Obec Žehuň
obecŽehuň

Přihlášení k trvalému pobytu

přihlášení v Žehuni
PO 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
ST 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Ohlášení změny trvalého pobytu

Základní informace k životní situaci

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O změnu trvalého pobytu je oprávněn požádat:

 • občan České republiky starší 15 let nebo člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, anebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy
 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, poručník, opatrovník, pěstoun nebo osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče
 • opatrovník za občana, který není způsobilý k ohlášení změny místa trvalého pobytu.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Občan splní požadavky stanovené § 10 zákona o evidenci obyvatel (viz bod 17)

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Předáním tiskopisu „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“, v němž jsou uvedeny požadované údaje:

 • údaje o občanovi, který žádá zaevidovat změnu trvalého pobytu - jméno, jména, příjmení, rodné číslo, adresu předchozího trvalého pobytu a adresu nového trvalého pobytu,
 • údaje o vlastníkovi objektu - jméno, jména, příjmení a místo trvalého pobytu, pokud je vlastníkem fyzická osoba, název a sídlo, pokud je vlastníkem právnická osoba.

Na které instituci životní situaci řešit

Občan hlásí změnu trvalého pobytu občan na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu, tj.

 • na obecním úřadu (v Žehuni)
 • v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech na úřadech městských částí nebo městských obvodů, pokud tak stanoví statuty těchto měst

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při ohlášení změny trvalého pobytu je občan povinen doložit:

 • údaje k jeho osobě uvedené v přihlašovacím lístku k trvalému pobytu - občanským průkazem, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou,
 • vlastnictví bytu nebo domu, nebo
 • oprávněnost užívání bytu, anebo
 • předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt uvedený v odstavci 4 nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

Pokud údaje uvedené v přihlašovacím lístku nejsou řádně doložené nebo ohlašovna zjistí rozdíly mezi uváděnými údaji a údaji vedenými v informačním systému evidence obyvatel, vyzve občana k odstranění nedostatků. Ve výzvě mu k tomu stanoví lhůtu, která není kratší než 15 dnů. Pokud žadatel v takto stanovené lhůtě nedostatky neodstraní, případně údaje řádně nedoloží, ohlašovna rozhodne o tom, že se změna trvalého pobytu nezaeviduje.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Originální tiskopis „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu", který je k dispozici na každé ohlašovně.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za ohlášení změny trvalého pobytu se hradí správní poplatek ve výši 50 Kč. Děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny. Za ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky se na ohlašovně hradí správní poplatek 100 Kč a na zastupitelském úřadě České republiky v zahraničí správní poplatek ve výši 300 Kč.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Zákon o evidenci obyvatel nestanoví lhůtu pro zaevidování změny trvalého pobytu. Lhůty se tedy řídí obecným ustanovením § 71 správního řádu.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníkem řízení je občan, který žádá o změnu trvalého pobytu. V zákonem stanovených případech je v řízení zastupován (viz bod 5).

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Podle zákona o evidenci obyvatel se další činnosti nepožadují.

Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronické podání žádosti zákon o evidenci obyvatel nepřipouští.

Datum vložení: 24. 8. 2022 11:48
Datum poslední aktualizace: 24. 8. 2022 11:59
Autor: Správce Webu

Aktuální počasí

<<
>>
dnes, čtvrtek 7. 12. 2023
zataženo 1 °C -3 °C
zataženo, slabý jihovýchodní vítr
vítrJV, 5.24m/s
tlak1013hPa
vlhkost95%

Svátek

Svátek má Ambrož, Benjamín

1. zmínka - 1137
440 obyvatel
MŠ a ZŠ
Kostnice
Rybník
Kostel

 

Hlaváček jarní
hlaváček jarní
Bukač velký
bukač velký
Bukýček malý
bukýček malý
chřástal kropenatý
chřástal kropenatý
chřástal malý
chřástal malý
moták pochop
moták pochop
orel mořský
orel mořský
Slavík modráček
slavík modráček