákladů rozporuplné reakce.

Naši občané si uvědomovali, že Česko čeká největší reforma od roku 1989. Od 1. ledna se měnila výše daní, a tím vzrůstaly ceny, začalo se platit u lékaře, v lékárnách a v nemocnicích, změnil se způsob vyplácení sociálních příspěvků.
V únoru se konaly v Česku prezidentské volby. Březnové volby v Rusku byly předem rozhodnuté. Následovníkem Vladimíra Putina se stal jeho oblíbenec Dmitrij Medveděv. V listopadu se konaly prezidentské volby v USA. Na letištích v ČR a v dalších osmi nových členských zemích EU odpadly pro cestující v schengenském prostoru kontroly. 31. srpna skončila platnost padesátihaléřových mincí, dvacetikorunových bankovek a občanských průkazů bez strojově čitelných údajů, vydaných do konce roku 2003. Konalo se mistrovství Evropy ve fotbale v Rakousku a Švýcarsku a Olympiáda v Číně, kde Číňané vybojovali nejvíce medailí. Motoristé se dočkali změny bodového systému, zprovoznění nových úseků dálnic a přidávání biolihu do benzínu, od čehož motoristé očekávali zvýšení ceny pohonných hmot. Zatímco v červnu se cena benzínu přiblížila až k 35,- Kč, poslední den v roce, kdy barel nafty klesl na 40 USD, stál benzín Natural 95 u některých čerpacích stanic dokonce jen 20,50 Kč a nafta 22,90 Kč.

Vláda rozhodla narovnat vztah s církvemi jednak navrácením části jejich majetku včetně půdy a lesů v hodnotě 51 miliard korun, jednak finanční náhradou zabaveného majetku ve výši 83 miliardy korun. Ty by stát splácel 60 let, takže s úroky by se konečná suma vyšplhala na 270 miliard korun.

8. a 9. února sledovali příznivci obou kandidátů, Václava Klause i Jana Švejnara, s napětím televizní a rozhlasové vysílání prezidentských voleb ze Španělského sálu Pražského hradu. Volba byla emociálně velmi vypjatá, ale v žádném ze tří kol první volby nebyl nikdo zvolen. Většinu času zabralo nechutné dohadování o tom, zda volit veřejně či tajně a dohady o tom, pro kterou stranu je ten či onen způsob volby výhodnější. Rozhodující byla taktika komunistů nezvolit nikoho, a do druhého kola nominovali europoslankyni Janu Bobošíkovou. Ta však po prvním kole druhé volby, která se konala 15. února, odstoupila. Ve třetím kole druhé volby zvolili zákonodárci prezidentem 141 hlasy Václava Klause. Profesor Jan Švejnar získal 111 hlasů. Obě volby se konaly veřejně.

17. února vyhlásilo Kosovo nezávislost. V celém světě to vyvolalo vzrušenou odezvu. Srbská policie byla v pohotovosti, protože v Srbsku propukly nepokoje, při nichž Srbové napadali i novináře. Mezi prvními, kdo uznali nezávislost Kosova, byl Afghánistán a USA. Později se připojily Anglie, Francie, Německo a další státy. Státy Evropské unie zvažovaly, jak se k existenci nového státu zachovat. Česká vláda uznala Kosovo 21. května.

19. února oznámil kubánský prezident Fidel Castro, že se kvůli špatnému zdravotnímu stavu vzdává po čtyřiceti devíti letech všech svých čelných funkcí. 24. února byl zvolen prezidentem jeho bratr Raul Castro.

2. března byl podle očekávání jednomyslně v prvním kole voleb zvolen ruským presidentem Dmitrij Medveděv. Do funkce nastoupil 7. května. 8. května byl zvolen premiérem Vladimír Putin.

Cyklon, který postihl 3. května jihoasijskou Barmu, způsobil mnohem větší škody, než bylo původně sděleno. Odhady udávaly 128 000 mrtvých a pohřešovaných. Postiženo bylo celkem 2,5 milionů lidí. Mezinárodní potravinová pomoc se však dostala jen asi k jedné třetině dětí. Mezi zeměmi, které poskytly pomoc, byla také Česká republika.

Další katastrofická zpráva přišla z jihozápadní Číny. Zemětřesení 12. května pohřbilo podle úředních odhadů 67 000 lidí a 20 000 bylo nezvěstných. Bez střechy nad hlavou zůstalo na 5 a půl milionů lidí.

Přes odpor většiny našich lidí podepsali 8. července ministři zahraničí České republiky Karel Schwarzenberg a americká ministryně Condoleezza Riceová smlouvu o umístění radaru v Brdech. Počítá se, že k její ratifikaci by mohlo dojít příští rok.

Ve dnech 8. až 24. srpna se konaly v čínském Pekingu dvacáté deváté Olympijské hry. Zahájení her sledovaly na celém světě čtyři miliardy lidí. Klidný začátek tohoto sportovního svátku narušil konflikt mezi Gruzií a Ruskem o jižní Osetii. Naši sportovci získali 3 zlaté a 3 stříbrné medaile a umístili se na 24. místě.

21. srpna se mysl nás pamětníků vracela k pohnutým událostem roku 1968, kdy byla naše zem okupována pěti státy Varšavské smlouvy. V 21 hodin se v mnohých domácnostech podle výzvy milovického dětského zastupitelstva zhasla na minutu všechna svítidla.

Finanční krize, která se nastartovala v září ve Spojených státech, přerostla i do ostatních zemí Evropy a nevyhnula se ani České republice.

5. listopadu byl zvolen 44. americkým demokratickým prezidentem afroameričan Barack Obama, který ve volbách porazil republikána Johna McCaina.

Schodek státního rozpočtu, plánovaný na rok 2008 71 miliard korun, dosáhl pouhých 19,4 miliardy korun. Pro rok 2009 se plánuje 38 miliard, předpokládá se však, že bude vyšší.

27. prosince odstartoval konflikt mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamas, když izraelské letectvo zaútočilo na pásmo Gazy.

Nezaměstnanost stoupla v prosinci z 5,3% na 6%.

Od roku 2009 bude naše země půl roku předsedat Evropské unii.

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do Senátu Parlamentu České republiky se konaly 17. a 18. října. Volební komise pracovala ve složení: předseda Jaroslav Brzák, místopředseda Hana Fialová, zapisovatelka Marcela Ševčíková, členové komise: Emilie Matoušková, Marta Jiroudková, Alois Štika.

Do zastupitelstva volilo 147 občanů, tj. 40,9%, platných hlasů bylo 132.

ČSSD

78 hlasů

59,1%

KSČM

23 hlasy

17,5%

ODS

22 hlasy

16,5%

Strana zelených

3 hlasy

2,3%

Středočeši

3 hlasy

2,3%

Nezávislí starostové

2 hlasy

1,7%

Dělnická strana

1 hlas

0,8%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ve Středočeském kraji přišlo k volbám 42,14% voličů.


Do Senátu Parlamentu České republiky volilo 145 občanů, tj. 40,4%, platných hlasů bylo 130.

MUDr. Pavel Lebeda,

ČSSD

56 hlasů

43,1%

František Švarc,

KSČM

28 hlasů

21,5%

MUDr. Václav Navrátil,

SNK Evropští demokraté

20 hlasů

15,4%

Jiří Buřič,

ODS

19 hlasů

14,6%

Robert Drda,

Strana zelených

4 hlasy

3,1%

MVDr. Jan Černý,

Unie svobody - Demokratická unie

3 hlasy

2,3%

RNDr. Jiří Handlíček,

SDŽ - Strana důstojného života

0 hlasů

Jaroslav Němeček,

bez politické příslušnosti

0 hlasů

Jiří Zub,

bez politické příslušnosti

0 hlasů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 II. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR se účastnilo 24. a 25. října 2008 v Žehuni 127 občanů, tj. 35,4%, platných hlasů bylo 127.

MUDr. Pavel Lebeda,

ČSSD

97 hlasů

76,4%

Jiří Buřič, ODS

30 hlasů

23,6%

 

 

 

 

V celostátním měřítku vyhráli volby sociální demokraté, kteří získali z 27 volebních obvodů 23 křesel, občanští demokraté tři křesla z pražských obvodů a komunisté mají jednoho nového senátora.

V druhém kole přišlo k urnám 30 procent voličů.


Obecní úřad

Rozpočet na rok 2007 byl během roku upravován osmi rozpočtovými opatřeními.

Plánované příjmy i výdaje

15 379 475 Kč

skutečné příjmy

16 900 106,85 Kč

výdaje

21 004 047,53 Kč

 

 

 

 

 


Stav peněžních prostředků k 31.12. 2007 byl následující:

BÚ KB Nymburk

636 048,33 Kč

BÚ Poštovní spořitelna

27 516,65 Kč

BÚ České spořitelny

15 874,00 Kč

Fond rozvoje bydlení

552 652,75 Kč

Zůstatek celkem

1 232 091,73 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 


Jiné závazy obce - akce vodovod:

Dlouhodobý bankovní úvěr

2 880 000,- Kč

Jiné závazky

1 500 000,- Kč

Ostatní krátkodobá finanční výpomoc - akce kanalizace

2 500 000,- Kč.

 

 

 

 

 

Pro rok 2008 se navrhovaly

příjmy

9 476 500,- Kč

výdaje

8 673 000,- Kč

 

 

 


V průběhu roku se opět rozpočet upravoval.


Stav finančních prostředků k 31.12. 2008

BÚ KB Nymburk

633 285,65 Kč

BÚ Poš.spořitelna

24 185,24 Kč

BÚ ČS

10 263,50 Kč

BÚ FRB

597 830,79 Kč

 

 

 

 

 

 

 

Jiné závazky obce:

Dlouhodobý bankovní úvěr

2 840 000,00 Kč

Jiné závazky

1 500 000,00 Kč

Ostat.krát.finanční výpomoci

4 500 000,00 Kč

Leasing

720 432,90 Kč

 

 

 

 

 

 

 

Návrh rozpočtu pro rok 2009

Příjmy celkem

8 917 500,- Kč

z toho daňové

3 840 000,- Kč

nedaňové

487 000,- Kč,

kapitálové

4 525 000,- Kč

dotace

65 500,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

Výdaje celkem:

4 884 500,- Kč

běžné

3 293 000,- Kč

kapitálové

1 591 500,- Kč

Financování:

4 033 000,- Kč

 

Zastupitelstvo obce rozhodlo ukončit členství ve Svazku obcí Cidlina a podalo písemnou výpověď. Dále na schůzi 7. dubna rozhodlo směnit církevní pozemek č.148/1 za obecní pozemek o stejné výměře pro výstavbu rodinných domků.

Od 1. dubna nastoupily na veřejně prospěšné práce paní Anna Malečková a paní Hana Čmugrová z Hradčan, ta však po několika dnech odešla, protože sehnala trvalou práci v nemocnici v Městci Králové. Pana Františka Soukupa, který pracoval na dohodu, nahradil v květnu pan Ladislav Krejčí.

Zastupitelstvo obce se rozhodlo prodat nemovitost čp. 5 - bývalý poštovní úřad. Cena byla na podzim stanovena podle návrhu realitní kanceláře M+M Reality Holding a.s. pobočka Čáslav na 2 070 000,- Kč, provize činila 70 000,- Kč. Dále rozhodlo podepsat smlouvu se společností Vari Libice nad Cidlinou o pronájmu reklamní plochy na deset let za 50 000,- Kč. Za tuto částku bylo možno odebrat zboží podle vlastního výběru. Obec zakoupila sekací traktůrek za 79 900,- Kč a doplatila 29 900,- Kč.

Zastupitelstvo obce rozhodlo na svém zasedání 23. července přistoupit ke zvýšení daně z nemovitostí za daňové období 2009 s koeficientem 1,0, který je podle počtu obyvatel zákonem stanoven na pro naši obec.

Podle zákona č. 214/2008 Sb. se od 1. ledna 2009 bude zvyšovat nájemném u obecních bytů.

Na podzim pokračovalo řízení ohledně změny územního plánu obce, jehož účelem je získat nové stavební parcely pro výstavbu rodinných domů.

Inventarizaci obecního majetku k 31.12.2008 provedla komise ve složení Petr Baloun, Ing. Vlastimil Dubský a Jiří David.

Na základě doporučení dozoru Ministerstva vnitra ČR a patřičných zákonů obec musí své některé obecně závazné vyhlášky zrušit a některé musí přepracovat dle patřičných směrnic.

Na své poslední schůzi schválilo obecní zastupitelstvo rozpočtový výhled na léta 2010-2011.


Kulturní a společenský život

9. února se konala v základní škole soutěž TŠ Lets dance ve sportovním a společenském tanci. Soutěžily tři kategorie - děti, junioři a dospělí.

15. února pořádala Místní organizace Českého rybářského svazu Žehuň v hostinci v Dobšicích rybářský ples s hudbou TOX Jaroslava Trnky se vstupným 80,- Kč.

15. března pořádaly opět obce Hradčany, Choťovice, Sány, Kolaje, Dobšice a Žehuň ve Společenském domě Beseda v Hradčanech 13. Společenský ples obcí s hudbou tanečního orchestru TOX Jaroslava Trnky se vstupným 50,- Kč.

Kulturní komise obecního úřadu připravila pro děti 15. března v kulturním domě Velikonoční dílnu, na níž si zručné děti pod vedením paní Jany Urbanové, Petry Tomanové a Aleny Benešové vyrobily velikonoční ozdoby, které si pak s radostí odnesly domů.

Klub důchodců ukončil 10. dubna první cyklus přátelských posezení vernisáží výstavy obrazů paní učitelky Jiřiny Kvasničkové. Vystaveny byly také výtvarné práce paní Šárky Michlové-Zelené, slečny Moniky Staňkové, slečny Veroniky Fejfarové, Mgr. Moniky Fišerové a pana Aloise Štiky. Paní Jitka Hamáčková doplnila výstavu prodejnými obrazy zvířat. Ve dnech 10.-13. dubna shlédlo na zdařilé výstavě 215 návštěvníků nejen 98 výtvarných prací, ale i materiály kroniky, dokumentující obětavou a neúnavnou kulturní práci paní učitelky Jiřiny Kvasničkové.

Druhý cyklus setkávání zahájili důchodci 11. září zájezdem do Kutné Hory, uspořádaným ve spolupráci s kulturní komisí obecního úřadu. Na dalším přátelském posezení důchodců 9. října zavzpomínalo 16 účastníků v souvislosti s blížícím se stoletým výročím školní budovy na učitele, kteří na škole vyučovali, a vyslechli zajímavou přednášku knihovnice paní Hany Eliášové „Umění stárnout“. Další předvánoční posezení 11. prosince s účastí 24 osob bylo věnováno vzpomínce na Vánoce v Žehuni v minulosti a přednášce o drogách.

Také letos se sešlo 30. dubna na hřišti mnoho lidí k čarodějnickému ohni. Ocenění za nejnápaditější masku si odnesla tříletá Karolínka Košnerová, MUDr. Kateřina Eliášová a paní knihovnice Hana Eliášová. U velkého čarodějnického ohně si s vervou zatančily všechny přítomné čarodějnice, kterých se sešlo požehnaně.

Oslavu Dne matek 10. května doplnila letos módní přehlídka svatebních a společenských šatů, kterou uspořádala paní Jolana Hošková z Velkých Výklek. Tři ženy ze třiceti přítomných vyhrály kosmetický balíček firmy AVON. Výherkyněmi byly paní Věra Konvalinová, paní Hana Eliášová a Ludmila Tvrdíková.

Teplé letní počasí provázelo v sobotu 31. května Dětský den, který letos probíhal ve znamení olympijských her na fotbalovém hřišti od 14 do 17 hodin. Děti rozdělené podle výšky soutěžily ve sportovní zdatnosti na deseti stanovištích. Porota odměnila nezdatnější závodníky na prvním až třetím místě z každé kategorie ve všech deseti disciplínách. Za první místo si odnášeli závodníci zlatou medaili. Některý zdatný závodník si odnášel i tři.

Večer se konal Dětský den pro dospělé. Hudbu mladé začínající skupiny Limit z Běrunice, se kterou zpívala i místní studentka pedagogické fakulty Eva Podvalová, prokládaly pořadatelky závody zdatnosti přítomných mužů. Bavili se jak závodící tak i diváci.

7. července zavítalo do Žehuně již podruhé Válkovo kočovné divadlo z Prahy a sehrálo na jevišti hřiště pohádku pro děti „Čertova kvítka“.

11. září uskutečnila kulturní komise pro důchodce zájezd za pamětihodnostmi Kutné Hory. Navštívili jsme katedrálu svaté Barbory, mincovnu ve Vlašském dvoře a hřbitovní kapli Všech svatých v Sedlci, kde je umístěna světoznámá kostnice. Příjemné počasí umožnilo účastníkům zájezdu poznat v historickém centru města většinu objektů, které jsou od roku 1995 na Seznamu světového dědictví UNESCO. Jmenujme alespoň některé z nich: kapli Božího Těla, někdejší jezuitskou kolej, Hrádek, kostel sv. Jakuba, morový sloup, kostel sv. Jana Nepomuckého, Kamenný dům, Kamennou kašnu, Sankturinovský dům a klášter řádu sv. Voršily. Autobus a vstup do chrámu sv. Barbory hradil obecní úřad, oběd se zaplatil z výtěžku letošních Čarodějnice. Touto akcí zahájili důchodci druhý ročník přátelských setkávání.

Vítání občánků 5. října se účastnili rodiče Jindřiška Patočková a Lubomír Mlčák se svou dcerou Žanetou Mlčákovou, Romana a Jan Dočkalovi s dcerou Andreou Dočkalovou a Anna Třešnáková a Martin Matoušek s dcerou Nikolou Matouškovou. Na slavnost přišli též prarodiče dětí a četní příbuzní. Každé dítě obdrželo vkladní knížku s vkladem 300,- Kč a drobný dárek.

11. října uskutečnila kulturní komise opět zájezd do Kudowy Zdroje s cílem předvánočních nákupů.

Na sobotní odpoledne 25. října připravila kulturní komise drakiádu pro děti. Slunečný podzimní den a příznivý vítr přilákal na cestu za hřbitovem asi 16 dětí v doprovodu rodičů. Za svůj výkon byly děti sladce odměněny.

V pondělí 27. října 2008 v 15 hodin jsme si připomněli položením věnce u pomníku padlých devadesáté výročí vzniku Československé republiky. Tímto pietním aktem jsme zároveň uctili památku našich předků padlých v první světové válce. Vzpomínku na prožití 28. října 1918 v Žehuni přiblížila sedmnácti přítomným účastníkům kronikářka obce.

V Praze si padesátiminutovou vojenskou přehlídku, pořádanou k tomuto významnému výročí, první po sametové revoluci, nenechaly ujít i přes nepřízeň počasí desítky tisíc lidí.

V sobotu 15. listopadu uspořádal obecní úřad ve společenské místnosti kulturního domu tradiční posezení pro důchodce. Program obohatili žáci hudební školy pana učitele Svobody z Poděbrad a vystoupení žáků taneční školy CROSS DANCE při 4. ZŠ Kolín 2, vicemistra ČR. Občerstvení doprovázela hudba pana Oldřicha Tučka z Dobšic, která přilákala na taneční parket nejednu tancechtivou dvojici.

Obecní úřad uspořádal v neděli 30. listopadu od 16 hodin v pořadí čtvrté slavnostní zahájení adventu. U vánočního stromu na návsi se sešlo více jak dvě stě lidí. Slavnost zahájil místostarosta obce pan Jiří Podval. Tradiční vystoupení dětí základní školy obohatila letos také hudba souboru pozounistů. V jejich podání českých koled se slavnostně rozzářil vánoční strom. Trhy doplnila opět bohatá nabídka občerstvení, vánočních dekorací a drobných dárků.

V sobotu 6. prosince přišel navštívit a podarovat žehuňské děti Mikuláš s andělem a čertem. V zaplněném sále kulturního domu nejprve tleskali děti, rodiče i prarodiče vystoupení cirkusu Pauliny. Vyvrcholením odpoledne byl příchod Mikuláše s bohatou nadílkou. Všichni se dobře bavili. Pořadatelky, členky kulturní komise obecního úřadu, nezapomněly ani na občerstvení dětí.

Poslední adventní neděli jsme se sešli v kostele sv. Gotharda, abychom si společně zazpívali koledy a zamysleli se nad smyslem Vánoc. Povídání o zvycích a zajímavostech času vánočního připravila kronikářka obce. Hudební produkci zajistila studentka Eva Podvalová s Petrem Štěpánem.


Do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek jsou zapsané nebo navržené

Socha sv. Jana Nepomuckého je zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 17535/2-1975.

Kostel sv. Gotharda je od 3. května 1958 zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 44587/2-1974.

Čp. 1 - bývalá fara je zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 49727/2-4406.

Čp. 2 - původně středověký mlýn v dnešní podobě po přestavbě roku 1857 mlynářem Aloisem Václavíkem. Mlýn je zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 50199/2-4425.

Čp. 7 - secesní venkovská vila z roku 1910. Vila je zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 50200/2-4413.

Čp. 52 - původní škola z 2. poloviny 19. století byla novorenesančně přestavěna a rozšířena v roce 1908. Budova školy (bez novodobé přístavby) je zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 50201/2-4424.

Čp. 88 - původně hrázděný venkovský dům z 18. století, přestavěn ve 2. polovině 19. století. Dům je navržen na zápis do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR.

Čp. 97 - Dům z 1. třetiny 20. století je zcela ojedinělým doklad pronikání secese na venkov, štít má secesně modifikovaný novorenesanční obloučkový obrys. V nejvyšší části štítu je malé okrouhlé okénko. Zcela neobvyklá kompozice oken ve štítovém průčelí (nad běžnými dvěma okny v přízemí je v ose umístěno velké okno s dvěma menšími okny po stranách) je svéráznou aplikací tzv. palladiánského stylu (název podle italských renesančních architektů) a řadí takto ztvárněné vesnické domy v Žehuni a okolí do skupiny tzv. „žehuňského typu“ (viz též sousední dům čp. 143). Štít domu je navržen na zápis do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR.


Obecní knihovna

Podle výkazu evidovala knihovnice paní Hana Eliášová 116 čtenářů, z toho 95 dospělých a 11 dětí do patnácti let (přibyli starší čtenáři), návštěvníků bylo 167, vypůjčených knih 1667, z toho krásné literatury pro dospělé 1113, periodik 473, naučné literatury pro dospělé 496, pro děti 5, krásné literatury pro děti 53. Počet výpůjček se oproti předešlému roku zvýšil o 112. Knihovnice zakoupila 17 knih za 3 482,- Kč, předplatné týdeníku Květy činilo 1 560,- Kč. Nákup knih se vzhledem ke svízelní finanční situaci obecního úřadu omezil. O Internet v knihovně není zájem, většina rodin počítač vlastní.

Knihovnice uspořádala osm vzdělávacích a výchovných akcí, účastnila se dvou odborných porad, pravidelně připravuje referáty pro schůzky seniorů (zajímavé knihy, umění stárnout, drogy atd. ), spolupracuje s mateřskou školou, kulturní komisí obecního úřadu, kronikářkou obce, prodává pravidelně upomínkové předměty při zahajování adventu. Knihovna bohatě přispívá ke kulturnímu dění obce.


Tělovýchova

V jarním kole se fotbalisté umísťovali v III. třídě skupiny B ve všech jedenácti zápasech na posledním 14. místě. Podle konečné podzimní tabulky, kdy odehráli dvanáct zápasů, skončili ve IV. třídě skupiny C na prvním místě.

Oddíl stolního tenisu TTC Žehuň hraje nadále okresní přebor ve II. třídě a umístil se na druhém místě. V klubu jsou registrováni: Daniel Kvasnička st., Daniel Kvasnička ml., Jan Kvasnička, Milan Jiroudek, Josef Konvalina a Petr Kocner.
V okresní tabulce hráčů obsadili ve své kategorii velmi pěkné místo Daniel Kvasnička ml., Jan Kvasnička, Daniel Kvasnička st. a Milan Jiroudek. Podrobnosti lze hledat na www.pingpong.nymburk.cz.

K nácviku orientálních tanců pod vedením paní Heleny Novotné z Dobšic se schází ve škole každou sobotu devět žen.


Škola

Základní škola

Zastupitelstvo obce povolilo základní škole podle zákona č. 48/2005 Sb. pro školní rok 2007/08 výjimku pro dvojtřídní školu s 22 žáky. Podle předběžného propočtu musí obec jako zřizovatel doplatit na mzdové náklady asi 60 000,- Kč. Při zápisu do 1. třídy na školní rok 2008/09 byli zapsáni 4 žáci.

29. května otevřela škola slavnostně novou zahradu. Projekt nese název „Škola srdcem obce“. Původní dvůr byl předělán na školní zahradu s ekologickým zaměřením. Konstrukce dřevníku se přeměnila v zastřešenou pergolu se stolky a tabulí, která se využije v letních měsících jako venkovní učebna. Na zahradě vznikly dva okrasné záhony s popiskami rostlin. Nechybí ani prolézačky, nové pískoviště a malý dřevěný altánek. Celý objekt je přístupný nejen dětem, ale i veřejnosti.

Stávku odborů 9. června naše škola podpořila, ale výuku žáků zajistila.

Firma Havelka navýšila cenu za dodávku tepla pro školu. Zastupitelstvo obce proto rozhodl převést leasing na obec.
K 1. červenci byla s touto firmou ukončena smlouva o dodávce tepla. Firma Havelka trvá na doplatku za dodávku tepla ve výši 97 507,47 Kč. Jsou dvě možnosti: buď jít do soudního sporu o tuto částku, nebo jednat o smírném vyrovnání ve výši 50%. Obě tyto varianty byly konzultovány s právním zástupcem obce, který se přiklání k variantě číslo dvě. Nedojde-li ke smíru, bude vyvolán soudní spor.

Na konci roku bylo vypracováno vyúčtování neinvestičních nákladů školy za I. pololetí 2008, při počtu 22 žáků činily náklady na žáka 8 673,- Kč. Město Poděbrady předložilo požadavek pro rok 2009 na pět žáků 32 000,- Kč. Libice nad Cidlinou požaduje pro rok 2009 pro jednoho žáka 9 788,- Kč.

Firma Medios z Městec Králové provedla za 45 948,28 Kč v základní škole i v mateřské škole nejnutnější opravy na elektrickém zařízení, které byly zjištěné při revizi.

Oslava stoletého výročí školní budovy proběhnou 8. května 2009. Zastupitelstvo obce rozhodlo pro počátek uvolnit částku 20 000,- Kč.


Mateřská škola

Učitelka mateřské školy paní Marta Jiroudková je absolventkou Střední pedagogické školy Beroun - obor učitelství mateřské školy, paní Petra Nováková, které v mateřské škole přebírá několik hodin, je absolventkou gymnázia Poděbrady a Střední pedagogické školy Čáslav - obor vychovatelství.

V objektu mateřské školy provedla Krajská hygienická stanice, pracoviště Kolín, kontrolu. Nedostatky byly v krátké době odstraněny.


Školní jídelna

Od 2. ledna 2008 nastoupila po paní Monice Paulové nová vedoucí školní kuchyně paní Ladislava Kadlecová. Po odchodu kuchařky paní Heleny Šípkové do důchodu nastoupila od nového školního roku 2008-09 paní Kateřina Šibravová.

Od 1. ledna jsou následující ceny obědů: za celodenní stravování pro děti mateřské školy platí rodiče 26,- Kč, bez odpolední svačiny 20,- Kč, žáci základní školy od 7-10 let platí oběd 18,- Kč, 10-14 letí 20,-Kč, zaměstnanci 20,- Kč, cizí strávníci 45,- Kč. Důchodcům doplácí obecní úřad na každý oběd 5,- Kč.


Počasí

Led na rybníce dosáhl v letošní zimě sílu pouhých 18 cm. Poslední zbytky rozfoukal západní vítr 21. ledna, kdy byl na rybníce vyhlášen I. stupeň povodňové aktivity, ale již následující den bylo ohrožení odvoláno. Pouze 7. a 8. ledna ležely 2 cm sněhu. Jinak byla zima bez sněhu, nebo jen slabý poprašek. V únoru meteorologové prohlašovali, že letošní zima je šestá nejteplejší za posledních 120 let. 24. února vystoupila teplota v Žehuni na 18°C, na slunci na 32°C. V Českých Budějovicích naměřili 21°C. 23. února přiletěli špačci, 27. února čejky chocholaté a racci chechtaví.

1. a 2. března se Evropou přehnala vichřice Emma, doprovázená bouřkou a krupobitím, která na mnohých místech přešila v orkán. Při ní zahynulo čtrnáct osob, z toho v Čechách dvě. Škody byly nedozírné. V nemocnici v Městci Králové strhla vichřice střechu ze dvou budov a v přilehlém parku vyvrátila mnohé stromy. Stržená střecha byla také na drůbežárně a na benzinové pumpě. Také v Žehuni jsme se v sobotu 1. března dopoledne chvěli hrůzou, ale naštěstí poškozena byla pouze střecha na autobusové garáži, vichr vyvrátil několik stromů a sházel pár tašek na severní straně střechy kostela.

Astronomické jaro 20. března v 6 hodin 48 minut přivítala Žehuň sněhovým popraškem a teplotou - 4°C. Na Velikonoce 23. a 24. března jsme byli oblečeni do zimních kabátů a obuti v zimní obuvi. Na pomlázku poletoval sníh a stráň za rybníkem pokryl sníh.

Koncem května a začátkem června vystupovaly teploty až přes třicet stupňů. Tento ráz počasí se opakoval i na přelomu června a července a července a srpna.

1. září zasáhl hurikán Gustav jižní pobřeží Spojených států, ze kterého musely opustit své domovy na dva miliony lidí.

Podzim byl příjemný. Jen v říjnu poklesla několikrát noční teplota k nule, ale ještě začátkem listopadu dosáhl teploměr až 18°C. První sníh napadl v Žehuni 21. listopadu, kdy pokryla sněhová pokrývka všechny kraje naší země. Sníh však po několika dnech roztál.

28. prosince klesla teplota na -10°C, 29. prosince na -11°C, 30. prosince na -11°C, 31. prosince -12°C. První odvážní bruslaři vstoupili na led 30. prosince.

Přehled srážek

leden

30,8 mm

květen

55,2 mm

září

20,7 mm

únor

25,5 mm

červen

39,9 mm

říjen

53,- mm

březen

39,7 mm

červenec

100,2 mm

listopad

42,2 mm

duben

37,3 mm

srpen

36,7 mm

prosinec

22,3 mm

 

 

 

 

 

 


Celkem spadlo za rok 503,5 mm srážek.


Zemědělství

Udává se, že se v naší zemi urodilo oproti loňsku o 1,2 milionů tun obilí více. V koncových spotřebitelských cenách potravin se však úspěšná sklizeň neodrazila.

Nadprůměrnou úrodu obilovin a řepky udává i místní Sdružení družení soukromě hospodařících rolníků, nepříznivě však působil rekordní propad výkupních cen.

Realizační ceny ze sklizně roku 2008 byly následující: pšenice ozimá 4210,- Kč/t, ječmen ozimý 3430,- Kč/t, ječmen jarní 582,- Kč/t, řepka ozimá 9870,- Kč/t, cukrovka 716,- Kč/t, slunečnice 6360,- Kč/t, cibule jarní 4,07Kč/kg, cibule ozimá 5,46Kč/kg.


Žehuňský rybník

Vlivem neobvykle mírné zimy byl rybník plně zamrzlý jen do 15. ledna. To mělo neblahé důsledky na zakomorovanou obsádku. Ryby byly od ledna hejny kormoránů v ložích neustále buzeny, čímž došlo k jejich oslabení. To se projevilo v dubnu a květnu úhynem asi 80 q ryb. Zrninami se krmilo od dubna, od května pravidelně denně. Od května se prováděly odlovy na plné vodě pro export do Polska, Německa a pro zpracovatelský podnik ryb v Chlumci nad Cidlinou. Teplý a suchý rok se příznivě odrazil na dobrém přírůstkem ryb.

Vypouštění rybníka k lovu započalo 5. října. 15. října ráno byl rybník „přistrojen“ k výlovu, dopoledne se postavilo nádobí a po obědě se začalo lovit. Protože byl suchý rok, Cidlinu pojal obtokový náhon a všechny ryby z celého rybníka se stáhly do loviště. 17. října navečer výlov skončil a v 19 hodin začalo napouštění.

Lovili se kapři I. třídy o průměrné hmotnosti 2,5 kg, výběr kolem 4 kg, ale byli i jedinci 10-15 kg. Část štik se transportovala do Belgie, bílá ryba na krmení do zoo ve Dvoře Králové, kapři byli určeni převážně na vánoční trh, částečně na export. Dále se lovili amuři, tolstolobici a sumci. Do 15. listopadu byl rybník nasazen pro příští rok.

Při vánoční distribuci ryb od 17. do 23. prosince se prodával kapr I. tř. za 67,- Kč, výběr 72,- Kč, štika 200,- Kč, amur 72,- Kč, tolstolobik 45,- Kč. Zásoboval se Kolín, Kutná Hora, Český Brod, Poděbrady a Praha.


Hasiči

Jednotka JPO III v obci existovala, evidovala 9 členů, ale zastupitelstvo obce kritizovalo na zasedání 7. dubna její nedostatečnou činnost. Ke konci roku zaslal starosta obce všem devíti členům zásahové jednotky výzvu k obnovení činnosti. Starosta sice dostal příslib, že činnost bude obnovena, ale čas teprve ukáže, zda bude slib splněn. Na tento rok obdrželi hasiči dotaci 27 000,- Kč na opravu a doplnění hasičské techniky.


Myslivecké sdružení

Postřehy ze života MS Cidlina Žehuň za rok 2008 předkládám tak, jak mi je předal hospodář pan Zdeněk Ševčík.

Zima koncem roku 2008 ukázala opět svoji sílu. Napadlo dostatek sněhu a mrazy se vyšplhaly až k -15°C. Zamrzl rybník a ze severu přilétly stovky kormoránů, kteří páchali značné škody na nezamrzlých řekách.

Místní rybářský svaz požádal myslivce o regulační lov a plašení kormoránů. Na řece Cidlině lovilo 150 až 200 jedinců každý den. Uvádí se, že dospělý kormorán spotřebuje denně ke své obživě 1 až 1 kg ryb. Škody na rybách pak dosahují desetitisíce korun. Proto jsme přání rybářů vyhověli a každý den jsme hlídkovali u řeky Cidliny. Středočeský kraj, odbor životního prostředí, povolil ulovit 40 kusů kormorána velkého. Ulovili jsme asi 30 kusů, někteří jedinci pocházeli z Polska a dokonce až z Finska.

Během roku byla konečně oplocena dálnice D 11 z Choťovic až do Sán. Zvěř, která nyní žije pod dálnicí, nemá možnost migrovat na jiná území, a proto se o ni musíme více starat. Kontrolujeme zdravotní stav srnčí i drobné zvěře.
V krmení podáváme zamíchaná léčiva a vitamíny. Pro zkvalitnění populace zajíců jsme nakoupili za 35 000,- Kč 20 zajíců z jižních Čech a vpustili jsme je do honitby pod oplocenou dálnicí mezi obcemi Žehuň a Choťovice.

Velkým nešvarem se stává jízda na motorových čtyřkolkách po okolních lesích, kde nezodpovědní motorkáři jezdí cestou necestou a ničí tak přírodu a plaší zvěř. Také se množí černé skládky, a ty hyzdí krásnou přírodu kolem Žehuňského rybníka. Myslivci se snaží chránit zvěř i přírodu, ale jejich ochrana je často marná.


Včelařství

Podle informací jednoho z pěti včelařů obce, pana Aloise Štiky, který měl čtvery včely, byl letošní rok pro snůšku medu velmi nepříznivý, zvláště pro ty včelaře, kteří používají zastaralé k přezimování včel nevyhovující úly. Na snůšce, která se pohybovala v rozmezí 10 až 20 kg na včelstvo, se podepsalo krátké jaro, kdy byly včely zeslabené zimou, brzy nastalo léto s vysokými teplotami, kdy už včely sice zesílily, ale pastva pro ně už nebyla.

Pan Petr Štěrba, který používá modernější nástavbové úly, z původních osmi včelstev o šestery přišel. Ze dvou zbylých vytočil po 14 kg medu. Malou snůšku zdůvodňuje velmi mírnou zimou, kdy včely při teplotě 10°C vylétaly u úlů, a to je oslabilo.

Od pana Oldřicha Brandy jsem získala tyto informace: stará se o 15 včelstev v nástavbových úlech, snůšku hodnotí vlivem sucha a dalších nevhodných povětrnostních podmínek jako podprůměrnou.

Pan Vladimír Rous z Poděbrad používá nástavbové úly pro 5 včelstev. Jeden roj měl také pan Václav Kavka. Snůšku však neměl žádnou.

Kilogram medu se v Žehuni a okolí prodával za 100 korun.


Podniky a provozovny

Z prodejny potravin paní Veroniky Malečkové v čp. 181 odešla dlouholetá prodavačka paní Jana Vojtíšková z Hradčan a paní Marie Mužíková.

Od 23. května 2006 je uzavřen hostinec u Kvasničků čp. 20.

V druhém pololetí letošního roku byla zřízena v Mariánské ulici, čp. 112 pobočka internetového obchodu s adresou www.bt-elektro.cz.


Kanalizace

Pro výstavbu II. etapy kanalizace pro stoky D, A, C, CI, V4, V4-1 se provedlo výběrové řízení. Vodovody a kanalizace Nymburk vypracovaly na jarní kolo žádost o dotaci od Středočeského kraje. Bylo možné získat až 5 milionů korun se spoluúčastí obce 25%., ale dotace nebyla udělena.

V roce 2008 se pokračovalo ve výstavbě malých čerpacích stanic pro domovní přípojky a na technologii. Zprovoznily se velké čerpací stanice 1, 2, 3 a technologie a provedly se terénní úpravy veřejné zeleně a komunikací. Lidé si však vyžádali ještě další dodatečné úpravy. Veškeré práce byly zčásti hrazeny z dotace 4 186 000,- Kč a z vlastních zdrojů obce 2 490 000,- Kč. Obec prozatím nemá finanční prostředky na pokrytí uvedené částky, a rozhodla se proto k prodeji budovy bývalé počty čp. 5. Na další práce musí sehnat finance z dotací Středočeského kraje a Evropské unie.

K 6. březnu byla provedena montáž technologie ČOV a vyzkoušeny provzdušňovací elementy. Dokončovaly se čerpací stanice 1, 2, 3, stavební montáže a technologie. V dubnu se dokončovaly odlehčovací komory, příjezdová komunikace k ČOV a montáž elektropřípojek k malým a velkým čerpacím stanicím 1, 2, 3. Osazení čerpadel a míchadel včetně elektronapojení se plánovalo do 18. dubna, zahájení komplexních zkoušek ČOV na čistotu vody do 21. dubna. Zkušební provoz čističky byl zahájena základě rozhodnutí MěÚ Kolín, odbor životního prostředí, k předčasnému užívání stavby k 28.5. 2008, s nabytím právní moci 24. 6. 2008. Toto rozhodnutí se týkalo provozu stok V a D a ČOV. Na základě rozhodnutí se mohli občané připojit na starou kanalizaci za předpokladu, že napojení půjde mimo septik. Malé čerpací stanice byly zatím mimo provoz do doby, než budou kompletně dodělány. Celé dílo předala prováděcí firma VCES ke kolaudaci koncem července.

Středočeský kraj neschválil obci dotaci ve výši 2 569 082,- Kč, která měla pokrýt zbývající náklady na dodělání veškerých stokových sítí (u zdrav.střediska, stoka C a C1) a dále sdělil, že zastupitelstvo kraje uložilo, aby při přípravě dalšího kola pro poskytnutí dotací byla naše žádost zohledněna a bylo umožněno její přednostní vyřízení.

Obec uhradila částku ve výši 2 000 000,- Kč k obdržené dotaci od SFŽP, dále 522 871,- Kč za provedené práce za propojení stoky. Musí se také splácet půjčka Vodovodům a kanalizacím Nymburk a.s. ve výši 2 500 000,- Kč, která musí být uhrazena do roku 2010 podle splátkového kalendáře.

Kolaudace se konala 2. září. Dne otevřených dveří na čističce odpadních vod 3. a 4. října se účastnilo asi 25 obyvatel. Provozovatelem celého díla jsou Vodovody a kanalizace Nymburk a.s., správcem na čističce odpadních vod a čerpacích stanicích v Žehuni a Choťovicích je pan Pavel Šebrle.

Aby mohla být dokončena kanalizace v části obce směrem na Kolín a Na Místech, podal na podzim VIS Hradec Králové, s.r.o. za obec na ministerstvo životního prostředí žádost o dodatečnou dotaci. Na základě této žádosti vypsala obec výběrové řízení. Komise vybrala na dokončení kanalizace firmu Vakstav, s.r.o. Jablonné nad Orlicí. Zahájení stavby se plánuje 1.1.2009 a dokončení 30.11.2009. Podmínkou je však přiznání dotace ve výši 70% z ceny díla.

Obecní úřad vynakládá maximální úsilí, aby celá akce, včetně napojení nemovitostí, byla dokončen v roce 2009.

Vodné činilo v tomto roce 30,55 Kč/m3, stočné pro domácnosti 24,48 Kč/m3, pro ostatní 30,07 Kč/m3. V roce 2009 bude činit vodné pro domácnosti i ostatní 31,- Kč/m3, stočné pro domácnosti 26,77 Kč/m3, pro ostatní 30,07 Kč/m3.


Péče o zeleň, životní prostředí, hospodaření s odpady

Údržbu obce prováděli paní Anna Malečková a pan Ladislav Krejčí. Dozor nad sběrným dvorem zajišťuje po panu Pavlu Rychlíkovi paní Božena Lebedová. 12., 13. a 20. listopadu 2008 se konala z iniciativy místních důchodců brigáda na starém hřbitově. Práce se účastnilo 13 brigádníků a 2 pracovníci obce. Dokončení prací znemožnil sníh a mráz. Důchodci se rozhodli dokončit práci najaře.


Zdravotnictví

Od Nového roku platíme u lékaře 30 korun, za návštěvu lékařské pohotovosti 90 korun, za každý den pobytu v nemocnici 60 korun a za výdej léku v lékárně, který je hrazen ze zdravotního pojištění, 30 korun. Od září neplatili v nemocnici novorozenci, dárci orgánů a tkání a všichni, kterým nařídil zdravotní péči soud.

Po celý rok působila v Žehuni v soukromé ordinaci v čp. 6 MUDr. Miroslava Ulrichová. Ordinovala v pondělí od 14 do 18 hodin, ve čtvrtek od 7 do 11 hodin a v pátek od 14 do 18 hodin. Od letošního roku zpracovává údaje elektronicky. Pouze po dobu její nemoci od ledna do května ji zastupoval MUDr. Musílek ze Žiželic.

Ve zdravotním středisku čp. 6 ordinovala také dvakrát v měsíci vždy v pondělí od 13 do 14 hodin soukromá dětská lékařka MUDr. Anna Preislerová z Poděbrad.

Podruhé za sebou získala městecká nemocnice republikový primát mezi podobnými zařízeními v celé republice. Pacienti ji svým hlasováním zvolili jako nejoblíbenější nemocnici v Čechách.

Od 1. září se nemocenská vyplácela první tři dny místo 60 procent jen 25 procent.


Doprava

Podle smlouvy města Poděbrad na dopravní obslužnost naší obce činila pro tento rok částka na jednoho obyvatele 140,- Kč, celkem 61 460,- Kč. Pro rok 2009 se počítá s částkou 150,- Kč na občana.


Výstavba a renovace domů

Na přelomu srpna a září začali provádět renovaci domu čp. 13 noví majitelé po zemřelé paní Boženě Steklé. V listopadu byly práce dokončeny a majitelé v domě bydleli. Také na několika dalších domech probíhaly renovace, takže vzhled obce se soustavně zlepšuje.


Životní úroveň

Od 1. ledna stouply ceny energií, jízdného, poplatků (za televizi se platilo místo 120,- Kč 135,- Kč, nájemného, zdražily se potraviny, kde zdražování začalo již na podzim minulého roku. Porodné se od 1. ledna snížilo ze 17 760 korun na 13 000 korun. Penze stoupla od ledna v průměru o 346 korun na více než 9 000 korun, další navýšení o 470 Kč nastalo od srpna. Důchody se mají opět zvyšovat od ledna 2009.

Od Nového roku byl zrušen příspěvek 5 000 korun jako pohřebné. Nemocenská se v prvním pololetí první tři dny nevyplácela, změna k původnímu modelu nastala od 1. července. Zkrátilo se také nemocenské první dva měsíce. Více dostali až lidé nemocní déle než tři měsíce. Rodiče pobírali na dítě od 3 800 do 11 400 korun podle toho, zda byli s dítětem doma čtyři, tři nebo pouze dva roky.

Za druhé čtvrtletí letošního roku dosáhla průměrná měsíční mzda 23 182 Kč, to znamená nárůst o 8 procent.

Nicméně Český statistický úřad zaznamenal už v minulém roce, že 65% domácností mělo potíže vyjít se svým měsíčním příjmem, 93 600 domácností žilo pod úrovní životního minima a 9,76% lidí trpělo přímo peněžní chudobou.

Sklárny Bohemia v Poděbradech, které zastavily na podzim výrobu a propustily téměř 500 zaměstnanců, nebyly zdaleka jediné, kde lidé ztratili práci. Také z naší obce byli ze skláren tři pracovníci propuštěni: Lukáš Maňásek, paní Alena Tichá a paní Hana Volejníková, která jediná z nich našla práci v Městci Králové. Podnik dluží pracovníkům výplatu za poslední tři měsíce a tříměsíční odstupné.


A život běží…


Kostel

V březnu opravil pan Václav Maleček jedno okno v lodi kostela a zasklil také oválné okno ve věži, aby se tam zamezilo vlétávání holubů. Práce stály 1 077,- Kč. V dubnu přeinstaloval nákladem 5 000,- Kč pan Pavel Šebrle elektrický přívod
k varhanům.

Až do prodeje farní budovy sochařskému páru MgA. Janu Pospíšilovi a MgA. Vlastě Samohrdové v říjnu 2005 se vedl do kostela elektrický proud z hodin fary. Od roku 2003 pracoval na zavedení přímé přípojky pan Ing. Lubomír Sloboda ze Žiželic a zajistil prozatímně přívod elektřiny do kostela z rozvaděče fary pomocí kabelu položeného volně na zemi, což nejen odporovalo předpisům, ale bylo i nebezpečné (kabel se dokonce podařilo panu Pospíšilovi na jaře při sekání trávy přeseknout). Slibům pana Slobody už farníci nevěřili a na naléhání varhaníka Ing. Josefa Nováka nabídla koncem května kronikářka obce Ludmila Tvrdíková panu Ing. Svobodovi svou pomoc. Ten jí však přivezl 1. června všechna propadlá vyjádření, včetně neplatné technické zprávy, a tak se zhostil svých neúspěšných pětiletých snah. Spojenými silami s Mgr. Libuší Vaňkovou-Lohnickou se po necelých čtyřech měsících podařilo překlenout za pomoci obecního úřadu řadu úředních záludností a 27. září 2008 položila firma pana Jiřího Kubáta ze Starého Kolína ke kostelu kabel NN, vedený z rozvodné skříně na faře. Tím už mohl kostel odebírat elektrický proud z vlastních hodin. Celé dílo stálo 98 761,80 Kč.

Rozčarováním pro hrstku věrných věřících byla skutečnost, že od nové instalace elektřiny varhaník pan Ing. Josef Novák, který bydlí v Praze, hrát nepřijel.

Na podzim pokrývači firmy pana Pavla Slavíčka z Choťovic vyspravili na severní straně střechy kostela několik spadaný tašek a odřízli z přední strany štítu dvě zakořeněné břízy. Práce stály 2 000,- Kč.

Jiné velmi potřebné údržbové práce se na kostele neprováděly. Paní Mgr. Libuše Vaňková sice nabídla panu proboštovi svou pomoc při získání dotace, ale se svým návrhem neuspěla. Důvodem zamítnutí měly být jiné naléhavější práce na kostelích, které pan probošt Vladimír Hronek spravuje.


Černá kronika

Po celý rok řádili v Žehuni vandalové, kteří demolovali kde co: zařízení na hřišti, lavičky v obci, nové kabiny na hřišti.
I když padlo podezření na určité chlapce školou povinné nebo na výrostky, nikdo je při činu nechytil, takže vždy unikli zaslouženému trestu. Přestože ničení veřejného majetku řešila policie, zlepšení nenastalo.

Ve čtvrtek 30. října v noci došlo na sádkách k přetržení elektrického vedení. Uvolněné dráty spadly do sádek, ve kterých uhynulo množství ryb v celkové hodnotě asi 40 000 korun. Velké štěstí provázelo paní Miloslavu Kavkovou, která se dokázala jen zázrakem ráno za tmy v poslední chvíli vyhnout spadlým drátům. Teprve asi po třech hodinách přijeli pracovníci ČEZu závadu odstranit. Prohlásili však, že drát potřebné délky nemají a pouze jej na několika místech nastavili. Byla to již druhá stejná havárie na tomto místě za necelého půl roku.

Z 12. na 13. listopadu odčerpal v objektu bývalého zemědělského družstva zloděj z nákladního vozu Mercedes 400 litrů nafty v ceně 11 400,- Kč.


Zajímavosti

1. srpna mohli pozorovat lidé na celém světě zatmění slunce. V Rusku a v Číně zakryl měsíc celé slunce, u nás 25 procent sluneční plochy.

Od ledna 2009 se začne na Slovensku platit eury.


Změny v životě obyvatel obce

V roce 2008 byly uzavřeny dva sňatky. Soňa Ondráková se vdávala 26. dubna v Městci Králové, Michaela Horynová měla svatbu 6. září v Kolíně.

Narodily se čtyři děti: Andrea Dočkalová, Nikola Matoušková, Tereza Koubová a Aneta Zapletalová.

60 let věku dovršilo v tomto roce 8 občanů, 65 let oslavili 3 občané, 70 let dosáhlo 8 občanů, 75 let života slavili
4 občané, 80 let svého věku se dočkali rovněž 4 občané a 85 let přežila o pouhé dva měsíce jedna občanka.

Výročí zlaté svatby oslavili 28. prosince manželé Miloslava a Václav Vyleťalovi.

V roce 2008 zemřelo v Žehuni 6 lidí: paní Božena Steklá, pan Václav Potměšil, paní Nina Pilerová, paní Jiřina Volejníková, paní Marta Šafaříková a pan Jiři Kukla.

Rozvedena byla dvě manželství.

Do obce se přistěhovalo 26 osob, z trvalého pobytu se odhlásilo 29 osob.

K 31. prosinci 2008 žilo v Žehuni 426 osob, 210 mužů, 216 žen a obec měla 261 popisných čísel. Oproti minulému roku klesl počet obyvatel o deset.


Využití kroniky

Je potěšitelné, že se značná část lidí zajímá o své kořeny a obrací se na kronikáře s dotazy po svých předcích. Zatím jsem většinu tazatelů mohla uspokojit, protože v záznamech starších kronik nebo v dokumentačních materiálech se našlo o daných osobách mnoho zajímavého. Ztížené pátrání budou mít tazatelé v následujících letech, kdy v důsledku zákonao ochraně osobních údajů tyto záznamy budou chybět.

Letos se rodina Ing. Nováka z Plzně zajímala o osudy jejich vzdáleného příbuzného MUDr. Karla Zinnera, (10.1.1871-2.3.1934), který působil jako první žehuňský lékař od roku 1901 až do své smrti v domě mých prarodičů Josefa a Anežky Vaníčkových v čp. 11.

Rodina pana Zdeňka Vlka z Kostelce nad Černými lesy se dopracovala ve svém pátrání až ke kořenům Jakuba Vlka, rolníka ze Žehuně čp. 18 (1719-1799), Jana Vlka, vojáka ze Žehuně čp. 18 (1761-1792) a Jana Vlka, rolníka ze Žehuně (1796-1839). Také tohoto tazatele jsem mohla uspokojit, protože dané jméno se vyskytuje v příloze kroniky „Rodiny v Žehůni se vyskytující do roku 1763 - výtah z matrik“.

Dále jsem využila kroniku a dokumentační materiály v lednu, únoru, březnu a dubnu při čtyřech besedách na přátelských posezeních důchodců, při výstavě obrazů paní učitelky Jiřiny Kvasničkové 10.-13. dubna a při nástinu stručné historie školy a obce na poutač v obci.

V září byly použity materiály z kroniky o úzkokolejné dráze pro pana Miloše Špecingera a nápis na zvonu kostela sv. Gotharda pro Jiřího Kutila z Konárovic, studenta univerzity v Pardubicích, pro práci „Soupis epigrafických památek
v okrese Kolín do roku 1850“.

V říjnu proběhla beseda nad kronikou s mateřskou školou a materiály z kronik o místním kině využila pro seminární práci studentka Filozofické fakulty, obor teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury, Masarykovy univerzity Brno, Eliška Malečková.

V říjnu a listopadu čerpal látku z dokumentů kroniky pan Roman Šulc pro stránky www.cestyapamatky.cz/kolinsko/zehun. V prosinci si prohlédli dokumentační materiály ke kronice z prvního pololetí roku 2008 důchodci při přátelském posezení. V prosinci na dalším setkání shlédli dokumenty za druhé pololetí.

K návrhu textu pro Sborník ke stému výročí výstavby školy v Žehuni využila kronikářka obce kromě obecní kroniky také kroniky školní. Byly sestaveny práce: „Škola v Žehuni v letech 1909 až 2009“ a „Učitelé a další pedagogičtí pracovníci na škole v Žehuni v letech 1909 až 2009“.


Dokumentační materiály

Za dokumentační materiály bylo vydáno za tento rok 3 724,50 Kč, z toho zhotovení fotografií 825,- Kč, barvy do tiskárny 2 899,50 Kč. Dokumentační materiály jsou vedeny pod čísly 1209/08-1 až 1251/08-44. Obsahují: 192 fotografií a jejich kopií, (z toho v albu 15), 53 výstřižků, 6 úmrtních oznámení, 3 dopisy, 46 pozvánek a upoutávek, 2 seznamy, 4 Žehuňské zpravodaje, 1 svatební oznámení, 42 jiných materiálů, 4 výpisy z kronik, 1 překlad z němčiny, 4 prezenční listiny, 1 vstupenku, 5 CD (č. 33-37).

Internetové stránky www.zehun.cz byly navštíveny do konce roku 2900 krát.


Závěr

Finanční krize, kterou rozpoutal trh s hypotékami v USA, se začala odrážet i v Evropě, a nevyhnula se ani naší obci. Na akciových burzách se odehrávaly dramatické okamžiky. Jmění některých firem a lidí se propadlo během několika dní. Kurzy měn létaly, ceny ropy klesaly. Ztížil se prodej nemovitostí, zastavil se růst jejich cen, vyčkává se. Také naše obec neuspěla s prodejí obecní budovy čp. 5. Zpomalení ekonomiky se nejvíce podepsalo na průmyslu. Rušily se podniky. Například sklárny Bohemia Poděbrady, kde pracovali i tři lidé z naší obce, propustily na podzim téměř 500 zaměstnanců a ve sklárnách ve Světlé nad Sázavou přišlo o práci kolem 1250 zaměstnanců, propouštělo se v automobilkách. Prodej aut poklesl v celé Evropě. Po zboží začala být menší poptávka. I vietnamští prodejci textilu, kteří pravidelně navštěvovali naši obec, často ze celý půlden neprodali nic. V textilním průmyslu panovaly potíže dlouhodobě. Záplava levných výrobků z východu mnoho firem už dávno položila.

Zaměstnané lidi trápila otázka, budou-li mít v příští době práci, mají-li se bát o své úspory a zda má stát dost finančních prostředků na to, aby všechny pojištěné vklady zajistil, případně vyplatil.

Zapsala Ludmila Tvrdíková, kronikářka obce

 

Nahoru

 

 

 

Aktuální počasí

dnes, pátek 21. 6. 2024
slabý déšť 26 °C 17 °C
slabý déšť, slabý západní vítr
vítrZ, 3.8m/s
tlak1017hPa
vlhkost42%
srážky0.3mm

Svátek

Svátek má Alois

1. zmínka - 1137
440 obyvatel
MŠ a ZŠ
Kostnice
Rybník
Kostel

 

Hlaváček jarní
hlaváček jarní
Bukač velký
bukač velký
Bukýček malý
bukýček malý
chřástal kropenatý
chřástal kropenatý
chřástal malý
chřástal malý
moták pochop
moták pochop
orel mořský
orel mořský
Slavík modráček
slavík modráček