Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

   ŽEHUŇSKÝ ZPRAVODAJ

 

   Zpravodajský čtvrtletník OÚ Žehuň                               Ročník 2011      Číslo 18

 !!!!! PROSÍME NEZDRŽUJTE SE V OKOLÍ LÍPY "U JÁNA"

 

První svoz bioodpadu je 26. 4. 2011

a potom každý lichý týden v úterý

 

Vážení spoluobčané,

     jistě nikomu z Vás neunikla poslední březnovou neděli akce obecního úřadu.

Za spolupráce některých místních spolků jako MS Cidlina a členů TJ Sokol, jsme do každého domu nebo domácnosti rozdali hnědé plastové popelnice určené na sběr bioodpadu. Sběrem tohoto odpadu se zařadíme mezi  další obce, kde již ke sběru a třídění přistoupili, například obec Choťovice a Ohaře. Všude si obecní úřad zavedení biopopelnic pochvaluje a pokud občané opravdu používají popelnice jen na bioodpad, jsou zde se svozem spokojeni.

    Naše zastupitelstvo se rozhodlo v rámci větší motivace občanů k třídění odpadu, nést veškeré náklady spojené s koupí nových popelnic a od občanů nebude požadovat žádný příspěvek na jejich odkup či pronájem. Samozřejmě ani roční poplatek za svoz komunálního odpadu se v tomto případě nemění. Doufám, že tuto skutečnost všichni dokážou ocenit a k třídění odpadu budou přistupovat odpovědně a přispějí tak k zodpovědnému třídění plnou měrou. Možná jsme každého z Vás nezastihli doma máte tudíž možnost si svoji novou popelnici vyzvednout v úředních hodinách na Obecním úřadě v Žehuni.

    Trochu jsme předběhli dobu, protože Evropská unie by nám ve velice blízké budoucnosti stejně nařídila tento svoz provádět. Již dnes totiž platí skládková směrnice, kde Evropská unie nařizuje postupné snižování bioodpadu ve směsném komunálním odpadu. V roce 2010 se množství bioodpadů na skládkách mělo snížit o 25 %, v roce 2013 by se mělo snížit o 50 % a v roce 2020 o 65 % ve srovnání s rokem 1995. Za nesplnění skládkové směrnice hrozí České republice vysoké pokuty a sankce.

    Je spočítáno že bioodpady tvoří až 40% komunálního odpadu.

Co je to bioodpad

    Ačkoli si mnozí myslí, že největší pohromou pro životní prodtředí jsou plasty, je to právě bioodpad, který stojí v čele řady "průserářů". Tato skutečnost uvedla v chod i dokonale zakonzervovnou státní správu, a tak by se již od ledna 2010 měly bioodpady sbírat ve sběrných dvorech všude tam, kde převládá zástavba rodinných domků. Tato forma třídění odpadu v naší obci probíhá již řadu let v rámci sběrného dvora.  Bioodpad je tvořen biologicky rozložitelnou hmotou, která vzniká např. údržbou zeleně, čištěním odpadních vod, sekáním trávy, sběrem listí a spadaného ovoce, a také při přípravě pokrmů (zbytky jídel, ovoce a zeleniny). Do tohoto výčtu nepatří odpad živočišného původu.

 

    Bioodpady jsou významnou součástí odpadů. Při separovaném sběru je bioodpad surovinou, kterou je možno přeměnit na užitečný materiál (kompost), využitelný v široké škále lidské činnosti. Přitom velká část zemědělské půdy trpí nedostatkem organické hmoty (humusu), jejímž zdrojem je kompost. Taková půda špatně váže vodu a v důsledku toho jsou zemědělské plochy vystaveny silné vodní a větrné erozi. Ročně je tak vyplavováno až několik tun kvalitní svrchní vrstvy půdy a živin z polí. S tím souvisejí povodňové stavy, které se stávají pravidelnými sezónními jevy. Zásadním způsobem se snižuje kvalita životního prostředí a roste riziko hospodářských škod.

    První svoz bioodpadu provede firma SOP Přelouč 26.4.2011 a další svozy budou následovat vždy v lichý týden, sudé týdny svážíme komunální odpad tak, jako tomu bylo doposud. Ukončení je plánováno někdy okolo Památky zesnulých (Dušiček). 

    Našim cílem je snížit množství biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládky. Tím se dokáže snížit i cena za svoz odpadů a ušetřené peníze může naše obec použít na další rozvoj života v obci.

Třídění zdar přeje Jiří Podval

 

 

Mateřská   škola                                              

   Od začátku školního roku máme spoustu společných zážitků, např. z kulturní oblasti divadelní představení přímo v MŠ – O strašidle z dubového lesa, O pejskovi a kočičce, O Budulínkovi a O Koblížkovi, spolu s dětmi ze ZŠ a se Standou a Vandou jsme se učili základům správného stravování, s divadélkem Koloběžkou jsme se ocitli „Na tom našem dvoře“.

   Podzim jsme si užili také při již XVII. přespávání v MŠ na téma „Veverka Zrzečka a skřítek Podzimníček“ a při dílně dětí s p. Maškovou. Vyráběli jsme panáčka z vařečky a s přírodninami v květináči.Tradicí je i podzimní přírodovědná procházka do lesa a pozorování výlovu Žehuňského rybníka.

   Na Vánoce se děti chystaly již od konce listopadu. Vlastnoručně si zdobily adventní věnečky, živý stromeček a celý interiér MŠ. Těšily se -a také se trochu obávaly- návštěvy čertů, Mikuláše a andělů, které nám tentokrát zahrály děti ze ZŠ. Spolu se ZŠ jsme také zhlédli hudební představení „O putování do Betléma“ a autobusem jsme si vyjeli do mlýna Davídkov u Zásmuk, kde jsme si zhotovili několik vánočních výrobků a připomenuli si vánoční písně a tradice. Ještě více staročeských zvyků a veselého věštění budoucnosti jsme si s dětmi vyzkoušeli při ranních posezeních u adventního věnce. Vyvrcholením Vánoc v MŠ byla tradiční besídka pro rodiče, sourozence a prarodiče a to uvedením příběhu o narození Ježíška a s předáváním dárků pro rodiče-hyacinty zdobené s p. Maškovou. Nezapomínáme popřát k Vánocům také všem zaměstnancům MŠ a ZŠ.

   Děti vedeme ke kladnému ovlivňování našeho životního prostředí. Ať již v interiéru (úklid a výzdoba místností, úprava suchých a živých vazeb ) či na zahradě MŠ( jarní úklid a sběr větví, vsazení keříků buxusu, o prvním jarním dnu vyzdobení šeříku a zlatice krepovými fáborky v uklizeném parčíku)atd. Při vycházkách v okolí Žehuně učíme děti chránit přírodu a poznávat její zákonitosti, krásu a pestrost.   

   Děti MŠ již několikrát také navštívily základní školu - např. hřiště s tělocvičným nářadím a trampolínou, školní jídelnu a kuchyň a učebny - při kulturních akcích. Předškoláčci se již 2x zúčastnili přímo vyučování v 1.třídě a spolu s rodiči si užili netradiční dílnu „Předškoláček“.

Děti MŠ a ZŠ si společně hrají i odpoledne na zahradě MŠ.Děti dobře znají i pedagogy a provozní zaměstnance ZŠ. To vše jistě ulehčí jejich první kroky při vstupu do základní školy.

   Na závěr bychom chtěli poděkovat všem ,kteří přinesením drobného materiálu či hraček, dobrým nápadem, účastí na akcích a vstřícností obohacují život našich dětí v naší mateřské škole.

                                                                                                 Marta Jiroudková

 

 

UPOZORNĚNÍ

V těchto dnech probíhá jednání o odstranění či prořezání památné lípy u sochy Svatého Jana Nepomuckého. Výsledek je zatím v jednání , proto prosíme rodiče, aby stále upozorňovali své děti, aby se v blízkosti stromu nezdržovaly. Po vyjádření   odboru životního prostředí při MěÚ v Kolíně se tento strom nějakým způsobem (ořez či pokácení) zabezpečí.

 

POZVÁNKA

V sobotu 9. 4. 2011 se uskuteční 2. ročník jarního sjezdu dolní Cidliny aneb Želviáda na Cidlině, start je z hráze Žehuňského rybníka a spuštění prvních lodí na vodu začíná okolo 10.00 hodiny, cíl je soutok Cidliny a Labe. Občerstvení je po trase zajištěno. Odměnou v cíli bude vodácký candrbál, který se koná v restauraci Soutok.

Další pozvání je na Velký čarodějný oheň, který bude hořet na fotbalovém hřišti v sobotu 30. 4. 2011, začátek je v 19.00 hodin. Pozvánky budou doručeny do každého domu v sobotu 23. 4. 2011. Tak jako každý rok, bude každá čarodějnice, jak velká či malá, po zásluze odměněna.

 

SBĚR ŠATSTVA

Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlašuje sbírku použitého ošacení, a to letní i zimní oblečení (dámské, pánské i dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky. Též sbírá peří a péřové přikrývky, polštáře a veškerou nepoškozenou obuv.Sbírka se uskuteční v týdnu od 1. do 10. června 2011, od 8.00 do 14.00 hod na OÚ v Žehuni. Věci prosím noste čisté a zabalené v krabicích či igelitových pytlích. Předem děkujeme za Vaši pomoc.

 

PÁLENÍ ODPADU

 

Upozorňujeme občany, že každé pálení přírodního odpadu na vlastním či jiném pozemku se musí

hlásit na nejbližší Hasičský záchranný sbor ČR, což pro obec Žehuň je Kolín tel. 950 885 111.

Pokud tak občané neučiní a bude hlášeno pálení, mohou dostat za neoprávněné zneužití

integrovaného systému pokutu ve správním řízení do výše i několika tisíc korun.

 

 

ŽÁDOST

 

V loňském roce přibylo na obecní úřad hodně dotazů a stížností na dodržování nedělního klidu.

Proto prosíme všechny občany obce Žehuň, aby dodržovali neděli jako den klidu.

Práci se sekačkami, cirkulárkami, motorovými pilami a jinými hlučnými nástroji si prosím

naplánujte na jiný den v týdnu. Sezónní zemědělské práce jsou samozřejmě tolerovány.

Předem děkujeme našim spoluobčanům za dodržování těchto podmínek a věříme, že nebudeme

nuceni vydávat obecní vyhlášku.

 

OZNÁMENÍ

 

- větve a dřevěný odpad je možné již nyní vyvážet na složiště, kde se pálí čarodějnice, které je na místním fotbalovém hřišti a to vždy každou sobotu od 9.00 hod do 12.00 hod.

- dne 30. 4. 2011 se na sběrném dvoře   za hřbitovem uskuteční sběr velkoobjemového a nebezpečného dopadu od 9.00 do 11.00 hod.

 

Na závěr tohoto zpravodaje Vám všem přejeme příjemné a klidné prožití velikonočních svátků.

 

 

 Českoslovenští legionáři v první světové válce

 

T. G. Masaryk napsal: „Naše vojsko, bojující na třech frontách, vybojovalo nám naši svobodu. Historie naší zahraniční akce a zejména našeho vojska, jeho bojů a hrdinství, historie sibiřské anabáze - to všechno bude bohatou výchovnou epopejí pro naše budoucí generace…“

       Jsme i po letech hrdi na to, že v řadách československých legionářů první světové války se vyskytla i jména mužů naší obce. Nutno ocenit, že většinou se rozhodli pro odboj v době, kdy byl výsledek války ještě nejistý. Stěží si dnes dovedeme představit, jak mnoho riskovali.

V roce 1997 jsem doplňovala a upřesňovala seznam legionářů I. odboje, bojujících v Rusku, zaslaný Československou obcí legionářskou Nymburk a doplňovala jsem jej   jmény legionářů bojujících nejen na frontách ruských, ale i italských a francouzských. Revizi jmen jsem prováděla (včetně doplnění) i v roce 2000 na základě jmenného seznamu Kanceláře československých legií.

Po deseti letech se opět vracím k tomuto tématu, pročítám již dříve uváděná jména legionářů   a zároveň opravuji některé drobné odchylky a nepřesnosti, které jsou uváděny ve sborníku „Českoslovenští legionáři 1. odboje v okrese Nymburk 1914-1920“, vydaného Jednotou české obce legionářsképři Českém svazu bojovníků za svobodu Nymburk. Upřesňuji a doplňuji tato jména podle  „Databáze československých legionářů z 1. světové války“, vypracovanou v letech 1997 až 2004 Vojenským historickým archivem a uváděnou na internetu.

Než však dospějeme k řadě jmen oněch statečných mužů z naší obce, připomeňme si alespoň stručně historické poslání a význam legií.

Československé legie je označení používané pro jednotky zahraničního vojenského odboje za první světové války. Toto označení vzniklo až po válce, za války se nazývaly jednotky československých zahraničních vojsk. Podle místa působení to jsou československé legie ve Francii, československé legie v Itálii a československé legie v Rusku. K nim je možné počítat i skupiny v jiných zemích. Jednotlivé pluky byly číslovány podle místa působení: v Rusku od čísla 1, ve Francii od čísla 21 a v Itálii od čísla 31. Koncem války měly jednotky československých  zahraničních vojsk celkem přes 100 000členů.

Československé legie v Rusku byly dobrovolnické vojenské jednotky na ruském území v letech 1914-1920, jejichž základ tvořila Česká družina, která byla 2. února 1916 přetvořena na 1. československý střelecký pluk a následovně 19. května 1916 na československou střeleckou brigádu.

Po bitvě u Zborova 2. července 1917, ve které se československé legie vyznamenaly, zrušila ruská vláda omezení při vytváření československých jednotek a postupně vznikaly další divize, které 9. října 1917 vytvořily československý sbor v Rusku. Koncem roku 1917 bylo v Rusku 38 500 dobrovolníků.

Po uzavření míru v Brestu Litevském v březnu 1918 opustily československé jednotky Ukrajinu a přesouvaly se přes Sibiř do Francie. Po přepadech československých transportů na magistrále došlo k bojům československých legií se sovětskou vládou na Sibiři a v Povolží, které trvaly až do úplné evakuace československých jednotek z Ruska v létě 1920. Vlády spojeneckých států Francie, Velké Británie a USA dokonce plánovaly ponechat československé legionáře na Rusi a vytvořit z nich jádro intervenčních sil, které by zasáhly proti bolševismu. Vyplynulo to z průběhu po takzvaném Čeljabinském incidentu, kdy československé legie kontrolovaly velkou část Sibiře - konkrétně oblast jižního Uralu. Město Čeljabinsk bylo v té době hlavním městem této téměř autonomní oblasti. Následně však vzhledem ke spojeneckým dohodám došlo k ústupu legií po Transsibiřské magistrále do Vladivostoku, odtud lodí do Ameriky a zpět do Evropy a do Československa.

Do konce roku 1918 vstoupilo do československých legií v Rusku kolem 61 000 vojáků.

1. února 1919 byly legie reorganizovány za přítomnosti Milana Rastislav Štefánka. V Rusku padlo 4112 českých legionářů.

Po tomto úvodu se v dalším čísle zpravodaje seznámíme se sedmnácti jmény žehuňských občanů, kteří jsou evidováni v Databázi československých legionářů z 1. světové války.

                                                                               Ludmila Tvrdíková, kronikářka obce

 

 Nahoru