Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

 

 

 

 

 

ŽEHUŇSKÝ ZPRAVODAJ

  

 

 

 

 

  

 Zpravodajský čtvrtletník OÚ Žehuň                               Ročník 2011      Číslo 19


 

 

Znak obce schválený zastupitelstvem.


 Vážení spoluobčané,

       uzavřeli jsme již první polovinu roku 2011 a je třeba bilancovat. Na jaře jsme Vám do každého domu rozdali popelnice na sběr bioodpadu. Naším cílem bylo nejenom zkvalitnit třídění odpadu, ale zvláště se pokusit snížit celkový objem finančních prostředků, které za svoz odpadu společně vynakládáme.

     Víte dobře, že každý z nás zaplatí za odvoz odpadu 500 Kč ročně. Navíc obec doplácí na veškerý sběr odpadů ročně částku   cca 260 000 Kč / tj. 500 Kč/ 1 obyvatele/.. Vzhledem k tomu, že sběr odpadu v nejbližších letech ještě výrazně podraží, hledáme cesty, jak sběr domovního odpadu zlevnit.

      V červnu letošního roku jsme zaplatili v porovnání s rokem 2010 o 28% méně. Je to výrazný posun, ale zdaleka není tento stav ideální. Ještě pořád je mnoho domácností, které si s tříděním odpadu nedělají starosti nebo do biopopelnic vyhazují věci, které tam nepatří (plast,dřevo, igelit ... ).

       Proto Vás tímto žádám, snažme se ještě zlepšit v třídění veškerého domovního odpadu, ušetří to peníze nám všem.

      Další nemalý úkol, který nás na všechny občany naší obce čeká, je dokončení poslední etapy výstavby kanalizace.

      Naší obci byla přidělena dotace z Ministerstva zemědělství ČR na dostavbu kanalizace. Dotaci ve výši 75% celkových nákladů nám z prostředků Středočeského kraje navýší ještě o 10 %. To znamená, že nám zbývá na dofinancování celé akce 15% z vlastních zdrojů. Do konce září 2011 proběhne výběrové řízení na dodavatele realizace stavby. Předpokládáme, že v roce 2012 celou stavbu hlavního kanalizačního řádu v obci dokončíme.

       Tím myslím, jak dokončení hlavního kanalizačního řádu v ulici Choťovské a Mariánské, tak hlavně připojení všech domácností, které již dnes mohou své odpadní vody čistit přes naši ČOV. Kdo v minulosti projevil zájem o připojení ke kanalizaci, byla pro jeho nemovitost vypracována projektová dokumentace a vystaveno stavební povolení na napojení kanalizační přípojky, nic mu nebrání v tom, připojit se na hlavní kanalizační řád obce. Připojení je samozřejmě podmíněno zaplacením příspěvku. Již dnes je v praxi také uplatňován předpis, který vlastníkům předepisuje doložit, jak likvidují své odpadní vody. I zde platí nařízení, že kdo může své odpadní vody čistit, musí tak učinit.

        Musím bohužel konstatovat, že do dnešního dne nemáme uhrazen příspěvek na vybudování kanalizace od 14-ti občanů a 1 OSVČ. Může jít zajisté o opomenutí, ale v současné době je nezaplaceno ještě 216 000,- Kč. Jak každý uzná, není to zrovna malá částka. 

      Tímto dalším příspěvkem bychom chtěli apelovat především na rodiče dospívajících dětí a mládeže, aby se občas podívali a zeptali, jak jejich ratolesti tráví volný čas.

      Minulý týden opět došlo v prostorách letního parketu na hřišti TJ k poničení stolů a lavic. Obecní úřad musí několikrát v roce měnit prkna, za která vynaloží  nemalé peněžní prostředky.V letošním roce výměna poničených prken zatím přišla na 1 570 Kč.

      Rodiče by si měli uvědomit, že na poničeném zařízení může dojit i k úrazu. Zároveň chceme upozornit všechny, kteří náš společný majetek ničí a budou přistiženi, že veškeré náklady na opravu jim budou dány k úhradě.Základní škola

      1.září 2010 zahájila naše škola již šestý rok svého působení jako škola málotřídní. Pracujeme podle školního vzdělávacího programu „Škola pro život“, naší snahou je poskytnout žákům vědomosti z jednotlivých vzdělávacích oblastí. A protože si uvědomujeme, že vzdělávání nemůže probíhat pouze ve školních lavicích, připravily jsme pro žáky akce, které prakticky doplňují výuku.

       Rády bychom vás seznámily s nejzajímavějšími akcemi, které v letošním školním roce proběhly.

       S velkým ohlasem se u dětí setkala celodenní exkurze do Hradce Králové, kde jsme navštívili vodní elektrárnu Hučák, planetárium a hvězdárnu. Program byl zaměřený k Roku biodiverzity a k obnovitelným zdrojům přírody. V Muzeu Loreta v Chlumci nad Cidlinou se děti seznámily s vývojem zemědělské techniky a s historií našeho okolí.

      Velmi pěknou akcí byla canisterapie s názvem„Poznej svého psa“. Děti si v praxi vyzkoušely, jak se mají správně chovat ke svým i volně pobíhajícím psům. Podzimní akce uzavřela zajímavá přednáška houbologa Jaroslava Malého.

       Adventní období jsme zahájili hudebním pořadem ve škole „ Slyšte, slyšte“ a návštěvou zvykoslovných dílen ve mlýně v Hryzelích. Tak jako každoročně jsme pozvali rodiče na vánoční výtvarnou dílnu, kde si spolu se svými dětmi vyrobili svícen.

       Budoucí prvňáčci se svými rodiči se zúčastnili netradiční dílny „Předškoláček“, kde se všichni seznámili s činností školy a děti si vyzkoušely, jaké je to být školákem. 

       Celým školním rokem se prolínal projekt dopravní výchovy „Stůj, pozor, červená!“   ve spolupráci s dopravním hřištěm v Kolíně a pod odborným vedení p. Brzáka se děti seznámily s pravidly silničního provozu. Projekt vyvrcholil praktickou zkouškou na dopravním hřišti.

      V rámci rozvoje čtenářské gramotnosti jsme opět pozvaly pracovnice Městské knihovny v Kutné Hoře na besedu s dětmi. Pro mladší žáky bylo tématem jaro a Velikonoce v dětské literatuře, starší žáci se seznámili se životem a dílem spisovatele Jaroslava Foglara.

       Zajímavá byla celodenní protidrogová dílna, kterou připravilo sdružení Odyssea, kde se děti seznamovaly s nebezpečím návykových látek a učily se je rázně odmítat.

       V červnu děti opět vyjely na školu v přírodě, tentokrát do Českého ráje. Byl pro ně připraven program ANIMA – Cesta kolem světa. Děti načerpaly nové znalosti, zasoutěžily si a užily si spoustu legrace.

      V závěru školního roku proběhla sportovní olympiáda a beseda s policistkou o chování v krizových situacích.

       V průběhu celého roku probíhala soutěž ve sběru starého papíru a PET víček. Chtěly bychom poděkovat všem, kteří se sběru účastnili a pomohli při jeho odvozu. Naše škola se opět umístila na pěkném 2. místě, v průměru na jednoho žáka jsme sebrali 371,3 kg.

       Žáci se rovněž zapojovali do různých soutěží a olympiád. V okresní matematické soutěži +PLUS+ pro 5. ročníky se náš žák Jindřich Fišer umístil na 3. místě. Ve výtvarné soutěži „PO očima dětí“ se Vojtěch Vraník umístil rovněž na 3. místě. V rámci projektu SOŠ Poděbrady „Zvířata a děti v akci“, kterého jsme se v dubnu zúčastnili, proběhla výtvarná soutěž „Kráva a umění“. V kategorii MŠ se na 1.místě umístil Petr Kukla, v kategorii 6 – 8 let obsadil 1. místo Matěj Beneš a 3. místo Matyáš Babiák a v kategorii 9 – 11 let se na 1. místě umístila Eliška Mašková. Všem gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

       Další informace o činnosti školy a školky a o připravovaných akcích můžete najít na webových stránkách školy www.zszehun.cz.

  

 

                                                                                     Za ZŠ Mgr. Ivana Adamcová

Ředitelka školy     

 

Velikonoční dílna

 Týden před Velikonocemi jsme se sešli na Velikonoční dílně, kde  si děti nejenom malovaly velikonoční kraslice. Prostor jsme si rozdělili do tří zón, v jedné zóně jsme kraslice malovali temperovými barvami, v druhé zóně jsme je polepovali různým materiálem, např. kokosem, mákem, těstovinami, ale i korálky. Ve třetí zóně jsme použili  též lepidlo, ale s kombinací s barevným papírem, kde jsme vystřihovali různé tvary  a lepili na vajíčka, tím nám vznikala různá zvířátka a jiné pohádkové bytosti. 

Dospěláci nám ukázali  malování kraslic teplým barevným voskem a my děti jsme si to také vyzkoušely. Další ukázka byla pletení pomlázky z čerstvých vrbových proutků. Za dobu trvání velikonoční dílny se upletlo několik velkých i malých pomlázek, které jsme si mohli za symbolický poplatek koupit na pondělní mrskačku.  

Čarodějnické zvaní

Na velikonoční sobotu proběhlo tzv. zvaní na Velký čarodějný oheň. Místní letka čarodějnic navštívila každý dům v obci a osobně předala pozvánku. Při této příležitosti sbírala do veselého kyblíku dobrovolné příspěvky, které budou použity pouze na dětské akce. Velké překvapení čekalo na unavené čarodějnice, když po celodenní pouti spočítaly vaše příspěvky. V kyblíku se nasbíralo za celý den 12 421,- Kč, a za to vám všem, kteří jste přispěli nějakou tou korunkou, moc děkujeme.

 

Velký čarodějný oheň

30.dubna 2011 se k oslavě Filipojakubské noci sešlo na fotbalovém hřišti pod širým nebem 320 osob, z toho bylo 60 dětí do věku 12-ti let. Na vysoké hranici se nám usadila čarodějnice u stolečku s cedulkou RESERVÉ, zřejmě očekávala společnost, která nedorazila. Hranice hořela celou noc a vytvářela příjemnou atmosféru, při které se dobře tančilo až do rána. K tanci a poslechu nám hrála kapela BRTNÍK pod vedením p. Štefance. Občerstvení , které Letka čarodějnic přichystala pro dospělé a děti, se všechno snědlo a vypilo.

Letos nás opět překvapila spousta masek, převlečených kolegyň, které nás přišly podpořit.

Velkým hitem letošních čarodějnic byly svítící náramky, které se líbily nejen dětem, ale i dospělým.

Za celý večer se do našeho veselého kyblíku ještě nasbíralo 1 825,-- Kč. Všem, kteří přispěli, moc děkujeme.

 

Den matek

Na první květnovou neděli připadl svátek matek.  V sobotu 7. května vyrazila kulturní komise obecního úřadu ve složení p. Urbanová, Ševčíková a Tomanová do ulic se svým vozíkem a všem matkám ve věku od 50. let a výše popřály hodně zdraví a obdarovaly je přáníčkem a květinou.

 

Den dětí

Letošní Den dětí jsme oslavili o několik dní dříve, v sobotu 28. května 2011 k nám přijelo Divadlo KUKADLO. Program se uskutečnil na fotbalovém hřišti TJ Žehuň, kde bylo pro děti a dospělé připraveno bohaté občerstvení. Pohádka PRINCEZNA PRO DRAKA děti zaujala, a ještě více děti potěšilo, že si mohly s představiteli pohádky zasoutěžit. Za svou snahu o co nejlepší výkon byly děti odměněny drobnými cenami.

  

Charitativní koncert v Žehuni za záchranu kostnice.

 V neděli 19.6.2011 se za podpory obecního úřadu a řady dobrovolníků uskutečnil v místním kostele sv. Gotharda charitativní koncert za obnovu místní kulturní památky barokní kostnice. Starosta obce Ing. Karel Horák přivítal mezi četnými hosty také zástupce Středočeského kraje JUDr. Karla Molnára. V programu vystoupil komorní soubor Resinance z Prahy pod vedením sbormistra Mgr. Pospíšilové a Eva Podvalová s kytarním doprovodem Petra Štěpánka. Stovka posluchačů se mohla zaposlouchat do skladeb různých hudebních žánrů od lidových přes klasické a židovské. Největší úspěch ale měly moderní všem známé písně z několika muzikálů a hity od skupiny ABBA. Všechny předvedené skladby byly odměněny upřímným a dlouhotrvajícím potleskem. Po více jak hodinovém koncertu si zúčastnění posluchači mohli prohlédnout věž kostela a samotnou kostnici se zasvěceným výkladem o její historii, pro kterou byl letošní již několikátý koncert uspořádán. Řada příchozích si tuto možnost prohlídky nenechala ujít a plně ji využila. Všichni odcházeli velice spokojeni a již dnes se těší na další vystoupení, které v našem kostele brzy proběhne.

Při koncertu bylo vybráno 5 025,-- Kč, všem mnohokráte děkují pořadatelé.

Aktivisté pro záchranu žehuňské kostnice předali 11. července 2011 Obecnímu úřadu v Žehuni hotovost ve výši 33 640,- Kč. Část těchto peněz byla získána dary jednotlivců,    podstatná část dobrovolnými dary při celoročních hromadných i individuálních prohlídkách celého   historického areálu kostela sv. Gotharda, jednak o   Dni záchranářů, ve Dnech evropského dědictví, hromadnými návštěvami o dnech rybolovu, při vánočním koncertě v  roce 2010,   při koncertě o Noci kostelů. K návštěvám mimo tyto významné dny motivujeme pravidelně návštěvníky v celostátním i regionálním tisku.

 

Českoslovenští legionáři v první světové válce - pokračování

 

Z obce Žehuň se mezi ruskými legionáři podle Databáze československých legionářů z 1. světové války vypracované Vojenským historickým archivem nachází 17 jmen:

K o s i n a   Bohumil, nar. 23. 12.1897 v Žehuni, příslušný do Žehuně čp.178, zemřel

20. 12. 1976,

K o z á k Cyril, nar. 25. 8. 1887 v Seleticích, okres Jičín, domovskou obec měl v Žehuni,

zemřel 26.5.1953, žil v Žehuni v čp. 84,

M a l ý Václav, nar. 10.9.1890 v Choťovicích, domovská obec Abazzie, Istrie, Chorvatsko, bytem v Žehuni, čp. 62, zemřel 3.8.1970,

P i v o k o n s k ý   Jan, nar. 8.7.1885 v Žehuni, domovská obec Sendražice, okres Kolín, následně Trnov, okres Nové Město nad Metují,

P i v o k o n s k ý Václav, nar. 1. 11.1893 v Žehuni, domovská obec Sendražice, okres Kolín, posléze Žiželice, okres Nový Bydžov,

S t e k l ý Karel, nar. 17.11. 1887 v Žehuni, domovská obce Žehuň, zemřel 4.12.1958,

S v o b o d a Karel, nar. 9.5.1877 v Žehuni, domovská obec Žehuň, čp. 165, zemřel 24.2.1961,

S ý k o r a Jan, nar. 19. 12.1894 v Žehuni, domovská obec Žehuň, zemřel 21.3.1974,

Š i f n e r Václav, nar. 28. 9. 1881 v Žehuni, domovská obec Žehuň čp. 109,

Ti c h ý Jan, nar. 8. 10.1877 v Žehuni, domovská obec Ruma, Jugoslávie, bydlel v Žehuni čp. 13,

V í z e k  František, nar. 10. 10.1886 v Žehuni, domovská obec Žehuň čp.125, zemřel 9.9.1965,

V o l e j n í k  Alois, nar. 26. 6.1882 v Žiželicích, okres Nový Bydžov,dom. obec Žehuň čp.25, zemřel 9.9. 1965

V o l e j n í k Arnošt, nar. 16.7. 1898 v Žehuni, domovská obec Žehuň čp. 19, zemřel 30.4.1977,

V o n d r u š k a František, nar. 28. 3.1893 v Žehuni, domovská obec Praha,

V o n d r u š k a Karel, nar. 14. 9.1883 v Žehuni, domovská obec Žehuň, zemřel 22.3.1969,

V o n d r u š k a Václav, nar. 24. 8.1895 v Městci Králové, dom. obec Žehuň, zemřel 23.6.1971,

Z i k m u n d   Václav, nar. v Žehuni 8.2.1880, dom. obec Žehuň, zemřel 28.1.1970 ?1971).                                                                                                         

1. Kosina Bohumil, narozený 23.12. 1897 v Žehuni, příslušný do Žehuně čp. 178. Sloužil u rakousko-uherského 76. pěšího pluku a 36. pěšího pluku jako vojín. Byl zajat 6.6.1916 u Malína, do legií se přihlásil 19.6.1917 v Kyjevsku, gubernie Malá Olšanka, přijat byl 29.7.1917. Sloužil u 7. střeleckého pluku jako vojín, v legiích končil jako vojín 3. 12. 1920. Byl demobilizován. Zemřel 20.12. 1976 v nemocnici v Městci Králové.

2. Kozák Cyril, narozený v Seleticích, okres Jičín 25.8.1887,   příslušný do Žehuně. Sloužil u rakousko-uherského 74. pěšího pluku jako svobodník. Zajat byl v Karpatech 11.3.1915, do legií se přihlásil ve Velkokňažeskaja 3. 1917 (udáno neúplné datum), přijat byl 18.8.1917 k 8. střeleckému pluku jako vojín, z legií odcházel 31.8.1920 jako podporučík 8. střeleckého pluku. Zemřel 26.5.1953.

3. Malý Václav, narozený v Choťovicích 10.9.1890, domovská obec Abazzie, Istrie,Chorvatsko. Sloužil u rakousko-uherského 36. pěšího pluku jako šikovatel. Byl zajat 13.5.1915 u Siňavy, do legií se přihlásil v Tulské gubernii, byl přijat 4.7.1917, sloužil u 2. střeleckého pluku jako četař. Z legií odešel v hodnosti šikovatele, útvar hlavní int. centrosklady 18.9. 1920. Byl demobilizován. Bydlel v Žehuni čp. 62; zemřel    3.8. 1970.

4. Pivokonský  Jan, narozený v Žehuni 8.7.1885, příslušný do Sendražic, okres Kolín, posléze do Trnova, okres Nové Město nad Metují. Sloužil u rakousko-uherského 12. zemského pěšího pluku jako vojín. Zajat byl 28.11. 1914 v Karpatech. První vstup do legií je datován 25.4.1918 v závodě Borovoje v Akmolské oblasti, druhý vstup se uvádí 30. 4. 1918. V legiích sloužil u 7. střeleckého pluku jako vojín. Z legií odešel jako vojín 15.11.1920. Byl demobilizován.

5. Pivokonský Václav, narozený 1.11.1893 v Žehuni, příslušný do Sendražic, okres Kolín, posléze do Žiželic, okres Nový Bydžov. Sloužil u rakousko-uherského 36. pěšího pluku, později u 18. pěšího pluku jako vojín. Zajat byl 18.3.1915 u Gorlice, do legií se přihlásil 22.4.1918 u Čulimi v Tomské gubernii, zařazen byl 17.6.1918 k 10. střeleckému pluku jako vojín. Z legií z 10. pěšího pluku byl vyřazen jako svobodník 2.12.1920. Byl demobilizován.

6. Steklý Karel, narozený 17.11.1887 v Žehuni, příslušný do Žehuně. Sloužil u rakousko-uherského 36. pěšího pluku. Byl zajat 21.10.1915 - Brody. Do legií se přihlásil u Hluchova, přijat byl 27.7.1917, sloužil jako svobodník u 1. střeleckého pluku. Z legií byl vyřazen 28.5.1920 jako svobodník 1. střeleckého pluku. Byl demobilizován. Zemřel 4.12. 1958. 

7. Svoboda Karel, narozený 9.5.1877 v Žehuni, příslušný do Žehuně. Sloužil u rakousko-uherského 36. pěšího pluku jako vojín. Zajat byl 20.10.1914 u Ostrova. Do legií se přihlásil v Omsku, přijat byl 14.8.1918, sloužil na štábu 1. divize jako vojín. Z legií byl vyřazen 20.1.1920 jako vojín - diviz. soud 1. divize. Byl demobilizován. Zemřel 24.2.1961. 

8. Sýkora Jan, narozen 19.12.1894 v Žehuni, domovská obec Žehuň. Sloužil u rakousko-uherského 36. pěšího pluku a 76. pěšího pluku jako vojín. Byl zajat 25.6.1916 - Brody, do legií se přihlásil u Narovčatu, přijat byl 12.4.1918 a sloužil jako svobodník u 11. střeleckého pluku. V legiích končil 1.8.1920 u 11. střeleckého pluku jako šikovatel. Byl demobilizován. Zemřel 21.3.1974.

9. Šifer Václav, narozený 28.9.1881 v Žehuni, příslušný do Žehuně. Sloužil u rakousko-uherského 10. zemského pěšího pluku. Zajat byl 21.11.1914 u Gorlice. Do legií se přihlásil v Kyjevě, zařazen byl 27.6.1917, sloužil u 6. střeleckého pluku. Z legií byl vyřazen 15.11.1920 ze 7. střeleckého pluku jako vojín. Byl demobilizován. 

10. Tichý Jan narodil se v Žehuni 8.10.1877 , domovská obec Ruma, Jugoslávie. Sloužil u rakousko-uherského 78. pěšího pluku jako vojín, zajat byl 8.8.1916, místo zajetí Bučač. Do legií se hlásil u Kolčanovo v Petrohradské gubernii. Přijat byl 14.7.197. V zajetí sloužil u 3. dělostřeleckého pluku jako dělostřelec. V legiích končil jako střelmistr 29.2.1920. Byl demobilizován.

11. Vízek František, narozen v Žehuni, 10.10.1886, příslušný do Žehuně. Sloužil u rakousko-uherského 36. pěšího pluku jako vojín. Byl zajat 7.6.1916 - Jarlovel. Do legií byl zařazen 9.11.1917 jako vojín do 7. střeleckého pluku. 31.12.1919 končil službu v legiích u 7. střeleckého pluku jako vojín. Zemřel 9.9.1965.

12. Volejník Alois se narodil 26.6.1882 v Žiželicích, okres Nový Bydžov, domovsky příslušný byl do Žehuně. Sloužil u rakousko-uherského 36. pěšího pluku jako vojín. Byl zajat 29.8.1914 - Komárov. Do legií byl zařazen 30.7.1918 - do aviatického oddílu. Z legií odešel 14.8.1920 z leteckého oddílu jako svobodník. Zemřel 9.9. 1965.

13. Volejník Arnošt se narodil 17.6. 1898 v Žehuni, příslušný byl do Žehuně. Sloužil u rakousko-uherského 76. pěšího pluky jako vojín. Zajat byl 1.9.1916 u Oršavy. Do legií byl zařazen 28.10.1917 k 1. údernému praporu jako vojín. Legie ukončil 23.7.1920 u 1. úderného praporu jako desátník. Zemřel 30.4.1977.

14. Vondruška František se narodil 28.3.1893 v Žehuni, domovsky příslušný byl do Prahy. Sloužil u rakousko-uherského 10. zem. pěšího pluku. Zajat byl 9.11 1915 u Budky. Přihlášku do legií podal v Kyjevě, přijat byl 20.5.1918 k 8. střeleckému pluku. Z legií byl vyřazen 29.7.1920 jako střelec 8. střeleckého pluku. Vrátil se do vlasti.

15.  Vondruška Karel se narodil v Žehuni 14.9.1883, příslušný byl do Žehuně. Sloužil u rakousko-uherského 10. dom. pěšího pluku. Datum ani místo zajetí nejsou v registru uvedeny. Do legií byl zařazen 27.6.1917 k 5. střeleckému pluku. Z legií byl propuštěn pro nemoc 26.8.1917. Do vlasti se vrátil podle vlastního prohlášení 17.17.1925. Zemřel 22.3.1969.

16. Vondruška Václav se narodil v Městci Králové 24.8.1895, příslušný byl do Žehuně, později do Prahy. Sloužil u rakousko-uherského 36. pěšího pluku jako desátník. Byl zajat u Siňavy 27.5.1915. Jako místo podání přihlášky do legií se uvádí Pernov,   do legií byl zařazen 25.7. 1919 k 7. střeleckému pluku. Z legií odešel jako svobodník u 21. sbor. roty 15.11.1920. Zemřel 23.6.1971.

17. Zikmund Václav se narodil 8.2.1880 v Žehuni, příslušný byl do Žehuně. Sloužil u rakousko-uherského 36. pěšího pluku jako vojín. Byl zajat u Radomu 20.10.1914. Do legií vstoupil 18.11. 1917 a sloužil u 8. střeleckého pluku jako vojín. Z legií odešel 29.7.1920 od 8. střeleckého pluku jako vojín. Vrátil se do vlasti. Zemřel 28.1. 1970 nebo 1971.

 V dalším čísle zpravodaje se seznámíme se pěti žehuňskými francouzskými legionáři a se čtyřmi italskými legionáři.

Ludmila Tvrdíková,
kronikářka obce

 Nahoru