Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 ŽEHUŇSKÝ ZPRAVODAJ

Zpravodajský čtvrtletník OÚ Žehuň           Ročník 2009    Číslo 12

Nové kabiny na fotbalovém hřištiVážení občané,

uplynulo další čtvrtletí a pomalu nastává podzim. Ve zkratce vás proto seznámíme s nejdůležitějšími událostmi uplynulých tří měsíců..

Červenec

Začátkem července jsme pořádali taneční zábavu na letním parketu v hostinci U Volejníků. Počasí se vydařilo a večer nás navštívilo cca 120 platících diváků. K tanci a poslechu zahrála kolínská kapela Brtník, občerstvení zajišťoval Radek Pivný se svým personálem. Během taneční zábavy jsme vybírali dobrovolné příspěvky na postižené povodněmi. Celkem se vybralo 1640,- Kč, za které byla pro postižené oblasti nakoupena drogerie. Všem, kteří nám finančně přispěli ještě jednou děkujeme.

Červencové zasedání zastupitelstva

Byl předložen návrh na rozpočtové opatření č. 3, kde se upravovaly příjmové i výdajové položky rozpočtu dle skutečnosti.

Zastupitelstvu byla dále předložena smlouva Vodovodů a kanalizací Nymburk a. s. o zřízení věcného břemene na obecních pozemcích k vodovodnímu a kanalizačnímu řádu. V předložené smlouvě byl za vlastníka daných zařízení označen VaK Nymburk a. s. Vzhledem k tomu, že VaK Nymburk a. s. vlastní pouze několik částí uvedeného zařízení, byla smlouva vrácena k přepracování.

Zastupitelstvo obce schválilo změnu č. 2 územního plánu obce, a tudíž se vytvořily i předpoklady pro rozvoj nové bytové výstavby v naší obci. Pro novou zástavbu je určen pozemek o celkové výměře 4,44 ha, který se nachází na konci hráze rybníka mezi silnicemi ve směru na Dobšice a Hradčany. Občané se zájmem o výstavbu rodinných domů v této lokalitě by co nejdříve měli kontaktovat Obecní úřad v Žehuni, kde získají podrobnější informace.

Informace o prodeji obecní nemovitosti č. 5 – zástupce realitní kanceláře REMAX navrhuje zastupitelstvu snížit prodejní cenu na 1 150 000,- Kč a dále uzavřít s realitní kanceláří novou smlouvu o prodeji s platností do 20. září 2009.

Obec Hradčany předložila zastupitelstvu obce žádost o schválení výstavby gravitační kanalizace na pozemku, který vlastní obec Žehuň. Zastupitelstvo obce se souhlasu s výstavbou nebrání za toho předpokladu, že obec Hradčany uhradí naší obci pohledávku z roku 2002.

Na závěr schůze zastupitelstva se projednávalo připojení jednotlivých nemovitostí na gravitační či tlakovou kanalizaci. Zájemci o připojení ke kanalizaci musí nejdříve podat žádost o povolení k připojení domovní kanalizační přípojky na hlavní kanalizační stoku. Zároveň musí žádat o povolení provádět výkopové práce na obecních pozemcích. Žádné výše zmíněné práce nesmí občan provádět, dokud neobdrží písemné povolení.

SRPEN

Akcí tohoto měsíce byl fotbalový turnaj - Memoriál Františka Soukupa, který pořádala místní Tělovýchovná jednota Žehuň. V tomto turnaji se utkaly čtyři mužstva: TJ Žehuň, TJ Sokol Opočnice, TJ Rozvoj Křesetice a TJ Sokol Moravské Málkovice. Samotný turnaj začínal v 8:00 hodin, slavnostního zahájení se ujal místostarosta obce, Jiří Podval.

Fotbalisté TJ Žehuň nastoupili na zahajovací zápas proti TJ Rozvoj Křesetice. Zápas byl velmi vyrovnaný, a proto i napínavý. Pro fotbalisty TJ Žehuň skončil výhrou 3:2.

Poté nastoupilo družstvo TJ Sokol Opočnice proti TJ Moravské Málkovice. Zápas skončil s výsledkem 2:0.

O třetí místo bojovali TJ Rozvoj Křesetice a TJ Sokol Moravské Málkovice. Utkání skončilo výsledkem 3:1. Ve finálovém zápase se postavilo mužstvo TJ Žehuň proti TJ Sokol Opočnice. Utkání skončilo vítězstvím pro domácí celek 1:0, vítěznou branku střelil Michal Ševčík.

Vítězné poháry zúčastněným mužstvům předal starosta obce Václav Fišer v tomto pořadí:

 1. místo – TJ Žehuň,

 2. místo – Opočnice,

 3. místo – TJ Sokol Moravské Málkovice,

 4. místo – TJ Rozvoj Křesetice.

Nejlepším střelcem turnaje se stal Aleš Pivný, který obdržel za svůj výkon též pohár.

Poslední prázdninová sobota patřila opět dětem a dospělým. Na fotbalovém hřišti probíhalo rozloučení s prázdninami. Pro děti bylo připraveno několik soutěží, zdolávaní nafukovacího hradu, pojídání cukrové vaty či buřtů. Pro nejmenší byl připraven dětský koutek, kde mohly malovat na tabuli, stavět kuželky nebo házet na terč. Školáci i předškoláci mezi sebou soutěžili ve znalostech z matematiky, českého jazyka, ale i prvouky. Úspěch měla zejména soutěž v rychlosti pojídání svačiny – upečených koláčů. Odpoledne se vydařilo, děti i dospělí domů odcházeli spokojení.

ZÁŘÍ

V září se konalo další zasedání zastupitelstva obce Žehuň, kdy byly na programu tyto body:

 • Zastupitelstvu byl předložen návrh na rozpočtové opatření č. 4, kde byly opět opraveny některé příjmové i výdajové položky rozpočtu obce dle skutečnosti.

 • Obec obdržela od odboru životního prostředí Středočeského kraje vyrozumění o výsledku dotačního řízení z jara 2009. Obec od odboru životního prostředí Středočeského kraje na dokončení projektu kanalizace získala finanční příspěvek ve výši 5 000 000,- Kč.

 • VaK Nymburk a.s. předložil obci přepracovanou smlouvu o zřízení věcného břemene na vodovodní a kanalizační řád, který se nachází na obecních pozemcích.

 • V měsíci září se dále uskutečnil zájezd nejenom pro důchodce. Výletu se zúčastnilo 36 osob. Na programu byla prohlídka zámku Nechanice u Hradce Králové, odkud jsme se přesunuli na prohlídku zámku Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Po návštěvě zahradnictví pod chlumeckým zámkem, jsme odjeli na oběd do hotelu Obora. Součástí výletu do hotelu Obora byla i vyhlídka na Žehuňský rybník. Po dobrém obědě a příjemném posezení jsme se unavení vrátili domů.

 • Poslední akcí byla tzv. Loupežnická stezka. V lese na Kosí hůře byla pro děti označena trasa, na níž děti vypracovávaly úkoly a zároveň se potýkaly s ukrytými loupežníky. Děti se na trasu vydávaly po malých skupinkách a ty nejmenší i s rodiči. Projít celou stezku a splnit úkoly si vyzkoušela i Ludmila Tvrdíková s Boženou Lebedovou. V cíli děti hlásily, kolik loupežníků cestou potkaly. Žádné z dětí na vyznačené trase nezahlédlo všechny loupežníky, přesto pro všechny účastníky bylo připraveno občerstvení v podobě teplého čaje, tatranek, bonbónů a vlastnoručně opečených buřtíků.

 

Osudové i neosudové osmičky v historii naší obce v kronikách
(Sedmá část)

Rok 1968

zachytil v druhém díle obecní kroniky Antonín Tvrdík v době dlouhodobé nemoci kronikářky Ludmily Tvrdíkové.... „Počasí bylo pro zemědělskou výrobu letos celkem příznivé… Jednotné zemědělské družstvo pokračovalo v rozvoji zemědělské výroby.

…..V doslova havarijním stavu je „výkrmna“ prasat ve farské stodole… Tak se na vratech farské stodoly objevila tabulka „Životu nebezpečno“, a to je vše. Hnůj na dvoře uprostřed vsi a vytékání močůvky za vrata k silnici a s tím spojený zápach po celé vsi pokračují beze změny.

…..Celkově práce NV přes bouřlivý vývoj událostí pokračovala bez narušení. Mimo přípravy voleb se NV zabýval hlavně problematikou obecních budov, které jsou už řadu let zdrojem stálých nepříjemností. Národní výbor jich vlastní víc než je zdrávo a při potížích s údržbou a opravami to není situace příliš závidění hodná.

…..Ve dnech 3.-5. ledna 1968 se konalo plenární zasedání ÚV KSČ a po ostré kritice byl z funkce prvního tajemníka ÚV odvolán s. Antonín Novotný, dosavadní president republiky…..Na místo prvního tajemníka pléna ÚV zvolen dosud velmi málo známý Alexandr Dubček. Koncem ledna navštívil Prahu 1. tajemník ÚV KSSS Leonid Brežněv. Při jeho návštěvě došlo k otevřeným protisovětským projevům.

….. 30. března byl novým presidentem jednomyslně zvolen armádní generál Ludvík Svoboda..... 14. 6. 1968 se scházejí ve Varšavě představitelé pěti socialistických států, aby projednali narůstání kontrarevoluce v ČSSR, avšak naši představitelé účast odmítli..... 29. července následuje schůzka v Čierné pro Čopu, kdy poprvé v dějinách opustil celý ÚV KSSS území SSSR. …..Ještě dvakrát byl ÚV KSČ a s. Dubček varován, avšak když bezvýsledně, dostala vojska pěti států Varšavské smlouvy v noci z 20. na 21. srpen 1968 rozkaz k překročení hranice ČSSR a k obsazení důležitých objektů ve všech městech.

…..V Žehuni se objevilo tankové čelo Sovětské armády 21. srpna ve 4 hodiny ráno a tanky a vojenská vozidla projížděla nepřetržitě bez zastavení celý den 21. a 22. srpna směrem na Kolín. Většina lidí nemohla pochopit, co se vlastně stalo. V obci k žádným incidentům nedošlo.

…..Vedoucí představitelé tehdejšího veřejného života byli dopraveni do Moskvy, kam za nimi přiletěl později i prezident Svoboda. Z jednáni ve dnech 23.-26. srpna vyšly tzv. Moskevské protokoly. …..3. a 4. října došlo k dalším jednáním v Moskvě, z nichž vyplynula dohoda o dočasném pobytu vojsk na našem území. …..18. října byla smlouva o dočasném pobytu vojsk ratifikována v NS. Na podzim NS schválilo zákon o federaci ČSSR, který vstoupil v platnost od 1. ledna 1969.“

 

Tehdejší politická situace dovolovala pouze zápis tohoto znění. (Poznámka kronikářky).

 

Nahoru