Obec Žehuň
obecŽehuň

Jak třídit

recyklace

Kam s tím? Nápověda kam umístit předměty, které již nepotřebujeme. Zajímavé!

A

 • ALOBAL - Sběrné nádoby na drobný kovový odpad, sběrný dvůr.

 • AKUMULÁTORY - Obecní úřad

 • AKVÁRIA - Možno do kontejneru na barevné sklo. Lépe na sběrný dvůr. Bez vody, samozřejmě.

 • AUTOVRAK - Prostřednictvím autorizovaných likvidátorů

 • AUTOSKLO - Sběrný dvůr! Určitě ne do kontejnerů na sklo.

 • AZBEST - Zabalit do igelitu a kontaktovat autorizovanou firmu. 

B

 • BAKELIT - Sběrný dvůr nebo směsný odpad.

 • BALICÍ PAPÍR - Klasický balicí papír do kontejneru na papír. Povoskovaný (nebo znečištěný) do směsného odpadu.
 • BARVY Zbytky barev nechat na svoz nebezpečného odpadu. Pečlivě uzavřít. Nevylévat do kanalizace!
 • BATERIE Sběrné boxy na obecním úřadě

 • BIOODPAD - Cokoli, co je biologického původu, je možno kompostovat nebo dát do hnědé popelnice
 • BIOPLAST 100%  - bioplast lze kompostovat. Ostatní (což je většina) směsný odpad. Ne do žlutého kontejneru na plast! Více ZDE.
 • BLISTRY (BOL) od léků, bonbonů (takový ten plast slepený s s hliníkem) směsný odpad.
 • BRÝLE - Sbírají je některé charitativní organizace, které je pak dodávají do chudších částí světa. Jinak směsný odpad.

 

C

 • CD - Směsný odpad. Nikdy nepalte v kamnech. Více ZDE.

 • CELOFÁN Původní celulozový celofán bylo možné kompostovat. Současný je z BOPP fólie –  takže směsný odpad.
 • CEMENT  prostřednictvím firmy zabývající se odvozem a likvidací stavebního odpadu. Totéž platí o vybouraném zdivu, zbytcích z demolic, apod. Více ZDE.
 • CIGARETOVÉ NEDOPALKY Popelník. Více ZDE.

 • ČASOPISY TIŠTĚNÉ NA KŘÍDOVÉM PAPÍRU - Směsný odpad. Nepálit v kamnech!

 • ČISTICÍ A PRACÍ PROSTŘEDKY dovézt na svoz nebezpečného odpadu (poznáte podle informačních značek na obalu). Vylévat do výlevky zbytky není nejlepší nápad. Jinak samozřejmě také směsný odpad.

D

 • DEODORANTY (obaly) v plastových do kontejneru na plasty. Ve skleněných do zeleného kontejneru na sklo. Aerosolové (pod tlakem) směsný odpad - ne do kontejneru na kovy, zpracovatel je vyřadí.
 • DLAŽDICE A DLAŽBA Šumbor,  jedná se o stavení odpad.

 • DRÁTĚNÉ SKLO - Sběrný dvůr

 • DRÁTĚNKA je z kovu, odevzdávejte do sběrného dvora, kontejner na kov

 • DŘEVO / DŘEVOTŘÍSKA Sběrný dvůr, svoz velkoobjemového odpadu

 • DRÁTY Sběrný dvůr. Kabely a různé propojky možno do kontejneru na elektroodpad na obecním úřadě.
 • DURAL Sběrný dvůr.

E

 • ELEKTROSPOTŘEBIČE Kontejner na drobný elektroodpad na obecním úřadě, svoz velkoobjemového odpadu. 
 • ETERNIT Může obsahovat azbest. Zacházet opatrně. Likvidaci svěřit odborné firmě. Popř. postup jako u azbestu.

 

F

 • FILMOVÝ MATERIÁL Je možno odevzdat ke zpracování ve specializovaných firmách. Jinak směsný odpad.
 • FOTOGRAFIE Směsný odpad. Staré, bez lesklého povrch možno kontejner na papír.

 • FROTÉ PRÁDLO A RUČNÍKY  Pokud jsou v dobrém stavu tak kontejnery na použitý textil, diakonie na obecním úřadě. Znečištěný či roztrhaný textil do směsného odpadu

G

 • GRAMODESKY / VINYL Směsný odpad. Obaly bez povrchové úpravy do papíru.

 • GUMA Směsný odpad.

 

H

 • HALOGENOVÁ SVÍTIDLA Kontejnery na svítidla (Ekolamp) na obecním úřadě. Výbojky do kontejnerů na úsporné žárovky na obecním úřadě.
 • HLINÍK Kontejnery na kov. Sběrný dvůr. 
 • HOBRA Sběrný dvůr.

 • HOUBIČKY A ŽÍNKY Směsný odpad.

 • HRNCE, KASTROLY A PÁNVE Kontejnery na drobný kovový odpad, sběrný dvůr či směsný odpad.

 

CH

 • CHROMOVANÉ A POCHROMOVANÉ PŘEDMĚTY Sběrný dvůr. Menší do kontejnerů na drobný kovový odpad.
 • CHEMIKÁLIE Nebezpečný odpad. Nevylévat do záchodů, umyvadel, van nebo kanalizace!

 

I

 • IGELIT Žlutý kontejner na plast.

 • INFEKČNÍ ODPAD Specializované firmy. Infekční odpad z domácností pečlivě zabalit a odevzdat ve zdravotnickém zařízení (ideálně po předchozí domluvě). Více ZDE.

 

J

 • JUTA Směsný odpad.​​

K

 • KABELY Kontejnery na elektroodpad obecní úřad, svoz velkooběmového odpadu

 • KABELKY A TAŠKY Pokud v dobrém stavu tak kontejner na použitý textil či diakonie na obecním úřadě. Jinak směsný odpad.
 • KAMENINA Směsný odpad, sběrný dvůr.

 • KELÍMKY OD JOGURTŮ apod. Žlutý kontejner na plasty.

 • KELÍMKY OD PIVA A NÁPOJŮ (POVOSKOVANÉ) Směsný odpad. PLASTOVÉ do plastu.
 • KERAMIKA, KERAMACICKÉ DLAŽDICE Směsný odpad, Šumbor. Jde o stavební odpad.
 • KLÍČE kontejner na drobný kovový odpad.

 • KNIHY Modrý kontejner na papír. Nepapírové přebaly do směsného odpadu.

 • KOBERCE Sběrný dvůr, svoz velkoobjemového odpadu

 • KOMPOSTOVATELNÉ OBALY Pokud máte kompost, tak na kompost. Jinak směsný odpad.
 • KOPÍROVACÍ PAPÍR Směsný odpad.

 • KOSMETIKA Zbytky nechte v nádobách (tzn. zbytečně nevypouštět do kanalizace) a vyhazujte plast do plastu, sklo do skla. Tlakové kovové nádobky směsný odpad.
 • KRABIČKY OD CIGARET Směsný odpad.

 • KRÉMY V obalech dle materiálu. Plastové do plastu, skleněné do skla.

 • KŘÍDOVÝ PAPÍR Směsný odpad. Jsou míněny i tzv. luxusní časopisy tištěné na křídovém papíře.
 • KOŽENÉ ZBOŽÍ A KOŽEŠINY Pokud je použitelné tak kontejner na textil či diakonice obecní úřad. Jinak směsný odpad.
 • KVĚTINÁČE PLASTOVÉ Pokud nejsou z PVC tak kontejner na plast. Stejně tak truhlíky a podobné. Ideálně nejprve zbavit obsahu.

L

 • LAMPY A SVÍTIDLA Menší do kontejneru na elektroodpad na obecním úřadě. Větší sběrný dvůr ideálně na svoz velkoobjemového odpadu. Vždy vyjměte žárovku / zářivku a odevzdejte ji zvlášť.
 • LEDNICE A MRAZÁKY Svoz velkoobjemového odpadu nebo v rámci zpětného odběru
 • LÉKY A LÉČIVA Do lékáren. Nesplachovat do WC, to raději směsný odpad... pokud jste líní. Obaly od léků podle materiálu. Více.
 • LEPENKA PAPÍROVÁ Modrý kontejner na papír. Netřeba zbavovat izolep nebo kovových svorek. Krabice rozšlápnout nebo rozřezat!
 • LEPIDLA Ideálně na svoz nebezpečného odpadu. Jinak odpad směsný.

 • LISTÍ Nejlepší nechat tam, kam spadlo. Pokud to nelze, pak do sběrného dvora jako bioodpad nebo hnědé popelnice
 • LINOLEUM Sběrný dvůr nebo svoz velkoobjemového odpadu. Nepálit! Ne do kontejnerů na plast!

 

M

 • MAGNETOFONOVÉ KAZETY A CÍVKY Směsný odpad.

 • MOLITAN Sběrný dvůr ideálně svoz velkoobjemového odpadu, směsný odpad.

 • MATRACE Velkoobjemový odpad, sběrný dvůr.

 • MIKROTEN Žlutý kontejner na plast.

 • MÍČE Do brány nebo do směsného odpadu.

 • MOBILNÍ TELEFON Kontejner na drobný elektroodpad na obecním úřadě, u operátora nebo prodejce, popř. různá charita.
 • MONITORY Kontejner na drobný elektroodpad na obecním úřadě, sběrný dvůr či ideálně svoz velkoobjemového odpadu, u prodejce v rámci zpětného odběru.

N

 • NÁBYTEK Ideálně svoz velkoobjemového odpadu, sběrný dvůr.

 • NÁPOJOVÉ KARTONY (TERTRAPAKY) Oranžový kontejner. Jinak podle pokynů v místě vašeho bydliště. Žehuň - do žlutých popelnic na plast
 • NÁPOJOVÉ PLECHOVKY Kontejner na drobný kovový odpad v Žehuni možno do žlutých popelnic na plast. (oni si roztřídí)
 • NEREZ Sběrný dvůr, menší předměty kontejnery na drobný kovový odpad.

 • NOVODUR Sběrný dvůr nebo směsný odpad. Nikdy ne do žlutých kontejnerů na plasty!
 • NOVOPLAST Sběrný dvůr nebo směsný odpad. Nikdy do žlutých kontejnerů na plast!

O

 • OBÁLKY Obyčejné i bublinkové do kontejneru na papír. Netřeba z nich cokoli odstraňovat.
 • OBUV je možno vhazovat do kontejnerů na použitý textil nebo diakonie na obecním úřadě. Jen takovou, která je ještě použitelná. Jinak směsný odpad.
 • OLEJE MOTOROVÉ U benzinových stanic, sběrný dvůr. VÍCE ZDE.

 • OCEL Sběrný dvůr. Menší kusy kontejnery na kov. Pokud ještě někde fungují sběrny kovu, tak tam. VÍCE ZDE.

P

 • PAPÍR Modrý kontejner, sběrna. 

 • PAPÍROVÉ KAPESNÍKY, UTĚRKY Směsný odpad. Pokud nejsou chemicky ošetřené, možno kompostovat.
 • PILINY V malém množství lze čisté piliny kompostovat nebo dát do kontejnerů na bioodpad. Jinak směsný odpad. 
 • PLAST Žlutý kontejner na plasty (mimo PVC). Popř. sběrný dvůr. Více o plastu ZDE. Z PET lahví odstraňte PVC etikety.
 • PLATA PAPÍROVÁ OD VAJEC Vyberte si: modrý kontejner na papír, směsný odpad, kontejner na bioodpad nebo kompost.
 • PLECHOVKY (alu) Kontejnery na drobný kovový odpad, sběrný dvůr v případě Žehuně možno i do žlutých popelnic.

 • PLENY JEDNORÁZOVÉ Zabalit do igelitu a do směsného odpadu. Nepálit.

 • PLEXISKLO Sběrný dvůr ideálně svoz velkoobjemového odpadu

 • PNEUMATIKY V rámci zpětného odběru v pneuservisech, sběrný dvůr, ideálně svoz velkoobjemového odpadu. Bez disků!!!  Více ZDE.
 • POČÍTAČE A POČÍTAČKY Kontejner na elektroodpad na obecním úřadě, sběrný dvůr, prodejce, svoz velkoobjemového odpadu VÍCE ZDE.
 • POHLEDNICE Směsný odpad. Staré pohlednice bez lesklé fotografie možno do kontejneru na papír.
 • POLYSTYREN Žlutý kontejner na plasty. POZOR, ne polystyren stavební, který může obsahovat zpomalovače hoření.
 • POLYURETAN Sběrný dvůr, směsný odpad ideálně svoz velkoobjemového odpadu

 • PORCELÁN Směsný odpad! NE do kontejneru na sklo!!!

 • POZINKOVANÝ PLECH Sběrný dvůr.

 • PROUTĚNÉ VÝROBKY Pokud nejsou chemicky ošetřené, možno na kompost nebo spálit. Jinak směsný odpad.
 • PVC Větší množství na sběrný dvůr ideálně na svoz velkoobjemového odpadu. Jinak směsný odpad. Více o PVC ZDE.

R

 • REPELENTY Nevylévat do kuchyňského odpadu ani WC! Ideálně do kontejneru na nebezpečný odpad.
 • ROLETY pokud jsou z papíru papír, jinak směsný odpad.

 • RULIČKY OD TOALETNÍHO PAPÍRU, KUCHYŇSKÝCH UTĚREK: je to v principu jedno. Ty nebarvené v malém množství možno na kompost.
 • ŘEDIDLA Dobře uzavřené připravit na svoz nebezpečného odpadu.  Nevylévat do odpadu!

S

 • SÁČKY OD CHIPSŮ, SLADKOSTÍ Směsný odpad. 

 • SÁDROKARTON Sběrný dvůr

 • SAMOLEPKY i podklad samolepky do směsného odpadu.

 • SILIKONY Směsný odpad.

 • SILON Směsný odpad.

 • SKELNÁ VATA Svoz nebezpečného odpadu. Ideálně zabalená v igelitu. Ve větším množství (3 pytle 240l a více) specializovaná firma.
 • SKLENICE Kontejner na sklo. Pozor! Varné sklo do směsného odpadu.

 • SKLO Kontejnery na sklo. Bílé na čiré (průhledné) a zelené na barevné sklo. Pozor! Ne všechno sklo je možno vhazovat do těchto kontejnerů. Více o skle ZDE. Tabulové sklo patří do zeleného (barevného) kontejneru. Sklo s drátky a autosklo prosím na sběrný dvůr!
 • STELIVO PO DOMÁCÍCH MAZLÍČCÍCH Zabalit do plastu a směsný odpad. Pokud je 100% přírodní je možno ho kompostovat nebo bioodpad.
 • STŘELIVO Specializované firmy. Více ZDE.

 • SUŤ Sběrný dvůr nebo specializované firmy na odvoz suti. Jedná se o stavební odpad. Šumbor
 • ŠANONY Papírové do kontejneru na papír. Není třeba odstraňovat kovové součásti. Šanony s plastovým potahem do směsného odpadu.

T

 • TAMPONY Směsný odpad.

 • TAPETY Směsný odpad.

 • TEFLON Směsný odpad.

 • TELEVIZORY Sběrný dvůr nebo svoz velkoobjemového odpadu, nebo v rámci zpětného odběru u prodejce.
 • TEPLOMĚRY Lékárny. Pozor, ne všechny lékárny teploměry odebírají, nutno se informovat předem. S rtuťovými teploměry zacházet opatrně!
 • TÉROVÝ PAPÍR Sběrný dvůr.

 • TEXTIL Dále použitelný: sběrné kontejnery na textil či diakonie na obecním úřadě, sběrný dvůr. Více ZDE. Nepoužitelný nebo zašpiněný textil do směsného odpadu.
 • TISKÁRNY DOMÁCÍ Zpětný odběr nebo svoz velkoobjemového odpadu – nutno odstranit tonerové náplně!
 • TONERY A INKOUSTY DO TISKÁREN Zpětný odběr, multifunkční kontejnery na elektroodpad. Více informací ZDE.
 • TRÁVA POSEKANÁ Kompost, hnědá popelnice, sběrný dvůr 

 • TUBY OD ZUBNÍCH PAST, KRÉMŮ, APOD. Pokud zcela prázdné pak žlutý kontejner na plasty.
 • TUKY Z KUCHYNĚ Pečlivě uzavřít do PETky a do kontejneru na tuky, nebo položit při svozu na černou či hnědou popelnici. Menší množství vsákneme do papírového ubrousku nebo papírové kuchyňské utěrky a vhodíme do směsného odpadu. Více ZDE

U

 • UHYNULÁ ZVÍŘATA Možností je několik. Každopádně pokud pohřbíváte na zahradě, vyhláška nařizuje nejméně 200 m od zdroje pitné vody.
 • UMAKART Směsný odpad nebo sběrný dvůr ideálně svoz velooběmového odpadu.

 • ÚSPORNÉ ZÁŘIVKY Vždy do sběrných boxů na obecním úřadě. Více ZDE.

 

V

 • VARNÉ SKLO Směsný odpad.

 • VATA Směsný odpad.

 • VÍČKA OD PET LAHVÍ Ideálně separovat a odevzdávat odděleně od PETek. VÍCE ZDE.
 • VÍČKA OD ZAVAŘENIN, KOMPOTŮ, apod. Kontejnery na drobný kovový odpad.

 • VÍČKA Z PLASTU OD KÁVY apod. Žlutý kontejner na plasty.

 • VIDEOKAZETY Směsný odpad. Papírové přebaly do modrého kontejneru na papír.

 • VOSK ZE SVÍČEK. Směsný odpad.

 • VOSKOVÝ PAPÍR Směsný odpad. Stejně tak kelímky na nápoje (nejedná se ale o vosk, ale o plastovou izolaci).

Z

 • ZÁCLONY A ZÁVĚSY Sběrný dvůr, použitelné pak kontejnery na textil ideálně diakonie na obecním úřadě
 • ŽÁROVKY OBYČEJNÉ Směsný odpad.

 • ŽÁROVKY ÚSPORNÉ, ZÁŘIVKY Sběrné kontejnery Ekolampu na obecním úřadě. Více ZDE.
 • ZEMINA Zeminu z květináčů je možné vysypat někde v přírodě. Větší množství pak specializovaná firma.
 • ZRCADLA Směsný odpad.

 • ZUBNÍ KARTÁČKY A PLASTOVÉ KARTÁČE Směsný odpad.

 • ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE Nutná odborná likvidace!! Více o dřevěných železničních pražcích ZDE
 • ŽELEZO Sběrný dvůr. Výkupna VÍCE ZDE.

 

NĚKOLIK RAD JAK ROZUMNĚ TŘÍDIT ODPAD.​

 • Pamatujte, že existuje zpětný odběr. Vysloužilé věci můžete odkládat zdarma u prodejců nebo na vybraných místech.
 • Z papíru není třeba odstraňovat spony, svorky, zbytky izolep, průhledná okénka, apod.
 • Nemá smysl vymývat obaly. Jen si zanesete kanalizaci. Význam to má jen když obaly delší dobu skladujete.
 • Z PET lahví sundejte tzv. rukávový návlek. To je etiketa na PVC fólii, která znemožňuje recyklaci.
 • Sklo zbytečně nerozbíjejte. Ztížíte tím jeho další třídění na třídícím pásu.

 • Z elektrospotřebičů není třeba vymontovávat vestavěné baterie. O to se postará zpracovatel.
 • Textil vždy do kontejnerů vhazujte v igelitových taškách nebo pytlích. Zjednodušíte tak svoz. Špinavý textil do směsného odpadu.
 • Některé odpady od Vás mohou převzat jen osoby k tomu oprávněné. Jedná se zejména o autovraky a nebezpečné odpady, azbest, apod.
 • Pamatujte, že materiály, kterých není v oběhu dostatečné množství, skončí ve spalovně – i když jsou recyklovatelné.

Zmenšete obsah odevzdávaného odpadu - sešlápnutí plastových lahví, tetrapacků nebo plechovak. Stejně tak papírové krabice je důležité rozložit, nebo rozřezat na menší kusy. Proč? Zabírá to pak méně místa.

Odpady nikdy nepalte. Krom toho, že si zaneřádíte komín vypustíte do ovzduší i nebezpečné splodiny, které vám a vašemu okolí mohou způsobit vážné újmy na zdraví.

Datum vložení: 23. 5. 2021 7:31
Datum poslední aktualizace: 24. 5. 2021 15:37
Autor: Správce Webu

Aktuální počasí

dnes, neděle 26. 5. 2024
slabý déšť 25 °C 13 °C
slabý déšť, slabý jižní vítr
vítrJ, 4.12m/s
tlak1019hPa
vlhkost60%
srážky4.11mm

Svátek

Svátek má Filip

1. zmínka - 1137
440 obyvatel
MŠ a ZŠ
Kostnice
Rybník
Kostel

 

Hlaváček jarní
hlaváček jarní
Bukač velký
bukač velký
Bukýček malý
bukýček malý
chřástal kropenatý
chřástal kropenatý
chřástal malý
chřástal malý
moták pochop
moták pochop
orel mořský
orel mořský
Slavík modráček
slavík modráček