Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 ŽEHUŇSKÝ ZPRAVODAJ

Zpravodajský čtvrtletník OÚ Žehuň           Ročník 2010    Číslo 14


zima

Vážení spoluobčané,

dostává se k vám další číslo zpravodaje, kde se dočtete zajímavosti z minulého čtvrtletí. Uplynulé měsíce byly bohaté na sněhovou nadílku, která nás dospělé potrápila nečekaně dlouho. A právě poděkováním začneme.

 

Obecní úřad v Žehuni by chtěl dodatečně touto cestou poděkovat všem těm, kteří se dobrovolně podíleli na úklidu sněhu z chodníků před svými domy, a tím částečně pomohli obci zvládnout tuto mimořádnou sněhovou kalamitu. Zároveň děkujeme i pracovníkům obecního úřadu. Poděkování patří také některým místním podnikatelům, Sboru dobrovolných hasičů a zvláště zemědělcům, kteří svou mechanizací a se svými pracovníky dobrovolně a bezplatně prováděli odstraňování sněhu z místních komunikací a tím zajišťovali jejich sjízdnost.

 

Obecní úřad v Žehuni na základě výzvy provozovatele kanalizace a ČOV, tj. Vodovody a kanalizace Nymburk a.s. vyzývá tímto občany k plnému dokončení díla, hlavně v části obce, kde se nachází tlaková kanalizace. Jedná se o připojení nemovitostí k tlakové kanalizaci přes malé čerpací stanice, aby kanalizace byla provozně funkční k stanovenému termínu provozovatelem , tj. 30. 6. 2010. Dále upozorňujeme, že před zahájením prací na připojení ke kanalizačnímu řádu je nutné si na OÚ vyzvednout a vyplnit žádost, na kterou bude každému písemně sděleno, za jakých podmínek je možné se na kanalizační stoku připojit. Zároveň upozorňujeme ty občany, kteří do dnešního dne neuhradili finanční částku 15.000,-- Kč a nezapojili se tímto do výše uvedené akce, musí po výše uvedeném termínu prokazovat, jak likvidují vznikající odpadní vody ze svých nemovitostí a to dle patřičných zákonů. Bližší informace lze získat na OÚ v Žehuni v úředních hodinách ( pondělí – středa).

 

Informace – dle obecně závazných vyhlášek obce je termín úhrady poplatků ze psů a za komunální odpad 30. duben. Jestliže nebudou poplatky k tomuto dni uhrazeny, může OÚ dle OZV zvýšit poplatek až na trojnásobek.

 

Upozornění – OÚ upozorňuje majitelé psů, kteří se pravidelně pohybují na udržovaných veřejných prostranstvích, aby dodržovali čistotu, neboť dochází v poslední době ke značnému znečišťování této zeleně psími výkaly. Dále OÚ upozorňuje majitele osobních i ostatních motorových vozidel, že veřejně udržovaná zeleň a prostranství nesloží jako parkovací nebo odstavné místo pro tato vozidla.

 

Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlašuje sbírku použitého ošacení, a to letní i zimní oblečení (dámské, pánské i dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky. Též sbírá malé domácí potřeby (vše nepoškozené), peří a péřové přikrývky, polštáře a veškerou nepoškozenou obuv.Sbírka se uskuteční v týdnu od 19. do 23. dubna 2010, od 8,00 do 14,00 hod na OÚ v Žehuni. Věci prosím noste čisté a zabalené v krabicích či igelitových pytlích. Předem děkujeme za Vaši pomoc.

 

V uplynulém čtvrtletí bylo pouze jedno veřejné zastupitelstvo, kde byla předložena konečná úprava rozpočtu za rok 2009 – pro zájemce je k nahlédnutí na OÚ Žehuň. Dále bylo předloženo k projednání rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2010. Byl předložen inventarizační zápis o provedení inventarizace majetku obce k datu 31. 12. 2009. Inventarizační komise provedla namátkovou kontrolu dle předložených seznamů. Došlo k vyřazení starého a poškozeného majetku v částce 110 223,80 Kč. Odbor finanční kontroly Středočeského kraje provedl přezkoumání hospodaření obce za rok 2009, které bylo vykonáno výběrovým způsobem. Závěrem zprávy je konstatováno, že při přezkoumání hospodaření obce Žehuň nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání , které již byly napraveny.

 

Pozemkový úřad Nymburk předložil návrh změny katastrální hranice mezi obcemi Žehuň a Choťovice. Změna je zahrnuta v komplexní pozemkové úpravě pro obec Choťovice. Jedná se o část katastrální hranice mezi obcemi, která prochází korytem náhona.

 

ZŠ a MŠ Žehuň požádala o příspěvek na školu v přírodě pro děti z naší obce, která se uskuteční v měsíci červnu, náklady na 1 dítě činí 2.800,-- Kč a jedná se o 11 dětí.

 

Obec Žehuň znovu požádala Biskupství Hradec Králové a Farnost Poděbrady o souhlasné stanovisko pro směnu pozemků, za účelem získání stavebních parcel. Církev nemá žádné výhrady a se směnou souhlasí . Po odsouhlasení zastupitelstvem obce je nutné podat žádost na Pozemkový fond ČR o jeho stanovisko k výše uvedenému záměru.
Vážení spoluobčané,

na zasedání zastupitelstva obce 1. března 2010 se mimo jiné také hovořilo o tom, jak zdokonalit náš Žehuňský zpravodaj. Bylo navrženo ustavit širší tým spolupracovníků, tzv. redakční radu, která by podle našeho názoru měla zahrnovat kromě zastupitelů obce, školy, knihovny, také další přispěvatele z řad hasičů, myslivců, rybářů a všech našich zdatných a šikovných občanů, například z řad kutilů, zahrádkářů, chovatelů, kteří by dokázali poradit nám méně zdatným svými radami. Náš zpravodaj by také obohatila fotografie, kresba dětí nebo dospělých Na předloňské výstavě jsme se přesvědčili, že v Žehuni žije mnoho zdatných výtvarníků. Myslíme si, že se najde i nejen písmák a mezi mladými možná i začínají básník. Neodmítneme také nabídky různých služeb a podobně.

 

Věříme, že se nám podaří s vaší pomocí utvořit náš Žehuňský zpravodaj ještě dokonalejší. Příspěvky, prosím, zasílejte buď paní Janě Urbanové nebo Ludmile Tvrdíkové.

 

Je možné také zaslat elektronickou poštou písmem Times New Roman 12 na mailové adresy: jana.zehun@seznam.cz, nebo tvrdikovaludmila@seznam.cz.

 

Kulturní komise si dovoluje připomenou několik akcí, které se budou konat v příštích jarních měsících.

 

Duben - o víkendu 24. – 25. 4 . proletí obcí letka čarodějnic a jako každoročně všechny osobně pozve na poslední rej čarodějnic 30. 4. 2010 na fotbalovém hřišti. K tanci i poslechu bude hrát kolínská kapela Brtník, pod vedením p. Štefance.

 

Květen - druhá květnová neděle 9. 5. bude patřit našim matkám, kde společně oslavíme Den matek. Dětský den oslavíme na fotbalovém hřišti v neděli 30. 5. opět s pražskou skupinou Standa a Vanda.

 

Červen – v tomto měsíci 19. 6. přivítáme a zapíšeme do knihy obce naše nejmenší děti (zatím jsou to samé holčičky).

 

Chtěla bych prostřednictví Žehuňského zpravodaje poděkovala jménem nás dospělých občanů i jménem dětí kulturní komisi obecního úřadu, jmenovitě paní Janě Urbanové, paní Petře Tomanové, paní Marcele Ševčíkové a paní Aleně Benešové za všech dvanáct akcí, které v uplynulém roce připravily a obohatily tak náš společenský a kulturní život. Příkladné bylo i to, že si k jejich uskutečnění dokázaly získat také řadu spolupracovníků z řad dospělých i mládeže.Vybavme si znovu veselé zážitky z Velkého čarodějnického ohně, kterému předcházelo maskované zvaní po celé obci, Den matek s bohatým programem, Den dětí s programem profesionální úrovně, taneční zábavu U Volejníků, při níž organizátorky nezapomněly výběrem příspěvků ani na regiony postižné povodněmi. Poslední prázdninová sobota na hřišti patřila nejen dětem, ale na své si přišli i příznivci kopané. Na výlet do Hádku u Nechanic a zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou dones rádi vzpomínáme. Další důvtipně motivovanou akcí pro děti byla Pytlácká stezka. A to už tu byl závěr roku s tradičním zahájením adventu, mezi jehož dvěma sty návštěvníků nechyběli ani přespolní hosté, Mikulášská nadílka pro děti a zakončení adventu.

 

Přejeme mnoho sil a vytrvalosti k další práci!

 

Za občany Žehuně Ludmila Tvrdíková

 

SPORTOVNÍ OKÉNKO

STOLNÍ TENIS v Žehuni sezona 2009-2010

 

Po dlouhých pěti letech obnovili svou činnost staří matadoři, takže žehuňský stolní tenis reprezentovaly v okresních soutěžích dva týmy.

A hned přišel velký úspěch, oba týmy postupují do vyšších tříd, neboť se umístily ve svých třídách na druhém místě.

„A“ Tým postupuje do první třídy, kde bude hrát ve společnosti týmů z velkých okresních středisek Nymburka,Poděbrad, Peček, Sadské a Lysé nad Labem.

„B“ Tým postupuje do druhé třídy, kde jak doufáme, budeme prohánět nadějné hráče mnohem nižších věkových kategorií.

„A“ Tým hrál v sestavě: Kvasnička Daniel st., Kvasnička Daniel, Kvasnička Jan, Jiroudek Milan.

„B“ Tým hrál v sestavě: Vondruška Libor, Kocner Petr, Konvalina Josef, Salavec Luboš, Fiala Alexandr.

Významným úspěchem bylo rovněž první místo v hodnocení jednotlivců druhé třídy pro Daniela Kvasničku mladšího.

 

V současnosti máme v plánu obnovit činnost mládeže.Každý kdo by měl zájem, může se přihlásit u pana Josefa Konvaliny.

Podrobné informace o naší činnosti v pravidelně aktualizované podobě může každý snadno nalézt na: pingpong.nymburk.cz

 

 

Tým

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

1

Bohemia Poděbrady B

11

8

1

2

45:14

25

2

Žehuň

11

7

2

2

24:13

23

3

Běrunice B

11

7

2

2

30:17

23

4

Sány

11

7

1

3

28:10

22

5

Libice nad Cidl. B

11

4

5

2

20:15

17

6

Odřepsy

11

4

2

5

18:31

14

7

Křečkov B

11

2

5

4

14:22

11

8

Záhornice

11

2

5

4

18:29

11

9

Dlouhopolsko

11

2

5

4

17:25

10

10

Pátek B

11

2

4

5

20:24

10

11

Dymokury

11

2

2

7

18:37

8

12

Opolany

11

1

3

7

10:25

6

 

Soupiska hráčů TJ Žehuň pro jarní část: Zapletal Mirek, Štěrba Jan, Krause Petr, Ševčík Lukáš, Ševčík Tomáš, Ševčík Michal, Kvasnička Daniel , Kvasnička Jan, Vondráček Luboš, Bydžovský Tomáš, Pivný Aleš ,Zelený Petr, Baloun Petr , Jiroudek Milan, /Volejník Petr, Bulíček Jan , - dlouhodobě zranění/

Trenér: Zelený Petr st.

 

Jarní kolo bylo zahájeno 10.dubna 2010, naši fotbalisté se utkali s Křečkovem na místním hřišti, po dramatickém boji skončilo utkání vítězstvím domácích 4 : 3.

 

 

Zbývající domácí utkání:

 

Žehuň – Dymokury B

SO 24.4. 17:00 hodin

Žehuň – Bohemia Poděbrady B

SO 8.5. 17:00 hodin

Žehuň - Pátek B

SO 22.5. 17:00 hodin

Žehuň - Opolany

SO 5.6. 17:00 hodin

Žehuň – Odřepsy

SO 12.6. 17:00 hodin

 

 

Kompletní rozpisy všech soutěží na www.fotbal.cz

 

Fotbalisté děkují občanům za darovaný železný šrot a zároveň touto cestou zvou všechny příznivce na svá utkání, při kterých bude zajištěno občerstvení.

 

Těšíme se na setkání při čarodějnickém reji...

Osudové i neosudové osmičky v historii naší obce v kronikách
(Devátá část)

 

„Také tento rok byl v celostátním měřítku i v životě většiny jednotlivců rokem nelehkým. Druhé kolo voleb rozhodlo, že hlavou státu se opět stal Václav Havel….. 15. dubna schválila Poslanecká sněmovna náš vstup do NATO….. Tento rok jsme vzpomněli osmdesátého výročí vzniku Československé republiky. V Žehuni se konala vzpomínka 27. října slavnostním shromážděním žáků a učitelů u pomníku padlých.“

 

„V tomto roce došlo opět k několika podstatným zdražením. Lidé utráceli čím dál méně. Propad hrubého domácího produktu potvrdil nepříznivý stav ekonomiky. Negativních jevů jako rasismu, xenofobie, egoismu, netolerance, násilných a majetkových trestných činů neubývalo.... Jednou z nemnoha radostných a světlých událostí se staly Olympijské hry v japonském Naganu, kde naši hokejisté vybojovali Zlatou medaili“.

 

„Pro další léta se plánují tyto hlavní investiční akce: kanalizace, plynofikace, výstavba vodovodu a rozvody nízkého napět. Uskutečnění tohoto programu podmiňuje získání finančních dotací.“

 

„Na závěr volebního období 1995-1998 zhodnotil starosta obce provedené práce. Jsou to přístavba školy včetně trafostanice za 12 miliónů korun, rekonstrukce a položení kabelů nízkého napětí, veřejného osvětlení, rozhlasu a telefonní sítě na pravé straně Dobšické ulice... Na Malé Straně byla vybudována nová telefonní budka a u zdravotního střediska automatická telefonní ústředna.....Za 120 000 Kč se provedla generální oprava odpadů a vybudovalo se nové sociální zařízení ve dvou bytech ve zdravotním středisku. Fasáda hasičské zbrojnice stála 82 000 Kč a patnácti tisíci korunami se obec podílela na opravě sochy Jana Nepomuckého. Náklad asi 280 000 Kč si vyžádaly úpravy okolí hřbitova, oprava hřbitovní zdi a márnice. Na staré školní budově se nákladem 180 000 Kč vyměňovaly okapy a bouraly se staré komíny. Dále se opravovalo ústřední topení v základní i mateřské škole a zřizovalo se sociální zařízení pro turistickou základnu v družině.... Obec zakoupila mechanizaci pro údržbu zeleně ve vsi a na hřišti, to je teru za 60 000 Kč, traktůrek za 79 000 Kč, sekačku za 17 000 Kč, křovinořez za 14 000 K a nový kontejnér pro mateřskou školu. Dále se prováděla běžná údržba, jako jsou nátěry a podobně.“

V obecních volbách byl starostou obce opět zvolen pan Václav Fišer a místostarostou pan Jiří Podval…… „Poslanci obecního zastupitelstva dostali za úkol provést ve svém obvodu průzkum zájmu občanů o zavedení vodovodu. Všechny tři plánované akce závisejí na financích.... Celý rok probíhala jednání o dálnici D 11..... Od 1. července došlo ke zvýšení nájemného u obecních bytů, to je v mateřské škole a ve zdravotním středisku….. Na škole poklesl počet žáků na 127.“ Mateřská škola měla zapsaných 19 dětí.

 

Dále se hovoří o zdražování obědů ve školní jídelně, o II. Společenském plese obcí Dobšice, Hradčany, Kolaje, Choťovice a Žehuň, o pouťové taneční zábavě v hostinci u Kvasničků, Mikulášském dýchánku pro důchodce, o řádění pytláků na rybníce, o rybolovu pod ledem s denní teplotou -5°C, o nebývalém množství lišek a divočáků, o zavedení prodejny Second Hand, o tělovýchově, zdravotním středisku, knihovně atd.

 

„Od března zavedla obec ukládání tříděného odpadu do dvou nádob (jedna na sklo, druhá na plasty)….. Agrodružstvo existuje nadále a má dvanáct členů. Jsou to převážně staří lidé a ti, kteří se neodhlásili. Pan Vladimír Polívka je výkonným předsedou….. Dílna je v provozu od 1. října a vede ji pan Petr Šedina z Kolárovic. Provozuje se tu strojní výroba, svařování a obrábění kovů….. Pekárnu má stále v pronájmu pan Ivo Kosina z Dymokur. Pečou se zde dále bagety a toustový chléb pro firmu Crocodille.“

 

„Od 1. ledna se zdražila elektřina o 16,7%, láhev plynu propan butan, kterou jsme platili 169,-Kč stála 201,-Kč, dálniční známka stoupla ze 400,-Kč na 800,-Kč, dále stouply ceny mléka, sýrů a dalších mléčných výrobků. Od 1. července se zdražila o 24% elektřina, o 27% nájemné a jízdné na dráze.“ .“ Uvedu alespoň ceny některých potravin (první cena je v roce 1989, druhá v roce 1998):1 kg vepřového masa - 39,-Kč, v roce 1989 143,-Kč, 1 kg másla - 38,50 Kč, v roce 1998 84,-Kč, 1 l mléka 2,40 Kč, po devíti letech 13,-Kč, 1 kg cukru - 7,50 Kč, následně 13,50 Kč, vejce zdražilo z 1 Kč na 3 Kč,1 kg drůbeže z 30,30 Kč stoupl na 65 Kčs atd.

 

„A život běží nezadržitelně kupředu. Starým přináší povětšině řadu utrpení a bolesti, lidem v produktivním věku existenční starosti, mladým dychtivost po životních radostech a bezstarostnost. A nezávisle na věku naplňuje mysl lidí dobro a zlo. A tak dny plynuly. Jeden byl radostný, druhý naplněný starostmi a obavami, další beznadějí. Něco jsme svou vůlí a vlastním přičiněním dokázali ovlivnit, a z drobné radosti vykouzlit radost větší. Někdy se však ukázala naše vůle a snaha bezmocná.“

 

A co si po této pesimistické úvaze z roku 1998 přát závěrem? Kéž dobro vítězí nad zlem a pohoda v duši překonává naše starosti.

 

To přeje ze srdce kronikářka obce všem lidem dobré vůle

 

 Nahoru

Stránka

  • 1

Čarodejnický rej 30. 4.

Čarodejnický rej 30. 4.

Místní letka s čarodějným dorostem

Místní letka s čarodějným dorostem

 

Pytlácká stezka

Pytlácká stezka

 

 

 


Stránka

  • 1