Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 ŽEHUŇSKÝ ZPRAVODAJ

Zpravodajský čtvrtletník OÚ Žehuň           Ročník 2008    Číslo 8


Stará pošta
Vážení spoluobčané,

uběhlo další čtvrtletí, a tak vám přinášíme nové číslo zpravodaje.

Červenec

Hned na začátku měsíce u příležitosti státního svátku Dne slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje jsme zapsali do Pamětní knihy obce tři nové občánky: Žanetu Mlčákovou, Andreu Dočkalovou a Nikolu Matouškovou. Všem třem holčičkám přejeme do života hodně zdravíčka.

Srpen

Během měsíce srpna se rozrostla trestná činnost mládeže. Vedle majetkových škod (poškozené lavičky, budovy, mříže a jiné) byla v obci zaznamenána i šikana. Žádáme proto rodiče, aby s dětmi probrali otázku trestní odpovědnosti dříve než bude obecní úřad donucen řešit vše oficiální (třeba i soudní) cestou.

Dále bychom vás chtěli informovat o prodeji domu čp. 5 (bývalá pošta). Podrobné informace o budově, pozemku a hospodářském stavení (viz foto na titulní straně) získáte na obecním úřadě.

Září

Na začátku září jsme uspořádali výlet pro naše starší spoluobčany. Naplánovaného zájezdu za historickými krásami Kutné Hory se zúčastnilo zhruba 30 seniorů.

Celým dnem nás provázela paní učitelka Tvrdíková, která nás s historií Kutné Hory začala seznamovat již v autobuse a ve vyprávění pokračovala i během procházky městem. Mimo jiné se s námi podělila i o své vzpomínky z dob studií. Prohlídku nám zpestřili i profesionální průvodci. Ti se nám věnovali v chrámu svaté Barbory, v prostorách Vlašského dvora a kostnici. Výlet byl korunován slavnostním obědem v hospodě Na Kaňku.

Zdařilá akce

Kulturní komise připravila dne 11. září 2008 pro seniory zájezd do Kutné Hory. Zprávu o výletu nám podala paní Ludmila Tvrdíková: „Navštívili jsme katedrálu svaté Barbory, někdejší mincovnu ve Vlašském dvoře a hřbitovní kapli Všech svatých v Sedlci, kde je umístěna světoznámá kostnice. Příjemné počasí umožnilo účastníkům zájezdu poznat v historickém centru města většinu objektů, které jsou od roku 1995 na Seznamu světového dědictví UNESCO. Jmenujme alespoň některé z nich: kapli Božího Těla, někdejší jezuitskou kolej, Hrádek, kostel sv. Jakuba, morový sloup, kostel sv. Jana Nepomuckého, Kamenný dům, Kamennou kašnu, Sankturinovský dům a klášter řádu sv. Voršily. Autobus a vstup do chrámu sv. Barbory hradil obecní úřad, oběd se zaplatil z výtěžku letošních Čarodějnic.“

Připomenutí

V říjnu se uskuteční drakiáda pro děti. Tentokrát ovšem nebudeme soutěžit o věcné ceny, cílem setkání bude možnost předvést svoji šikovnost při létání draků či dráčků.

V listopadu nás čeká předvánoční posezení pro důchodce a také zahájení adventu. Ten letos připadne na poslední neděli v měsíci.

V prosinci oslavíme s dětmi čerta a Mikuláše. Na závěr roku se pak ještě 21. prosince uskuteční vánoční koncert v žehuňském kostele.

Informace starosty obce

Dne 2. září 2008 se uskutečnila kontrolní prohlídka stavby za účelem vydání vodoprávního rozhodnutí k povolení zkušebního provozu staveb ČOV a kanalizačního řádu Choťovice - Žehuň. Toto rozhodnutí bylo vydáno dne 12. září 2008 Městským úřadem Kolín, odborem životního prostředí pro stavební objekty a provozní soubory: ČOV, trubní propojení, velké čerpací stanice č. 1, 2 a 3, elektrické rozvody a dálkové ovládání, malé čerpací stanice.

Zkušební provoz je povolen do 31. prosince 2009 mimo malých čerpacích stanic, které se budou postupně uvádět do provozu na jaře 2009 a jejich zkušební provoz je prodloužen do 31. prosince 2010.

Připojování nemovitostí do staré kanalizace je možné, ale jen po vyřazení domovního septiku. Podrobnější informace o postupu napojování podá starosta na OÚ v Žehuni.

Obec bude podávat žádost o dotaci Středočeskému kraji a dále Státnímu fondu životního prostředí ČR za účelem dokončení celého kanalizačního rozvodu (Na Místech). Podle výše přidělené dotace a finančních možností obce je v plánu řešit starou gravitační kanalizaci v obci.

Humanitární sbírka

Občanské sdružení Diakonie Broumov zaslalo na OÚ poděkování za uspořádání jarní humanitární sbírky. Prostřednictvím našeho zpravodaje proto tlumočíme poděkování i vám všem, kteří jste darovali ošacení i další věci.

Obecní úřad se rozhodl, že uspořádá i podzimní humanitární sbírku těchto věcí:

  • veškeré dámské, pánské, dětské oblečení pouze z bavlněného materiálu – i poškozené

  • lůžkoviny, ručníky, utěrky, látky – nejméně 1m2 - i poškozené

  • zimní oblečení – jen nepoškozené – bez fleků, děr, molů a rozbitých zipů

  • kožené nepoškozené věci (bundy, kabelky, peněženky, pásky)

  • nepoškozené záclony různých rozměrů, larisy, vlněné deky

  • plyšové hračky, spací pytle, knihy - nepoškozené

  • boty (pouze nové), přikrývky pouze péřové

Veškeré věci nesmí být špinavé, mokré ani zatuchlé a musí být zabalené pouze do pytlů (ne do krabic).

Věci, které opravdu brát nemůžeme: svetry, silonové a dederonové oblečení, saka, uniformy, vatové kabáty, balonové a šusťákové kabáty, péřové bundy, vatové přikrývky, polštáře, lyžařské potřeby aj.

Sbírka se uskuteční v týdnu od 10. do 14. listopadu 2008 vždy od 8.00 hodin do 14.00 hodin nebo po dohodě na OÚ.

Nebezpečný a velkoobjemový odpad

Obecní úřad oznamuje občanům, že v sobotu 18. října 2008 od 9. 00 do 11.00 hodin se uskuteční na sběrném místě za hřbitovem sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu, kde je možné odložit lednice, mrazáky, televize, elektrotechniku, počítače včetně příslušenství, léky, barvy, zářivky, pneumatiky, koberce, matrace apod.

Tímto apelujeme na všechny občany, aby využili tohoto sběru a neodhazovali nepotřebné věci po příkopech, remízcích a lesích.

Osudové i neosudové osmičky v historii naší obce v kronikách
(Třetí část)

Rok 1898

Řídící učitel Václav Krupař věnoval ve školní kronice zápisu o událostech tohoto roku několik stránek. Vybírám zkráceně jen to podstatné: ….. „Na paměť 50 letého panování J.V. císaře pána nabídnul sbor učitelský obecnímu výboru 48 štěpů ve školní zahradě vypěstovaných, aby jimi některé prázdné obecní místo posázeno bylo. Sbor učitelský navrhl umrlčí cestu. Obecní výbor však přál si, aby stromy ty vysázeny byly do sešlé obecní zahrady. Stalo se tak. Na tutéž památku vsazeny byly ve školce vypěstované tři vlašské ořechy na dvoře ve škole a cvičišti tělocvičném. Jeden vsadili chlapci 4. třídy ze Žehuně, jeden chlapci 4. třídy z Dobšic a jeden chlapci 4. třídy z Báně. Stromky zasazeny byly 30. března 1898.

….. Dne 14. června 1898 odpoledne s vědomím m.š.r. (místní školní rady) na paměť 100 letých narozenin českého dějepisce Františka Palackého vykonána byla se školní mládeží vycházka na 0škobrh. Tam přednesen byl dětem životopis Palackého, vyloženy některé pojmy zeměpisné a některé partie dějepisné. Po přednesení některých písní a po občerstvení v obci Vlkově vrátily se dítky večer ve veselé náladě domů.“

Obsáhlou stať věnuje také pisatel zavraždění císařovny Alžběty 10. září 1898. Vybírám závěr:

…... „Slavné smuteční Bohoslužby konány v Žehuni za zesnulou císařovnu dne 20. září, jimž přítomna byla všecka školní mládež, místní školní rada a obecní zastupitelstvo. Po bohoslužbě shromáždila se mládež ve škole a tam přiměřený smuteční proslov členem učitelského sboru p. Havránkem učiněn byl.“

Průběh oslav padesátiletého výročí panování císaře Františka Josefa popsal řídící učitel těmito slovy:

….. „Padesátileté jubileum požehnané vlády Jeho c. a k. Apoštolského Veličenstva, připadající na den 2. prosince 1898, konáno bylo následovně: Mládež školní byla v přeplněném lidem chrámu Páně přítomna při slavnostních službách Božích. Po těch na prostranství před školou místní starosta po přiměřené řeči rozdal bývalým vojínům pamětní medaile, při čemž mládež zapěla 2. a 3. sloku rakouské národní hymny.

Na to sešla se všecka mládež s učiteli, obecní zastupitelstvo, místní školní rada a více obecenstva v místnosti 3. třídy k tomu účelu přiměřeně vyzdobené. Zde správce školy vyložil žákům zvláštní význam slavnostního dne a vlády Jeho Veličenstva císaře Františka Josefa I. Připomněl význačných radostných i smutných událostí posledních 50 let způsobem důstojným slavnostního okamžiku a přiměřeným chápavosti, citům a názorům mládeže. Pak provolána 3 krát „Sláva Jeho Veličenstvu císaři Pánu“ a zapěním 1. sloky rakouské národní hymny slavnost zakončena, protože každý obmyšlený jiný způsob oslavy musel odpadnouti vzhledem k hlubokému smutku, v němž nalézá se Jeho c. a k. Veličenstvo, Nejvyšší rodina císařská i veškeré mocnářství za příčinou zdrcujícího skonu Jejího Veličenstva císařovny a královny Alžběty.“

Obecní kronika první díl říká: ….. „V roce 1898 ponechán rybník přes léto na sucho, aby mohl býti propachtován na dílce. Stálými dešti byl ale téměř trvale pod vodou, takže pronajímán nebyl.

..... V roce 1898 založen byl před školou park.“ Zápisy ze schůzí obecního zastupitelstva dokládají, že na tento počin, motivovaný padesátiletým výročím panování císaře, věnovalo obecní zastupitelstvo 50 zl.

Rok 1908

Ve školní kronice čteme tento zápis od řídícího učitele Františka Šorma:

….. „Dne 30. dubna 1908 odbýváno komisionelní šetření za příčinou schválení místa pro stavbu nové školní budovy. Komise navrhla na 1. místě stavební parcelu od p. Fr. Kvasničky, na 2. místě stavební parcelu od p. Jos. Bělíka, na 3. místě stavební parcelu od p. Jana Šťastného, na 4. místě stavební parcelu staré školy. Ve schůzi m. šk. rady dne 13. května 1908 usneseno přikročiti ku stavbě nové školní budovy. Stanoveno, aby nová škola postavena byla na místě staré školy a aby k rozšíření místa zakoupena byla část dvora a zahrady od p. Menšíka za 2000 K. (od zahrady 3,05 a, od dvora 2,78 a, celkem 5,83 a). V téže schůzi zadáno zhotovení plánů a rozpočtu dle náčrtku p. c. k. vrchního inženýra Velinského z Poděbrad panu Karlu Tichému, staviteli v Kostelci n/Orl., za cenu sazeb prací archit. honorářů v Rakousku.“

V obecní kronice čteme od téhož pisatele pokračování:….. „ Dne 28. VIII. 1908 započato s bouráním staré budovy a kopáním základů pro novou budovu. Dne 31. srpna započato se stavbou. Při bourání staré budovy a kopání základů shledáno ve hloubce asi 1 m pod celou starou budovou a starým dvorem školním veliké množství zachovalých koster, což svědčí, že v těch místech býval hřbitov.

….. V roce 1908 bylo trvalé sucho. Ve mlýně vypomáhala zase lokomobila od oraček z Libněvsi až celý leden 1909. Pak již voda přibývala.“

 

Vážení spoluobčané, příště se seznámíme s léty 1918 a 1928.

Vaše kronikářka

 Nahoru