Obec Žehuň
obecŽehuň

Kronika 2007


 Kronika obce Žehuň - rok 2007

Úvod

Letošní první den roku přivítalo neobyčejně teplé počasí. V Praze v Klementinu byla naměřena rekordní teplota 12,5°C, čímž byla překonána o jednu desetinu stupně teplota z roku 1860 a 1921. V Žehuni se v ten den pohybovala teplota kolem deseti stupňů. Tradiční ohňostroj, ke kterému se po půlnoci sešli na návsi v Žehuni hlavně mladí lidé, opět přivítal nový rok. V Praze se slavilo na dvou náměstích. Na silvestrovskou show, pořádanou televizí Nova na Václavském náměstí, se přišlo podle odhadu podívat více než deset tisíc lidí. Na Staroměstském náměstí se slavilo tradičně. Od pěti hodin začal program pro děti a od sedmi hodin pro dospělé.

Druhý den jsme v denním tisku četli zprávy o zásazích zdravotníků, hasičů, prvních narozených dětech a nechyběly ani zprávy o tom, co nás čeká v tomto roce: zdražení elektřiny, pokles cen plynu, zdražení dálkové dopravy zavedením mýtného na dálnicích a silnicích první třídy, navýšení důchodů a rodičovského příspěvku, připojení Bulharska a Rumunska k dosavadním pětadvaceti státům Evropské unie, nový zákon práce, který mění řadu ustanovení, jako placení přesčasů, vedlejší pracovní poměry, výpovědi a další, zvedání regulovaného nájemného, tři nové vyhlášky ve zdravotnictví a mnoho dalšího. Mezi potěšitelné zprávy patřilo oznámení, že na konci roku mají zmizet kontroly na hranicích mezi státy Evropské unie.

Padala také kritická slova na prezidentův novoroční projev, v němž přirovnal současnou politickou situaci naší země ke studené občanské válce. Ve svém novoročním projevu vyzval k „vnitřní jednotě“, ale neřekl, jakými kroky by měly strany vyřešit patovou situaci po volbách. Volby podle jeho slov ukázaly, že polovina lidí si přeje zásadnější a hlubší změny, ale druhá polovina se jich obává. Prezident také varoval před snahami oživit evropskou ústavu. Evropská unie podle něj nabízí nové příležitosti a odstraňuje zbytečné bariery, ale zároveň organizuje, reguluje a kontroluje životy lidí. Nabádal k obezřetnosti v souvislosti se snahou německého předsednictva znovu otevřít diskusi o tzv. evropské ústavě.

Na základě vyhlášky č. 513/2006 Sb. přešla obec Žehuň od 1. ledna 2007 pod okres Kolín. Pod správu pověřené obce III. stupně Kolín patřila však naše obec již od ledna 2003. Čtyři roky jsme jezdili na rozličné úřady nejen do Kolína, ale též do Nymburka a Městce Králové. Těmito změnami připadla Žehuň pod matriku v Žiželicích, zatímco předešlá léta jsme jezdili na matriku do Sán. Mladší občané, a zvláště ti, kteří do Kolína jezdí za prací, připojení ke Kolínu uvítali. Aby změna okresu tolik nepostihla naše občany, výměnu občanských průkazů prováděli pracovníci Městského úřadu Kolín 31. ledna přímo v Žehuni. Obecní úřad zajistil v místě i možnost vyfotografování. Už dávno však pominul jeden z důvodů, který byl v době rozhodování upřednostňován, že městecká nemocnice je téměř v likvidaci, ale opak byl pravdou, a tak většina místních lidí hledala i nadále pomoc v Městci Králové.

9. ledna jmenoval prezident republiky novou vládu, během sedmi měsíců už druhou vládu Mirka Topolánka. Tím k 9. lednu končila Topolánkova menšinová vláda ODS, která nedostala v říjnu podporu Sněmovny. Schválení druhé Topolánkovy vlády, sestavené z trojkoalice ODS, KDU-ČSL a Strany zelených, umožnili 19. ledna dva poslanci sociální demokracie, kteří vystoupili z klubu ČSSD a nezúčastnili se hlasování Sněmovny o důvěře vlády.

Koncem ledna proběhla sdělovacími prostředky zpráva, že od začátku bojů padlo v Iráku přes tři tisíce amerických vojáků a desetitisíce Iráčanů.

Plánovaná výstavba amerického radaru v Brdech vyvolala nejen mezi občany, ale mezi politiky ČSSD a KSČM vlnu odporu, podepisovaly se petice a uskutečňovaly protestní demonstrace. Zastánci radaru argumentovali posílením bezpečnosti státu a jistými ekonomickými výhodami, odpůrci poukazovali na to, že se staneme ideálním cílem pro teroristy.    I přes odpor sedmdesáti procent našeho obyvatelstva zahájila vláda v posledních březnových dnech s Američany jednání o této výstavbě.

V únoru pronikla na veřejnost zpráva, že při nákupu stíhaček JAS-39 Gripen byly vyplaceny miliardové provize.

V Brně se konalo ve dnech 24. a 25. května setkání šestnácti středoevropských a jihovýchodoevropských prezidentů.

4. a 5. června navštívil prezident George Bush Prahu. Při návštěvě slíbil, že se zasadí o zrušení víz a ujišťoval, že se radaru naši lidé bát nemusí. Z Prahy odletěli George a Laura Bushovi na summit zemí do Heiligendamm v Německu, dále navštívili Polsko, Itálii, Vatikán, Albánii a Bulharsko.

21. června propukla ptačí chřipka v krůtí farmě Tisová na Orlickoústecku. Byl to první případ u českého drůbežího chovu. 27. června byly hlášeny další dva případy (farma brojlerů na Orlickoústecku a jedna labuť na Moravě). V celých Čechách byla nařízena přísná ochranná opatření. Ptačí chřipka se objevila i v sousedním Sasku. 11. července se vyskytla opět ve velkochovech na Orlickoústecku.

V současné době působí čeští vojáci v Kosovu a v Afghánistánu na kábulském letišti v české polní nemocnici stovka lékařů a zdravotníků. V neklidné provincii Helmand bude s Brity bojovat proti Talibáncům 33 českých vojenských policistů. Během zahraničních misí zahynulo 16 českých vojáků.

10. listopadu, v den 69. výročí Křišťálové noci, kterou se zahájil v Německu pogrom na Židy, se do Prahy sjeli neonacisté nejen z Čech a došlo ke krvavým střetům s levicovými radikály a s policií. Pietní modlitba ve Staronové synagoze mohla díky zásahu policie proběhnout v klidu.

21. prosince vstoupilo Česko spolu s několika dalšími státy Evropské unie do schengenského prostoru, to znamená možnost projíždět hranice států EU bez hraničních kontrol. Na všech hraničních přechodech se konaly mohutné oslavy, které vyvrcholily o půlnoci a trvaly celý 21. prosinec.

Státní rozpočet bude v roce 2008 hospodařit se schodkem 71 miliard korun.


Činnost obecního úřadu

Rozpočet na rok 2006 byl během roku upravován pěti rozpočtovými opatřeními.

Schválený rozpočet

Skutečnost

Příjmy:

3 645 000,-Kč

10 336 595,68 Kč

Výdaje:

3 090 000,-Kč

7 946 050,35 Kč

Financování:

550 000,-Kč

1 719 733,50 Kč

 

 

 

 

 

 


Stav peněžních prostředků k 31. 12. 2006:

Komerční banka Nymburk

2 230 225,47 Kč

Poštovní spořitelna

30 334,49 Kč

Česká spořitelna

22 884,50 Kč

Fond rozvoje bydlení

499 043,95 Kč

Celkem:

2 782 488,41 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 


Jiné závazky obce - akce vodovod:

Dlouhodobý bankovní úvěr

2 920 000,- Kč

Jiné závazky

1 500 000,- Kč

 

 

 

 

Podle návrhu rozpočtu na rok 2007 se počítalo s příjmy 15379475,-Kč, z toho dotace 9749475,-Kč, výdaje měly činit 15339475,-Kč. Takto sestavený rozpočet se v průběhu roku sedmkrát upravoval. Celkové příjmy činily 16761314,90 Kč, výdaje 21005161,50 Kč.

Předsedou sociální a zdravotní komise byl jmenován Ing. Vlastimil Dubský a členy Věra Heřmanská a Marcela Ševčíková.

Na svém lednovém zasedání se zastupitelé rozhodli, že i přes změnu okresu, zůstane obec i nadále pod Stavebním úřadem Městec Králové.

V tomto roce se uskutečnilo deset zasedání obecního zastupitelstva. Návštěvnost občanů na veřejných zasedáních byla vyšší. Obyvatelé se zajímali hlavně o výstavbu čističky a kanalizace.

V červenci odsouhlasilo obecní zastupitelstvo bezúročnou půjčku 1 000 000,-Kč od VaKu Nymburk se splatností 2008 až 2010. Dále schválili zastupitelé změny územního plánu obce číslo 2.

V říjnu bylo vydáno 1 000 nových pohlednic Žehuně.

Zaslanou petici na uspořádání referenda o umístění radaru na území České republiky nepodepsal v Žehuni nikdo.

Příspěvky do Svazku obcí Cidlina byly navýšeny o 100 %, tedy z 10,- Kč na 20,- Kč na obyvatele, což pro Žehuň činí 10 280 Kč. Zastupitelé se rozhodovali, zda ukončit členství ve Svazku obcí Cidlina a vstoupit do Sdružení obcí Zálabsko, na jejichž každé zasedání starostu obce zvou. Toto sdružení požaduje písemné stanovisko o vstupu, ale zastupitelstvo obce Žehuň se zatím nevyjádřilo.


Kulturní a společenský život

Kulturní komise obecního úřadu začala od ledna vydávat každé čtvrtletí časopis „Žehuňský zpravodaj“, do něhož kronikářka obce přispívá stránkou „Žehuň v minulosti“.

3. března se konal ve Společenském domě Beseda v Hradčanech 12. společenský ples obcí Dobšice, Hradčany, Choťovice, Kolaje, Sány a Žehuň, jehož se účastnilo více jak 300 hostů. Sponzory byli podnikatelé zúčastněných obcí. Celkové příjmy činily 35 335,-Kč, výdaje 15 586,-Kč, ze zůstatku 19 749,-Kč činil podíl pro Žehuň 3 291,-Kč, po odečtení vydání za tombolu 1 540,-Kč činil čistý zisk 1 751,-Kč.

V sobotu 10. března zorganizovala kulturní komise ve společenské místnosti kulturního domu čp. 11 pro děti Pohádkové malování na téma „Perníková chaloupka“. Organizátorky zdařilého odpoledne připravily pro děti nejen malířské potřeby, ale i občerstvení. 7. dubna proběhla v slavnostně vyzdobeném sále kulturního domu za účasti veřejnosti výstava těchto kreseb. Vystaveny byly i další výrobky a kresby s velikonoční tématikou, které děti prováděly celý měsíc doma a přinášely postupně předsedkyni kulturní komise paní Janě Urbanové. Nejen vítězové, ale všichni účastníci si odnášeli hodnotné ceny. Kronikářka obce zde vystavila další fotografie z kronikářské dokumentace za rok 2006.

30. dubna organizovala aktivní kulturní komise na hřišti druhý Velký čarodějný oheň. Při volbě MISS, předávání cen a čarodějnickém reji, doprovázeném hudbou kapely Brtník, se bavily nejen masky všech věkových kategorií, ale i četní diváci, z nichž mnozí se k reji připojili. Hudebníci hráli tancechtivým návštěvníkům až do rána do dvou hodin. Pořadatelky nezapomněly ani na občerstvení dětí i diváků.

Zatímco 1. máj proběhl v Žehuni v tichosti a klidu ( až na vyvrácenou podpěru vývěsní desky na návsi), v Praze a v Brně museli policisté rozhánět pochod neonacistů.

Velmi zdařilá byla i další akce, pořádaná kulturní komisí 12. května - Den matek. Pozváno bylo 91 žen od padesáti let, žel dostavilo se jich jen asi třicet. Po uvítání starostou obce panem Václavem Fišerem následoval bohatý program dětí         z mateřské a základní školy. Předsedkyně kulturní komise paní Jana Urbanová nastínila historii Dne matek, vystavila přehled a vyúčtování akcí kulturní komise od října do 30. dubna. Kronikářka připravila výstavu dokumentů z května 1945 a z oslav osmistého padesátého výročí založení obce, paní Marcela Ševčíková tři alba Sboru pro občanské záležitosti a kulturní komise výtvarné práce dětí. Kulturní komise připravila pro ženy kytičku a bohaté pohoštění. Program zpestřila opět hudba Oldřicha Tučka, při níž si mohly ženy zatančit. V závěru oslavy poděkovala kronikářka jménem žen celé kulturní komisi za velice příjemné odpoledne.

Letošní Den dětí uspořádala kulturní komise na hřišti 2. června od 13 hodin. I když dešťová přeháňka v 15 hodin průběh velmi pěkné akce poněkud zkrátila, program byl vyčerpán, ceny rozdány a děti se rozcházely spokojeně domů. Dlouho vzpomínaly na hrátky ve skákacím hradu, jízdu v kočáře pana Vladimíra Votavy, chytání rybiček v bazénku, závody v pytlích, lyžování po trávníku, objevování tajemství v láhvích, výstavu zemědělské techniky a těšily se ze získaných dárků a pochutnávaly si na přinesených sladkostech.

12. července navštívilo naši obec amatérské Válkovo kočovné divadlo a uskutečnilo na jevišti hřiště krátkou divadelní hru Čert to nemá nikdy lehké s dobrovolným vstupným. Představení shlédlo asi 50 diváků, většinou dětí s rodiči.

6. října uspořádala kulturní komise pro důchodce zdařilý zájezd na prodejní trhy do Polska do Kudovy Zdroje.

11. října svolal aktiv důchodců do malé společenské místnosti kulturního domu první přátelské posezení důchodců, které přišel pozdravit také starosta obce pan Václav Fišer a předsedkyně kulturní komise paní Jana Urbanová. Kronikářka umožnila prohlídku prvního dílu obecní kroniky, z které také předčítala a přinesla k nahlédnutí několik listů fotodokumentace. Účastníci setkání se dohodli scházet se pravidelně při malém občerstvení, které sami hradí, jednou měsíčně. Do programu schůzek bylo zařazeno předčítání z kroniky, prohlídka dokumentačních materiálů a informace knihovnice paní Hany Eliášové o knižních novinkách.

Třicet sedm dětí a asi deset dospělých se sešlo v sobotu 20. října na Loupežnické výpravě, která vedla lesem Kosí hůrou. Na deseti stanovištích účastníci překonávali různé přírodní i umělé překážky, určovali přírodniny, lesní zvířata, světové strany, poznávali druhy ohniště, pozorovali změny v lese. Na závěr se děti zahřály čajem a opekly si buřtíka. Také tato akce kulturní komise, kterou zajišťovalo 13 dobrovolníků, se vydařila a posloužilo i počasí.

Letošního III. zahájení adventu v neděli 2. prosince se u vánočního stromku na návsi opět účastnilo velké množství lidí, kteří měli možnost na vánočním trhu zakoupit drobné keramické dárky, vánoční výzdobu, občerstvení, vyslechnout proslov místostarosty pana Jiřího Podvala a básně a koledy dětí.

Mikulášskou besídku v sobotu 8. prosince pojala letos kulturní komise netradičním způsobem jako Mikulášské vyprávění nejprve v kostele sv. Gotharda, kde kronikářka seznámila dospělé s historií žehuňského kostela a dětem vyprávěla o Mikuláši. Všichni si pak prohlédli jesličky. Po dlouhé době byl opět kostel plný. Občerstvení a dárky dostaly děti v kulturním domě.

Tradiční vánoční posezení pro důchodce se konalo v sobotu 15. prosince při občerstvení a hudbě Oldřicha Tučka z Dobšic v sále kulturního domu.


Obecní knihovna

V roce 2006 uzavřela naše obecní knihovna spolu se Středočeským krajem se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha (jako poskytovatelem) a Městskou knihovnou Kutná Hora se sídlem Husova 145, 284 44 Kutná Hora (jako realizátorem) Smlouvu o poskytování odborné pomoci knihovnám v rámci zajišťování plnění regionálních funkcí a jeho koordinace Středočeským krajem. Poskytovatel poskytuje prostřednictvím realizátora naší obecní knihovně poradenskou, konzultační, plánovací a rozborovou činnost, vzdělávání, semináře a porady pro knihovníka a poskytuje výměnný knižní fond. Knihovna (jako příjemce) je povinna uvést na svých nebo obecních webových stránkách údaje o obecní knihovně (což se každoročně činí), též citaci tohoto znění: „Knihovna je cílem podpory od Středočeského kraje poskytované příjemci formou regionálních funkcí“.

Obecní knihovna evidovala v roce 2007 95 čtenářů, z toho 14 do 15ti let, čtyři čtenáři přibyli, šest ubylo. Knihovnice zakoupila 42 knihy, darem dostala šest brožur, tři knihy zrušila. Náklady na nové knihy činily 5 424,-Kč, elektrická energie 23 854,35 Kč, Internet 7 521,-Kč, cestovné 246,50 Kč, roční předplatné periodik 1 595,-Kč, vazba knihy 240,-Kč.

Nové knihy mohla knihovnice nakupovat podle finančních možností, výpůjčky byly doplňovány knihami z Městské knihovny z Kutné Hory, o něž byl velký zájem. Knihovnice uskutečnila čtyři vzdělávací akce, účastnila se dvou seminářů, udržuje trvalou spolupráci s kulturní komisí obecního úřadu, s mateřskou školou a s kronikářkou obce. Knihovna je trvale   k dispozici studentům, kteří zde většinou naleznou potřebnou literaturu. Internet je přístupný ve výpůjčních hodinách knihovny, ale není o něj zájem, protože většina rodin jej doma vlastní.


Tělovýchova

V únoru získala lyžařka Kateřina Neumannová v japonském Sapporu na mistrovství světa na desetikilometrové trati ve volné technice zlatou medaili. Tím se rozloučila se svou několikaletou úspěšnou sportovní kariérou.

Obec uzavřela novou pojistku na šatny. Pojistné ve výši 34 055,-Kč zahrnuje pojištění budovy, movité i nemovité věci, proti živelným pohromám, vandalismu, odcizení, odpovědnost za škodu.

Obec obdržela příslib na dotace z POV (Programu obnovy venkova) ve výši 120 000,-K na II. etapu dobudování víceúčelového hřiště za podmínky , že z vlastních prostředků dodá 80 000,-Kč. Tyto finance však nestačí na dokončení celé akce, proto se podala žádost o dotaci na rok 2008.

Žehuňský fotbalový tým se v letošní sezóně umístil v okresní soutěži III. třídy B na osmém místě se ziskem 31 bodů. Mužstvo odehrálo 26 zápasů, z toho vyhrálo 7, 10 zápasů remízovalo a 9 prohrálo. Naši fotbalisté nastříleli 39 gólů a 44 inkasovali. V podzimní části se umístili na posledním 14. místě.


Základní škola

Na lednovém zasedání schválili zastupitelé obce na školní rok 2006-2007 výjimku pro trojtřídní málotřídní školu s 31 žáky, ačkoliv norma je 42 žáků, příspěvek 1 000,-Kč pro každého prvňáčka, který nastoupí do školy v Žehuni a 5,-Kč na stravné pro každého žáka, který navštěvuje školu v Žehuni.

Ve školním roce 2007-2008 se vzdělávali žáci 1.-5. ročníku podle učebních osnov „Základní škola“. Děti, které nastoupily ve školním roce 2007-08 se učily podle nové koncepce - školního vzdělávacího plánu „Tvořivá škola.“

Ve školním roce 2007-2008 má škola 25 žáků, nabízí rodinné prostředí ve třídách s malým počtem žáků, individuální přístup k dětem, ambulantní nácviky pro žáky s poruchami učení, nápravu vad výslovnosti, práci podle individuálních plánů, práci s nadanými žáky, prevenci sociálně-patologických jevů, dopravní výchovu. Dotací 160 000,-Kč a úsporami 20000,-Kč zmodernizovala škola počítačovou pracovnu, pořídila novou kopírku, dovybavila knihovnu a výtvarný kabinet. Škola má velmi dobré vybavení - pomůcky, počítače. Úsporu hospodaření asi 35 000,-Kč investoval obecní úřad do nového osvětlení školních prostorů.

Ředitelka Mgr. Ivana Adamcová je absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze - obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ a rozdílového studia speciální pedagogika - logopedie. Učitelka Jitka Pilná absolvovala gymnázium v Liberci a Střední pedagogickou školu v Čáslavi a studovala anglický jazyk - programu Phare a Meja. Mgr. Daniela Popková, která nahradila Mgr. Ivu Miláčkovou, je absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze - obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů matematika a chemie pro II. stupeň ZŠ a SŠ.

V hudební škole pana učitele Jiřího Svobody, který do Žehuně dojíždí tradičně v pátek, bylo v tomto roce zapsáno sedm dětí: dva sourozenci Popkovi, Tomáš a Michal, Karolína a Justýna Králových, Ondřej Bíl, Martin Kobes a Lucie Šípková. Taneční školu pana Petra Svěceného navštěvovalo 10 až 14 dětí.

Ředitelka školy reagovala na vyhlášený grantový program Partnerství pro Kolínsko TPCA Kolín a žádala o grant na zřízení oddychového koutku pro děti na školním dvoře. Žádost byla úspěšná, škola obdržela 80 000,-Kč, zbytek dofinancovala ze svých akcí. Školní dvůr se postupně přebudoval na zahradu s ekologickým zaměřením. Cílem projektu bylo seznamovat děti s přírodními a kulturními zajímavostmi obce a okolí, upevňovat vztah k rodnému místu a zlepšovat komunikaci mezi jednotlivými složkami v obci.

Obec stojí před velkým problémem, jak účelně upravit výuku v nevyužitých školních budovách, zda přestavět mateřskou školu nebo hlavní budovu pro další využití - domov důchodců, penzion, denní stacionář a jak získat dotace. Zastupitelé rozhodli jednat s firmou VCES Hradec Králové ohledně přestavby a dalšího využití objektů obou škol. Firma předběžně doporučila zachovat ke školským účelům objekt čp. 52. 

Výhledově se plánovaly nezbytné opravy před nadcházejícími oslavami 100 let školní budovy čp. 52, které se mají uskutečnit v červnu 2009.

Během prázdnin se škola malovala a na podzim se provádělo oplocení dvora.

Naše škola se 4. prosince připojila ke 128 000 stávkujícím školským pracovníkům za zvýšení státního rozpočtu na školství o tři miliardy korun k úhradě nákladů k provozu škol a platu učitelů.

Školní družina pracovala od školního roku 2007-2008 v oblasti sportovní, estetické, pracovní a přírodovědné výchovy podle školního vzdělávacího plánu „Tvořivá škola“. Učebna byla vybavena počítači, k činnosti se využívaly vnitřní i venkovní prostory školy a obce. Provoz byl denně od 11,10 do 15,15 hodin. Měsíční poplatek činil 75,-Kč. Vychovatelkou byla opět Petra Nováková.

Mateřská škola pracovala ve školním roce 2007-2008 podle školního vzdělávacího plánu „Je nám dobře na světě“. Měsíčně se platilo 250,-Kč, obce Dobšice a Hradčany přispívaly 125,-Kč, Choťovice 100,-Kč. Provoz byl od 6,45 do 15,15 hodin. Učitelkou zůstala Marta Jiroudková.

Školní jídelna připravovala pokrmy pro žáky a zaměstnance základní a mateřské školy a pro cizí strávníky. Vedoucí jídelny byla pí Monika Paulová, kuchařkou pí Helena Šípková. Obědy se podávaly pro zaměstnance a děti od 11,00 do 12,00 hodin, do jídlonosičů od 10,45 do 11,00 hodin. Od 1. října 2007 platila mateřská škola za celodenní stravování 25,-Kč, bez odpolední svačiny 19,-Kč, žáci základní školy do deseti let platili za oběd 17,-Kč, od deseti do čtrnácti let 19,-Kč, zaměstnanci 19,-Kč, cizí strávníci 41,-Kč. Od 1. ledna 2008 se plánuje zdražení o 1 až 2 koruny.

Webové stránky Základní školy v Žehuni mají adresu www.zszehun.cz.


Počasí

17. ledna kvetly bohatě sedmikrásky a tu a tam se objevila i rozkvetlá pampeliška, začínaly rozkvétat sněženky a keře olší byly obsypány jehnědy. Denní teploty vystupovaly nad 10°C a na sluníčku v závětří jsme naměřili až 25°C. Meteorologové uváděli, že ráz letošních teplých lednových dnů připomíná španělskou a středomořskou zimu a prohlašovali, že letošní leden byl nejteplejší za posledních 46 let, kdy průměrná teplota dosáhla 3,5°C.

Odpoledne 18. ledna a v noci na 19. ledna se přehnal Evropou orkán Kyrill, který ničil budovy, lámal stromy, ochromil leteckou, železniční i trajektovou dopravu, zabíjel lidi. Živel si vyžádal v Evropě na padesát lidských obětí, u nás čtyři.        V Praze na ruzyňském letišti vyřadil z provozu jeden z terminálů. Téměř milion lidí u nás se ocitlo bez elektrického proudu. Energetická skupina ČEZ vyhlásila stav nouze. Rychlost větru na Sněžce dosáhla 216 km/h. Vichru padly za oběť miliony kubických metrů dřeva. V některých krajích byl pro silný déšť vyhlášen třetí stupeň povodňové aktivity. Hasiči udávali více výjezdů nežli při povodních v roce 2002. Také v Žehuni jsme zažili noc hrůzy. Orkán, doprovázený silnou bouří, poškodil opět střechu kostela, před domem kronikářky čp. 230 zlomil vzrostlý třicetiletý smrk, shazoval hřebenáče a tašky se střech, ničil ploty. Škody v jiných krajích naší země však byly horší.

Další kalamita, tentokrát sněhová, ochromila opět automobilovou a leteckou dopravu 24. ledna, kdy napadlo v několika hodinách místy až 25 cm sněhu. V Žehuni ho leželo 25. ledna 22 cm. 26. ledna byl v Žehuni největší mráz letošní zimy -12°C. Z 28. na 29. leden do rána ležela už jen nesouvislá sněhová pokrývka a teploty v dalších dnech vystupovaly až k 10°C. Teplé počasí se udrželo i celý únor. Teplota v tomto měsíci byla v průměru vyšší o 3°C. Také celý minulý rok byl nejteplejší od roku 1771, kdy se teplota zaznamenává.

První jarní den, který nastal 21. března v 1 hodinu 7 minut, jsme přivítali i v Žehuni vlhkým sněhovým popraškem. Na mnoha místech naší země, zvláště na horách, napadlo 20 až 100 cm sněhu a teplota poklesla o 15° až 20°C. V dubnu vystupovaly denní teploty až k 25°C a celou Evropu sužovalo sucho.V Žehuni pršelo v dubnu jen jeden den. Za celý měsíc jsme zaznamenali jen 3 mm srážek.

V červnu přesahovaly denní teploty často 30°C. Vysoko přes 30°C vystoupily teploty v polovině července. 15. července v pražském Klementinu překonala teplota 34,6°C rekord z roku 1928. Další dva dny jsme v Žehuni naměřili 38°C, v Poděbradech byl 16. července naměřen republikový teplotní rekord 38,4°C. Také srpnové teploty byly vysoké. Velké ochlazení nastalo první zářijový týden. Teprve ve třetí dekádě se na několik dní oteplilo. Svatý Martin přijet letos, tak jako v celé zemi, i do Žehuně na bílém koni. Protože však nemrzlo, sníh rychle mizel. Na našich horách se začalo lyžovat. 16. listopadu. Noční mrazy v prosinci nepřesáhly -10°C.

Přehled dešťových srážek

leden

40,6 mm

květen

80,1 mm

září

69,1 mm

únor

39,7 mm

červen

97,2 mm

říjen

22,1 mm

březen

35,6 mm

červenec

63,9 mm

listopad

62,5 mm

duben

3,0 mm

srpen

59,8 mm

prosinec

27,1 mm

 

 

 

 

 

 


Celkem za rok 2007 spadlo 600,7 mm srážek.


Myslivecké sdružení Cidlina

Myslivecké sdružení Cidlina pořádalo poslední leč 1. prosince tradičně v kulturním domě Beseda na Hradčanech.


Včelařství

V roce 2007 byli v Žehuni 4 včelaři. Oldřich Branda měl 18 včelstev, Petr Štěrba 6 - 8, Alois Štika 4, Vladimír Rous 3.


Hasiči

Z 11. na 12. ledna ve dvě hodiny v noci vyjíždělo hasičské auto s dvoučlennou posádkou k požáru seníku v Dobšicích do statku paní Zdeňkové. Hašení se účastnil i starosta obce pan Václav Fišer, dále hasiči z Poděbrad, Městce Králové a Libice nad Cidlinou. Zásah trval do 13 hodin a nikdo nebyl zraněn. Při zásahu došlo na požárním autě k poruše spojky, oprava se provedla v Pečkách.

27. července zasahovali hasiči při požáru obilí na poli v Opočnici.

Školení strojníků v Týnci nad Labem se místní hasiči neúčastnili.


Žehuňský rybník

Hned po vylovení rybníka v roce 2006 byl rybník osazen převážně kaprem hladkým, štikou, sumcem, amurem, tolstolobikem; bílá ryba přichází při velkých vodách z Cidliny. Od května se prováděly na plné vodě odlovy. Na výlov se začala voda vypouštět 6. října. Při zastavení stavidel ve Zbrani šlo do rybníka 1 m3 vody za vteřinu, ostatní vodu bral obtokový náhon, který se dvakrát za rok čistil. Lov začal 16. října dopoledne a protáhl se ten den až do 19 hodin. Celý výlov trval čtyři dny a výtěžek byl dobrý. Lovil se hlavně kapr o průměrné hmotnosti 2,6 kg, kapři z minulých roků měli průměrně 5 kg, největší vážil 22 kg. Při výlovu se prodávaly ryby opět na sádkách a na hrázi ve stánku, kde bylo možné koupit také kromě jiného ryby smažené (porce za 25,-Kč). Po výlovu zůstalo v lovišti ještě asi 50 q kaprů a hned se začal rybník nasazovat. To způsobilo opět nálety kormoránů. Stopy ve sněhu potvrdily na přítoku ve Zbrani přítomnost vydry.

Po vánočním prodeji ryb ve dnech 16. až 23. prosince zůstalo na sádkách ještě přes 100 q kaprů, kteří budou nabídnuti na export a na velikonoční svátky. Ceny ryb vzhledem k vyšším nákladům při krmení zdražením obilnin stouply. 1 kg kapra I. třídy stál 65,-Kč, kapr výběr 70,-Kč, štika 200,-Kč, sumec195,-Kč, amur 70,-Kč, tolstolobik 42, Kč, bílá ryba 40,-Kč. Na jiných místech v naší zemi byly ryby dražší.


Podniky, provozovny

23. ledna zahájila v několik roků nevyužívaných prostorách někdejší prodejny masa a uzenin v čp. 181 provoz prodejna Květiny - Kristina paní Kristiny Maškové z Choťovic. Nabízí řezané i hrnkování květiny, suchou i umělou vazbu, dárkovou keramiku, květináče, hnojiva, zahradnické nářadí a další.


Kanalizace a čistička odpadních vod

Vzhledem k příznivému počasí se od prvních lednových dnů začalo pracovat na hloubení pro čističku odpadních vod. ČOV se buduje pro Žehuň a Choťovice na 800 ekvivalentních obyvatel.

Zastupitelstvo nemělo námitky připojit na čističku Sány a Dobšice za předpokladu, že veškeré náklady vzniklé přestavbou ČOV si obce uhradí. Dále zastupitelé odsouhlasili vypracovat a podat na krajský úřad žádost o dotace na jarní  i podzimní kolo.

V květnu prováděla firma Vodovody a kanalizace Nymburk kamerovou prohlídku a čištění kanalizační sítě obce v délce 2 490 m.

Na veřejném zasedání 11. června zodpověděl projektant kanalizace Ing. Herman občanům otázky, týkající se výstavby kanalizačních přípojek.

Náklady na vybudování samotné mechanicko-biologické ČOV jsou plánovány s 19% DPH 5 260 251,-Kč, celková částka díla činí 23 800 000,-Kč. Obec má uhradit 25%, to činí 5 950 000,-Kč, dotace ze státního fondu 16 660 000,-Kč, požadují se dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje ve výši 1 1900 000,-Kč.

Celý systém bude kombinací gravitační a tlakové kanalizace. Část bude vedena ve stávající kanalizaci, která byla pročištěna a zkontrolována kamerovým systémem. V této části bude gravitační kanalizace a odpadní vody z ní budou zachyceny a přečerpány třemi čerpacími stanicemi a odvedeny do ČOV. Zbytek obce - Dobšická ulice, Malá Strana, Čůraje a ulice Na Místech - bude doplněn novou tlakovou kanalizací.

V roce 2007 má být prostavěno 14764000,-Kč, dotace má činit 9674000,-Kč, obec musí dofinancovat 5090000,-Kč takto: 2500000,-Kč půjčkou od VaKu Nymburk, 1 500000,-Kč z příspěvku obce Choťovice za napojení na čističku a 1090000,-Kč z běžného účtu obce.

V prosinci byla stavební část čističky skoro hotová, začne se s montáží technologie. Jsou hotovy výtlační řády V1,V3,V1-1, V5, V2, pracovalo se na čerpacích stanicích 1, 2, 3 a dokončovala se gravitační stoka D ke mlýnu. Dotace ve výši 9 673 999,-Kč byla vyčerpána, z vlastních zdrojů obce bylo uhrazeno 4 600 000,-Kč. V roce 2008 se bude pokračovat ve výstavbě malých čerpacích stanic pro domovní přípojky a na technologii. Zprovozní se velké čerpací stanice 1, 2, 3 a technologie a provedou se terénní úpravy veřejné zeleně a komunikací. Veškeré práce budou z části hrazeny         z dotace 4 186 000,-Kč a z vlastních zdrojů obce 2 490 000,-Kč. Na další práce musí obec sehnat finance z dotací Středočeského kraje a Evropské unie. Zkušební provoz čističky má být zahájen v květnu 2008 a v prosinci 2008 by měla být stavba dokončena.


Péče o zeleň, životní prostředí, hospodaření a odpadky

Poplatek za odvoz odpadků zůstal ve stejné výši jako v roce 2006, to je 450,-Kč na osobu trvale bydlící a 500,-Kč za rekreační objekt.Odvoz popelnic se zajišťoval i v letním období každý týden, zeleň se odvážel na kompostování a velkoobjemový a nebezpečný odpad se odvážet dvakrát ročně.

Agentura ochrany krajiny ČR zaslala návrh na doplnění významných lokalit do národního seznamu chráněná krajinná oblast Natura se žádostí o připomínky k návrhu na zřízení lokalit Žehuňsko a Kosí hůra.


Zdravotnictví

V únoru zneklidnila zdejší občany zpráva o zrušení chirurgického a interního oddělení městecké nemocnice od příštího roku. Údajné zavření těchto dvou oddělení bylo o to podivuhodnější, když toto zdravotnické zařízení bylo v minulém roce hodnoceno jako třetí nejlepší v celé zemi.

Po zavedení zdravotnické reformy od 1. ledna 2008 budou pacienti platit za návštěvu u lékaře 30,-Kč, stejný poplatek za vyzvednutí léku v lékárně, 60,-Kč za den pobytu v nemocnici a 90,-Kč za návštěvu na pohotovosti.

28. března stávkovali z iniciativy zlínských lékařů v několika krajích dětští a praktičtí lékaři na protest proti nedostatečným úhradám z VZP a uzavřeli ve středu 19. září ordinace. Našeho zdravotního střediska se stávka netýkala, ostatně ten den se v Žehuni neordinuje.

Nemocnice v Městci Králové letos skončila z rozhodnutí 17 tisíců pacientů na prvním místě v zemi. Od ledna příštího doku zde mají být zřízena čtyři lůžka intenzivní péče.


Dálnice a doprava

Zatímco policisté doufali, že zprovozněním dálnice D 11 19. prosince 2006 historie hradecké „silnice smrti“ se stane minulostí a velikou úlevu pocítili i lidé, kteří u staré silnice na Hradec Králové bydlí, prodejci, provozovatelé čerpacích stanic, motorestů, prodejen nábytku či textilu si naopak stěžovali, že jim tržby značně klesly.

21. června proběhlo kolaudační řízení k výstavbě polní cesty C 1 a HC v k.ú. Žehuň na pozemku parc. č. 112/3, 214, 276/3, 299/1, 742/2, 743/3 v katastrálním území Žehuň. Jedná se o cestu vlevo od hřbitova.

Od 28. srpna do 9. září probíhalo asfaltování hlavního tahu silnice číslo 328 přes obec.


Výstavba a renovace domů

Schůze zastupitelů v únoru se mimo jiné věnovala také i otázce rozvoje obce a vytipovala vhodnou lokalitu pro výstavbu.

V březnu vyměňovali Šípkovi na celém domě čp. 5 krytinu. Na přelomu srpna a září se prováděla fasáda na chalupě čp. 81. Kromě toho však probíhaly přestavby a renovace na mnoha jiných domech.


Životní úroveň

Poslanci rozhodli od 1. ledna plošně zvýšit měsíční rodičovský příspěvek z 3800,-Kč na 7600,-Kč do čtyř let dítěte. Od příštího roku se však budou příspěvky vyplácet diferencovaně: s volenou možností dvouleté rodičovské dovolené 11400,-Kč a dále diferencovaně. Klasický příspěvek 7600,-Kč do tří let dítěte, potom 3 800,-Kč do čtyř let. Nárok má pouze ten rodič, který pobíral minimálně mzdu 16 500,-Kč měsíčně. Důchodci si polepšili v průměru o 500,-Kč. Průměrná starobní penze se zvedla z 8128,-Kč na 8690,-Kč. Od ledna se také zvýšila minimální mzda o 45,-Kč na rovných 8000,-Kč. Na druhé straně zdražila elektřina v průměru o 7,9 procent, plyn pro domácnost naopak o 4,2 procenta zlevnil. Předpokládalo se ale, že sleva nepotrvá dlouho. Zavedením mýtného, stoupla cena jízdenek dálkových autobusových spojů. Osaměle žijící důchodci, kteří pobírali 100,-Kč měsíčně na pevnou telefonní linku, přišli od 1. ledna o toto přilepšení. Zdražilo se také nájemné, vodné a stočné, zvýšily se poplatky za televizi ze 100,-Kč na 120,-Kč. A tak důchodci na začátku roku počítali, zda přídavek pokryje zdražení.

Od 1. ledna nastaly změny v oblasti sociálních služeb. Příspěvek na péči dostali do rukou přímo postižení. Objevily se ale tak úvahy, zda každý vydá peníze, které dostane, tomu, kdo se o něj stará.

Podle zákona č. 333/2006 Sb. se zvýšilo nájemné i u obecních bytů. Za 1m2 bytové plochy na zdravotním středisku se zaplatilo místo 9,95 Kč nyní 12,35 Kč a u bytu v mateřské škole místo 17,13 Kč se nyní hradilo 19,06 Kč.

Uvádí se, že česká populace stárne nejrychleji v Evropě a že za třináct let bude každý čtvrtý občan starší šedesáti let. Financování penzí má představovat 28 procent všech výdajů. Současným dvěma miliónům důchodců se ročně vyplácí 273 miliardy korun.

Podle statistiky činila v březnu nezaměstnanost na okrese Nymburk 7,2%, na okrese Kolín 6,0%, na konci roku v celé zemi 5,3%. V listopadu klesla nezaměstnanost na Nymbursku na 5,7 %.

Uvádělo se, že v listopadu a prosinci rostly ceny potravin nejvíce za posledních šest let. Chléb zdražil až o třetinu, dražší bylo mléka a mléčné výrobky (čtvrtka másla stoupla z 20 korun na 30 až 40 korun). Odívání a obuv se nezdražovaly. Počítalo se, že v lednu ceny dále porostou.

Od 1. ledna 2008 se porodné snižuje ze 17 760,-Kč na 13 000,-Kč, nemocenská se za první tři dny neplatí a od čtvrtého dne bude nižší než doposud.


A život běží…

27. dubna se sešla z iniciativy Mgr. Libuše Vaňkové - Lohnické, někdejší pracovnice Ministerstva kultury České republiky, v chrámu sv. Gotharda komise s cílem vyvolat jednání, které směřovalo k záchraně této historické sakrální památky. Jednání se účastnili Ing. architektka Alexandra Burešová z Národního památkového ústavu z Územního odborného pracoviště Středočeského kraje, paní Ivana Imramovská z Odboru výstavby Městského úřadu Kolín, Mgr. Ing. Zdeněk Novák, probošt z Poděbrad, pověřený od 19. dubna duchovní správou žehuňské farnosti, Mgr. Libuše Vaňková, starosta obce pan Václav Fišer a kronikářka obce.

Prohlídka chrámu prokázala značné poškození stavby, hlavně krovů a stropu, ale protože se má v současné době opravovat kostel Narození Panny Marie v Choťovicích, není myslitelné v jedné farnosti podle slov probošta Nováka opravovat současně dvě stavby. Rozhodlo se zatím opravit elektroinstalaci. První mši svatou sloužil poděbradský duchovní  v Žehuni o pouti v neděli 6. května za účasti 23 věřících. Bohoslužby se budou konat v Žehuni první a třetí neděli v měsíci od půl desáté.

Z iniciativy paní Lény Dohnalové a paní Boženy Lebedové a z popudu pana probošta se kostel uklízel. Poslední úklid zde prováděla před rokem před svým úrazem paní Anna Ševčíková s paní Helenou Konvalinovou. Před svým onemocněním s nimi pracovala i paní Marta Lohnická.

22. května provedly Léna Dohnalová, Božena Lebedová a Ludmila Tvrdíková z pokynu nového duchovního správce     kostele inventuru. Porovnáním s inventarizací z 15. července 2006 shledaly, že nic nechybělo, ale naopak 17 položek bylo připsáno (zřejmě opomenutím při poslední inventuře nebylo uvedeno).

Kněz Mgr. Ing. Zdeněk Novák však byl k 1. srpnu přeložen ke Katedrální kapitule při chrámu Svatého Ducha v Hradci Králové, náměstí Jana Pavla II 50/2 na Římskokatolickou farnost Hradec Králové - Kukleny. Na jeho místo byl ustanoven Mons. Vladimír Hronek z Kutné Hory, který zastává tyto funkce: je členem sboru poradců, členem kněžské rady a okrskovým vikářem vikariátu Kutnohorsko-poděbradského. Vede proboštství v Poděbradech, farnost v Žehuni,                v Kovanicích, Vrbici, Libici nad Cidlinou a v Kostelní Lhotě. Jako kaplan byl k uvedeným farnostem přidělen kněz Mgr. Jaroslaw Furtan, polské národnosti.

Do Římskokatolické farnosti Žehuň, která je součástí vikářství Kutnohorsko-poděbradského, patří kromě obce Žehuň, Dobšice, Dománovice, Hradčany a Choťovice s kostelem Narození Panny Marie.

Na hřbitově u zdi k faře jsou pochováni duchovní Matěj Bartoš, nar. 18.7.1827, zemřel 25.2.1869 a František Jeřábek, nar. 28.9.1847, zemřel 27.1.1905. Náhrobky ostatních duchovních buď nejsou čitelné, nebo scházejí.

21. až 25. května se konala další humanitární sbírka pro Diakonii Broumov (šatstvo, lůžkoviny, záclony, ručníky, utěrky, domácí potřeby). V sobotu 11. srpna se rozléhala vesnicí až do pozdních nočních hodin hudba ze dvou míst současně.        V sále kulturního domu slavil porybný pan Václav Kavka z čp. 3, narozený 7.8. 1947, šedesátiny a v areálu sportovního hřiště se loučil se svobodou syn MVDr. Karla Dočkala Jan, nar. 27.5. 1981, který se žení s dcerou poštmistrové paní Jany Urbanové z čp. 205 Romanou, nar. 6.1. 1987.


Černá kronika

V pondělí 22. ledna objevil pan porybný Václav Kavka před sádkami a před čp. 230 odkrytou jímku kanalizace. Starosta obce zjistil, že třetí rošt chybí i na Malé Straně před Sekerovými. Tímto nájezdem zlodějů byla postižena nejen Žehuň, ale nemalá škoda byla způsobena i v Sánech, Opolánkách, Opolanech, v Městci Králové i v dalších obcích.

V dubnu odhalila policie varnu drog v Nymburce a v sousedních Hradčanech. Ve feťáckém doupěti žil u matky, někdejší žákyni školy v Žehuni, její desetiletý syn, rovněž žák naší školy.

20. dubna po příjezdu na víkend zjistili majitelé čp. 131, že jejich chalupu v uplynulých čtyřech dnech navštívil zloděj.     Z domu zmizely starožitnosti, barevná televize, tři horská kola, pila, svářečka a další nářadí. Škoda činila 226 600,- Kč.

V druhé polovině srpna byl vykraden dům paní Hany Zezulkové v Dobšicích, škoda se odhadovala na 300 000,-Kč.

V posledních srpnových dnech ukradli dva mladiství zloději na hřbitově paní Zdence Košnerové tašku s penězi, kreditní kartou, doklady a klíči od školy. Krádež provedli v její blízkosti, nasedli do auta a ujeli.

O velkém štěstí mohli hovořit paní Petra Tomanová a její syn Honzík, když ve čtvrtek 15. listopadu sjeli dopoledne        s autem u sjezdu do rybníka poté, co dostali na zledovatělé silnici smyk. Z auta se jim podařilo oknem se dostat a z třímetrové hloubky vyplavali na břeh. Kromě podchlazení a šoku vyvázli bez zranění. Auto z rybníka vyprostili za pomoci potápěče hasiči z Kolína.


Kronikářství

Využití kroniky

V prvních čtyřech Zpravodajích obecního úřadu, vydaných v letošním roce, seznámila kronikářka občany s nejstarší školní kronikou z roku 1838 Das Gedenkbuch für die Schule zu Žehuň.

K práci pro studentku Zemědělské školy v Poděbradech Ivetu Kopeckou z Hradčan První světová válka v kronikách byly použity: Pamětní kniha obecné školy v Žehuni - 1909-1939 a Pamětní kniha pro obec Žehuň 1932-1939.

Pro elaborát PhDr. Pavla Studničky o poslancích Českého sněmu Al. Václavíkovi st. (1813-1889) a Al. Václavíkovi ml.(1847-1929) byly požity dokumenty ke kronice obce Žehuň č. 1019/02-16 až 1022/02-19 a č. 673/ŽO.

Při studiu materiálů k výše uváděné práci jsem v obecní knihovně objevila výpis z knihy Josefa Klempera Vodní mlýny v Čechách II, vydané nakladatelstvím Libri, Praha 2000, v pasáži Václavíkův mlýn v Žehuni citace z Kroniky obce Žehuň, díl II a údaje ze sborníku Žehuň a okolí 1137-1987.

Pro Ing. Jaroslava Klepala ze Zlína jsem lednu zpracovala zprávu o Aloisu Klepalovi z čp. 211 (6.9.1904 - 24.9.1970)

Pravidelně obměňuje kronikářka výstavku fotodokumentace na vývěsce v knihovně a na přenosném panelu v chodbě kulturního domu.

V říjnu byly poskytnuty materiály z prvního dílu kroniky a výpisy z kronik o Žehuňském rybníce studentu vysoké školy Tomáši Peroutkovi ze Sán.

18. října proběhla beseda nad kronikou s mateřskou školou a 19. října prohlídka kroniky a dokumentačních materiálů se žáky základní školy a vycházka k tvrzi Zámeček na dně vypuštěného rybníka.

8. prosince při návštěvě kostela seznámila kronikářka širokou veřejnost s historií místního kostela. 19. prosince se uskutečnila návštěva kostela sv. Gotharda, při níž kronikářka seznámila děti ZŠ a MŠ se stručnou a historií kostela.


Dokumentační materiály

Na pořízení dokumentačních materiálů bylo za rok vydáno 4 659,-Kč (největší položku tvořily barvy do tiskárny). Dokumentační materiály jsou vedeny pod čísly 1169/07-1 až 1208/07-42. Obsahují: 240 fotografií (z toho v albu 15), 52 výstřižků, 7 úmrtních oznámení, 2 dopisy, 34 upoutávek a pozvánek, 1 seznam, 4 Žehuňské zpravodaje, 1 svatební oznámení a 37 jiných materiálů.

Tomto roce byly pořízeny Internetové stránky obce Žehuň. Text a fotografie zajistila kronikářka, tvorbu webu Jaromír Černý z Choťovic. Stránky mají adresu www.zehun.cz.


Závěr

Opět se loučíme s jedním rokem a zvažujeme, co nám přinesl. Snad lze říci, že nebyl ničím výjimečný. Nebo snad přece? Bylo tu jako každoročně to dobré i špatné. Zájem o to, bude-li v Brdech postaven americký radar, zaměstnával po celý rok nejen naše občany, ale i světové velmoci. Podobně tomu bylo i s protiradarovou základnou v Polsku. Rozhodně proti byli Rusové, kteří nabízeli svoji základnu. Burzy ve světě se potýkaly s otřesy. Sdělovací prostředky plnily zprávy       o osobních i finančních skandálech našich politiků. Teprve na sklonku roku vybrali poslanci dva kandidáty na prezidentské volby pro příští rok. Většinu našich lidí ani tak nezajímalo, že česká koruna patří mezi nejtvrdší měny a že zavedení eura      v naší zemi se odkládá na neurčito, jako se spíš obávali toho, co nás čeká v příštím roce po reformě veřejných financí, devítiprocentním zdanění zboží, zavedením poplatků ve zdravotnictví a všeobecném zdražení všech výrobků a služeb, nebo se ptali, co nám přinese nová lisabonská smlouva a větší regulování a dirigování našeho života Evropskou unií. Že nedošlo     v tomto roce k větším teroristickým útokům, lze přičíst spíše zvýšeným bezpečnostním opatřením policie. Jsme si však vědomi toho, že hrozba terorismu se ve světě nezmenšila a že ohrožuje i naši zemi. Nezmenšilo se u nás ani domácí násilí a týrání dětí. Bezesporu významný byl pro nás 21. prosinec, kdy se naše země stala součástí schengenského prostoru.

Zapsala Ludmila Tvrdíková, kronikářka obce

 

Nahoru

Aktuální počasí

dnes, pátek 21. 6. 2024
slabý déšť 26 °C 17 °C
slabý déšť, slabý západní vítr
vítrZ, 3.8m/s
tlak1017hPa
vlhkost42%
srážky0.3mm

Svátek

Svátek má Alois

1. zmínka - 1137
440 obyvatel
MŠ a ZŠ
Kostnice
Rybník
Kostel

 

Hlaváček jarní
hlaváček jarní
Bukač velký
bukač velký
Bukýček malý
bukýček malý
chřástal kropenatý
chřástal kropenatý
chřástal malý
chřástal malý
moták pochop
moták pochop
orel mořský
orel mořský
Slavík modráček
slavík modráček