Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 ŽEHUŇSKÝ ZPRAVODAJ

Zpravodajský čtvrtletník OÚ Žehuň           Ročník 2010    Číslo 15


Budova č.p.11 - pohled z návsi



Vážení spoluobčané,

uběhlo další čtvrtletí, a tak vám přinášíme nové číslo zpravodaje.

 

Duben

Poslední dubnový víkend patřil opět čarodějnické letce, která prolétla obcí s pozvánkami na tradiční pálení velkého čarodějného ohně. Všichni občané, kteří se nechali vyrušit od práce, byli pozváni osobně, ostatní našli pozvánky v poštovní schránce.

Čarodějnický rej s tancem 30. dubna 2010 se opět vydařil, zastrašil i hrozící mraky. Dvě stovky spokojených návštěvníků se bavilo hudbou skupiny BRTNÍK, která se rozléhala nočním tichem dlouho přes půlnoc. Letka čarodějnic po uvítání všem přítomným čarodějnicím předala symbolické košťátka s dárečky a poděkovala jim za vzornou spolupráci. Nebylo zapomenuto ani na bohaté občerstvení pro děti i dospělé.

V tomto měsíci se konalo také veřejné zastupitelstvo obce. V krátkosti připomenu jednotlivé body jednání – rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2010, nájemní smlouva s Občanským sdružením Zálabí, dohoda o partnerství s Občanským sdružením Zálabí, smlouva o poskytnutí služeb – prodej nemovitosti č. p. 5, prodej obecního pozemku č. 96/3 v k. ú. Žehuň, volby do zastupitelstva obce - stanovení počtu členů do zastupitelstva a různé. Zápis ze zastupitelstva visel na úřední desce OÚ a je k nahlédnutí na obecním úřadě kdykoliv v době úředních hodin.

 

KVĚTEN

Na první květnovou neděli připadly oslavy svátku matek. Po loňském zklamání z nízkého počtu zúčastněných matek se kulturní komise rozhodla naložit květiny a přáníčka od dětí z místní ZŠ na kárku a všechny matky ve věku nad 50 let osobně obejít. Překvapení navštívených žen bylo kulturní komisi dostatečnou odměnou za příjemně strávené odpoledne.

Dětský den 30. května 2010 nepokazila ani nepřízeň počasí. Dvouhodinový program hudební skupiny Vanda a Standa přesunula kulturní komise obecního úřadu do sálu kulturního domu. Vše proběhlo k plné spokojenosti padesátky dětí, přítomných rodičů, prarodičů i účinkujících. Dětem byly rozdány balíčky se sladkostmi, buřty si odnesly domů k opečení.

 

ČERVEN

V polovině měsíce jsme uvítali a do knihy obce zapsali nově narozená miminka. Letos to byli tři holčičky: Nela Landgesellová, Barbora Pospíšilová, Eliška Jiroudková, a jeden chlapec: Jakub Berka. Všem přejeme hodně zdraví a rodičům jenom radost ze svých dětí.

Další veřejné zastupitelstvo se konalo v červnu. Opět připomeneme pouze hlavní body jednání, a to: závěrečný účet obce za rok 2009, rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2010, smlouvy o věcných břemenech, výroční zpráva ZŠ a MŠ Žehuň za rok 2009, návrh smlouvy o dílo a smlouvy mandátní od spol. VIS Hradec Králové s r.o. a různé. I tento zápis ze zastupitelstva visel na úřední desce OÚ a je k nahlédnutí v úředních hodinách na OÚ Žehuň.

 

INFORMACE K VOLBÁM

Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky na dny 15. a 16. října 2010 svým rozhodnutím ze dne 18. června 2010, publikovaným ve Sbírce zákonů pod číslem 207/2010 Sb. Příslušná částka Sbírky zákonů byla rozeslána dne 25. června 2010. Za den vyhlášení je tak považován 25. červen 2010.

Volební strany předají podle § 21 odst. 3 zákona o volbách kandidátní listinu (v případě sdružení nezávislých kandidátů nebo nezávislého kandidáta i petici) nejpozději 66 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva obce do 16.00 hodin registračnímu úřadu. V uvedené lhůtě je třeba, aby byla kandidátní listina již registračnímu úřadu doručena, nestačí tedy např. její předání k poštovní přepravě. Lhůty podle zákona o volbách nelze prodloužit ani prominout jejich zmeškání.

 

PÁLENÍ ODPADU

Upozorňujeme občany, že každé pálení přírodního odpadu na vlastním či jiném pozemku se musí hlásit na nejbližší Hasičský záchranný sbor ČR, což pro obec Žehuň je Kolín tel. 950 885 111. Pokud tak občané neučiní a bude hlášeno pálení, mohou dostat za neoprávněné zneužití integrovaného systému pokutu ve správním řízení do výše i několika tisíc korun.

 

ŽÁDOST

V letošním roce přibylo na obecní úřad hodně dotazů a stížností na dodržování nedělního klidu. Proto prosíme všechny občany obce Žehuň, aby dodržovali neděli jako den klidu.

Práci se sekačkami, cirkulárkami, motorovými pilami a jinými hlučnými nástroji si prosím naplánujte na jiný den v týdnu. Sezónní zemědělské práce jsou samozřejmě tolerovány.

Předem děkujeme našim spoluobčanům za dodržování těchto podmínek a věříme, že nebudeme nuceni vydávat obecní vyhlášku.

 

ODMATUROVALI

  • Tereza Cvrčková - Střední odborná škola, obor Veřejnosprávní činnost v Poděbradech

  • Jaruška Krejčová - Střední odborná škola, obor Podnikání a služby v Českém Brodě - Liblicích

  • Simona Malečková - Přírodovědné lyceum na Střední odborné škole v Poděbradech

 

Osudové i neosudové osmičky v historii naší obce v kronikách - rok 2008
(Desátá část)

 

„Celý svět přivítal nový rok ohňostroji a nejinak tomu bylo i v Žehuni. Rakety z několika míst osvětlovaly opět oblohu. Přestože prezident republiky Václav Klaus ve svém novoročním projevu kriticky zhodnotil éru komunismu, vyhnul se kontroverzním tématům, která by ho mohla u některých politiků před únorovými prezidentskými volbami poškodit. Jeho slova, že dnes asi žijeme v nejlepším období naší země, vyvolávala u mnoha lidí při pomyšlení na všeobecné zdražování a růst životních nákladů rozporuplné reakce.“

„Naši občané si uvědomovali, že Česko čeká největší reforma od roku 1989. Od 1. ledna se měnila výše daní, a tím vzrůstaly ceny, začalo se platit u lékaře, v lékárnách a v nemocnicích, změnil se způsob vyplácení sociálních příspěvků. V únoru se konaly v Česku prezidentské volby... Ve třetím kole druhé volby zvolili zákonodárci prezidentem 141 hlasy Václava Klase. Profesor Jan Švejnar získal 11 hlasů. Obě volby se konaly veřejně.“

„17. února vyhlásilo Kosovo nezávislost.... 19. února oznámil kubánský prezident Fidel Castro, že se kvůli špatnému zdravotnímu stavu vzdává po čtyřiceti devíti letech všech svých čelných funkcí. 24. února byl zvolen prezidentem jeho bratr Raul Castro... Ve dnech 17 a 18. října se konaly volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do Senátu Parlamentu České republiky...

5. listopadu byl zvolen 44. americkým demokratickým prezidentem afroameričan Barack Obama, který ve volbách porazil republikána Johna McCaina... Od 1. ledna předsedala naše země půl roku Evropské unii.“

„Zastupitelstvo obce se rozhodlo prodat nemovitost č. p. 5 - bývalý poštovní úřad.... Na podzim pokračovalo řízení ohledně změny územního plánu obce, jehož účelem je získat nové stavební parcely pro výstavbu rodinných domů... „Na své poslední schůzi schválilo obecní zastupitelstvo rozpočtový výhled na léta 2010-2011.“

Kulturní a společenský život byl bohatý. 9. února se konala v základní škole soutěž ve sportovním a společenském tanci... „15. března pořádaly opět obce Hradčany, Choťovice, Sány, Kolaje, Dobšice a Žehuň ve společenském domě Beseda v Hradčanech 13. Společenský ples obcí s hudbou tanečního orchestru TOX Jaroslava Trnky se vstupným 50,- Kč... „Kulturní komise obecního úřadu připravila pro děti 15. března v kulturním domě Velikonoční dílnu.... Klub důchodců ukončil 10. dubna první cyklus přátelských posezení vernisáží výstavy obrazů paní učitelky Jiřiny Kvasničkové. Vystaveny byly také výtvarné práce paní Šárky Michlové-Zelené, slečny Moniky Staňkové, slečny Veroniky Fejfarové, Mgr. Moniky Fišerové a pana Aloise Štiky. Paní Jitka Hamáčková doplnila výstavu prodejnými obrazy zvířat... Také letos se sešlo 30. dubna na hřišti mnoho lidí k čarodějnickému ohni... Oslavu Dne matek 10. května doplnila letos módní přehlídka svatebních a společenských šatů.... Teplé letní počasí provázelo v sobotu 31. května Dětský den,který letos probíhal ve znamení olympijských her na fotbalovém hřišti... Večer se konal Dětský den pro dospělé... 7. července zavítalo do Žehuně již podruhé Válkovo kočovné divadlo z Prahy a sehrálo na jevišti hřiště pohádku pro děti „Čertova kvítka“.... Druhý cyklus přátelských setkávání zahájili důchodci 11. září zájezdem do Kutné Hory, uspořádaným ve spolupráci s kulturní obecního úřadu... 5. října se konalo v kulturním domě vítání občánků... 11. října uskutečnila kulturní komise opět zájezd do Kudowy Zdroje s cílem předvánočních nákupů... V pondělí 27. října 2008 v 15 hodin jsme si připomněli položením věnce u pomníku padlých devadesáté výročí vzniku Československé republiky... V sobotu 15. listopadu uspořádal obecní úřad ve společenské místnosti kulturního domu tradiční posezení pro důchodce... Obecní úřad uspořádal v neděli 30. listopadu od 16 hodin v pořadí čtvrté slavnostní zahájení adventu... V sobotu 6. prosince přišel navštívit a podarovat žehuňské děti Mikuláš s andělem a čertem... Poslední adventní neděli jsme se sešli v kostele sv. Gotharda, abychom si společně zazpívali koledy a zamysleli se nad smyslem Vánoc. Koledy zazpívala studentka Eva Podvalová za hudebního doprovodu Petra Štěpána.

Do Ústředního seznamu kulturních památek jsou zapsané: socha sv. Jana Nepomuckého, kostel sv.Gotharda, bývalá fara čp. 1, bývalý mlýn čp. 2, secesní mlýnská vila čp. 7 a školní budova čp. 52, vybudovaná v roce 1908-09. Navrženy jsou: původně hrázděný domek čp. 88 a domy čp. 97 a 143. „Obecní knihovna evidovala 116 čtenářů... Fotbalisté skončili ve IV. třídě skupiny C na prvním místě. ...Oddíl stolního tenisu TTC Žehuň hraje nadále okresní přebor ve II. třídě a umístil se na druhém místě... 29. května otevřela škola slavnostně novou zahradu. Projekt nese název „Škola srdcem obce“... Za rok spadlo celkem 503,5 mm srážek.... Jednotka JPO III v obci existovala, evidovala 9 členů, ale zastupitelstvo obce kritizovalo na zasedání 7. dubna její nedostatečnou činnost...“

„2. září se konala kolaudace čističky odpadních vod. Dne otevřených dveří na čističce se 3. a 4. října účastnilo asi 25 obyvatel. Provozovatelem celého díla jsou Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., správcem na čističce a čerpacích stanicích v Žehuni a Choťovicích je pan Pavel Šebrle ze Žehuně...

Ve zdravotním středisku ordinovala pro dospělé třikrát týdně MUDR. Miroslav Ulrichová a pro dětí dvakrát měsíčně MUDr. Anna Preislerová.

Po pěti letech neúspěšných snah se podařilo zavést do kostela elektrický proud z vlastních hodin. Dílo stálo 98 761,80 Kč.

„K 31. prosinci 2008 žilo v Žehuni 426 osob, 210 mužů, 216 žen a obec měla 261 popisných čísel. Oproti minulému roku klesl počet obyvatel o deset.“

 

Ludmila Tvrdíková, kronikářka obce

 Nahoru