Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 ŽEHUŇSKÝ ZPRAVODAJ

Zpravodajský čtvrtletník OÚ Žehuň           Ročník 2007    Číslo 5 

ZimaVážení spoluobčané,

do roku 2008 vám přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a úspěchu.

 

Říjen

Babí léto nám letos vydrželo až do října, proto jsme pro děti připravili zpestření v podobě loupežnického lesa. Za pomoci místní mládeže i dospělých jsme na Kozí Hůře vyznačili 10 stanovišť, na nichž jsme naše nejmenší zkoušeli ze znalostí souvisejících s přírodou. Do lesa se nám zatoulal i skutečný loupežník v podání Petra Štěrby staršího. Po řádném absolvování vyznačené trasy všichni zúčastnění získali věcné ceny, teplý čaj a buřta k opékání.

Akci navštívilo 37 dětí a též několik rodičů. Fotografie z této akce jsou založeny v místní kronice u paní učitelky Ludmily Tvrdíkové.

 

Listopad

V listopadu se žádná kulturní akce nekonala, zato se uskutečnily dvě zastupitelstva. Na zastupitelstvu konaném začátkem měsíce se projednávaly tyto body:

a.    financování kanalizace a výstavby ČOV (čistírna odpadních vod) - s obcí Choťovice se stále jedná o zaplacení jejího příspěvku na výstavbu kanalizace a napojení se na žehuňskou ČOV

b.    obec byla vyzvána, aby se vyjádřila k zařazení Kozí Hůry, části chrčické obory a Žehuňska pod oborou Kněžičky do chráněné krajinné oblasti Natura

c.    stanovení prodejní ceny nových pohledů obce, které jsou k dostání na obecním úřadě a poště.

Druhé zastupitelstvo proběhlo koncem měsíce a jednalo o:

a.    dopravní obslužnost – Žehuň patří z hlediska dopravní obslužnosti pod město Poděbrady, kde platí 140 Kč na osobu, pokud by obec patřila pod sdružení Zálabsko, platili bychom na osobu pouze 129 Kč. Zastupitelstvo pověřilo pana starostu, aby se začala vyjednávat levnější variantu.V době rozhodování, nemělo sdružení Zálabsko uzavřenou smlouvu s dopravcem, tudíž ceny dopravní obslužnosti na rok 2008 nebyly známé. Z tohoto důvodu obec Žehuň patří ještě tento rok pod město Poděbrady.

b.    došlo k zprovoznění autobusové zastávky „Na Hrázi“, zastávka „U Bílé čekárny“ byla letos opomenuta, bude v jednání pro příští jízdní řád

c.    příspěvky do Svazku obcí Cidlina byly navýšeny o 100 % na obyvatele, tedy z 10 Kč na 20 Kč, což pro Žehuň čítá 10 280 Kč - zastupitelstvo se rozhoduje zda ve Svazku Cidlina dále setrvá

d.    Základní školu v Žehuni v prvním pololetí roku 2007/2008 navštěvovalo 30 žáků (Choťovice 9, Žehuň a Dobšice 8, Hradčany 4 a Sány 1 žák), neinvestiční náklady na 1 žáka byly spočítány zhruba na 6 000 Kč. Mimo to byl odsouhlasen příspěvek 1 000 Kč pro každého prvňáčka, jež nastoupí do naší základní školy a znovu potvrzen příspěvek na obědy v hodnotě 5 Kč na žáka.

e.    výstavba kanalizace – s obcí Choťovice byla vyvolána jednání o zaplacení příspěvku na ČOV a kanalizaci. Obec Choťovice přislíbila uhrazení požadované částky co nejdříve. Obec Dobšice zaslala na náš obecní úřad dotaz, zda a za jakých podmínek by se mohla připojit na ČOV v Žehuni. Aby se obec Dobšice mohla připojit na budovanou ČOV, musela by uhradit podíl na výstavbě, technologii a stavební části ČOV. Další jednání o případném připojení se teprve povedou.

f.     datum posledního veřejného zastupitelstvo roku 2007 bylo stanoveno na středu 19. 12. 2007.

 

Prosinec

Poslední veřejné zastupitelstvo v roce 2007 se konalo za velmi malé účasti občanů. Na schůzi se přitom diskutovalo 
o rozpočtu obce a o zplnomocnění paní Ševčíkové k vytvoření konečné úpravy rozpočtu za uplynulý rok. Starosta obce občany dále informoval o návrhu rozpočtu na rok 2008 a v krátkosti shrnul body, o nichž se jednalo na běžných zasedáních zastupitelstva.

Prosinec je pro všechny nejkrásnější dobou v roce. V tuto dobu se také koná nejvíc akcí, které jsou spojené s časem adventu, Mikuláše a samozřejmě i s Vánocemi. V Žehuni jsme měsíc začali oslavou adventní neděle. Podobně jako 
v minulých letech jsme i letos na prostranství u pošty postavili a osvětlili smrk. Adventní setkání začalo po setmění proslovem místostarosty, panem Podvalem. Poté následovalo pásmo koled a písní v přednesu dětí z místní mateřské a základní školy.

Na rynku probíhal tradiční adventní trh, kde se prodávaly vazby květin a věnců či drobné keramické a upomínkové předměty. Jako obvykle bylo dostupné i občerstvení v podobě čaje, kávy či svařeného vína. Vedle nápojů bylo možné - za menší úplatek - ochutnat i vánoční pečení našich žen.

Další prosincovou akci jsme nazvali „Mikulášské vyprávění aneb jak to všechno začalo“. Místní kostel sv. Gotharda při této příležitosti přivítal nejenom děti, ale i jejich rodiče a prarodiče. Vyprávění o vzniku Mikuláše si připravila a přednesla paní učitelka Ludmila Tvrdíková. Pásmo povídání bylo prokládáno vánočními koledami. Na závěr děti dostaly drobné mince, které vhazovaly do kasičky a černoušek jim za ně kývnutím hlavy děkoval.

Po zajímavém programu v kostele jsme se s dětmi přesunuli do společenské místnosti, kde se občerstvily teplým čajem a perníkem. Zde je také navštívili čerti, kteří jim rozdali mikulášské balíčky.

Poslední prosincová akce nesla název „Vánoční posezení pro důchodce“ a uskutečnila se ve společenské místnosti vedle knihovny. Žáci naší školy při této příležitosti našim seniorům zatancovaly ukázky několika tanců a zazpívaly jim koledy. Na závěr děti všem přítomným rozdaly novoročenky a popřály jim příjemnou zábavu. K tanci i poslechu během odpoledního setkání hrál pan Tuček. V sále bylo možné si prohlédnout i výstavu fotografií setkání seniorů z minulých let.

Definitivní tečku za rokem 2007 udělal každoročně pořádaný ohňostroj konající se na veřejném prostranství u pošty.

 

Žehuň pohledem kronikářů

Vážení spoluobčané!

Na sklonku padesátých let minulého století jsem byla pověřena vedením obecní kroniky, protože se dosavadní znamenitá kronikářka a učitelka Jiřina Kvasničková musela psaní kroniky z politických důvodů vzdát. Kroniku nikdo devět roků nevedl. Proto jsme s manželem začali nejdříve pátrat po materiálech. Tu jsme objevili na půdě dnešního obecního úřadu objemný svazek zažloutlých a potrhaných listů. Prvním úkolem bylo seřadit jednotlivé listy podle dat, poškozené listy poopravit a následně je dát svázat do knihy s pevnými deskami. Tak byl zachován do dnešních dnů jeden z nejstarších dokumentů obecní kroniky. Kvůli tomu máme i dnes možnost vrátit se do uplynulých dnů tehdejších obyvatel naší vesnice, poznat bezprostředně a věrohodně nejen jejich život, který byl diametrálně odlišný oproti dnešní době, ale vcítit se i do jejich mentality.

Nechme tedy už promlouvat Protokoly obecního zastupitelství z let 1878 až 1920. Podotýkám, že věty, které budu citovat, nebudu žádným způsobem upravovat, protože jakýkoliv zásah, ať stylistický či gramatický, by setřel kolorit tehdejší doby, byť to bude často na úkor srozumitelnosti. Za to se omlouvám.

Protokol ze dne 12. května 1878 – bod 3: „Mnoholy se ma dat šutru na obecni silnici: Ustanovil vybor aby se na obecni silnici dalo ve veřejne dražbě 60. hromádek šutru, mimoto co jsou u p. Jelinka. Ustanovil vybor za jednu hromatku šutru aby každy šutr koupil za 3 zl. hromatky museji bit ták velky jako na okresni silnici." (Ptám se čtenářů těchto řádků: Není to kouzelné i přesto, že pisatel nerespektuje ani ukončení vět?)

 

Protokol ze dne 15. srpna 1878 – bod 2: „Pojednáni stran obecního policajta a nočniho hlýdače poněvadž nočni hlydač vypověděl zdáliž se to ponecha jednomu neb ne: Bilo usněšeni od vyboru jednohlasně aby ponechalý obje služby jednomu aby vypsalo ohlasení o toto místa do 3ho Srpna 1878. by si každy pořadný a zachovaly člověk podal žadost u představeného.“

Protokol ze dne 6. ledna 1879: „Volba do okresního zastupitelstva Král. Městeckého bila konana a pročež bily za udy voliče zvoleny pan Alois Vaclavik, pan Jan Kukla jednohlasně… Pan Alois Vaclavik navrhoval by se dala žadost na sl. c.k. okresni hejtmanstvi zdaly a pod jakyma vyminkama by sem daly stanici četnickou.“ V bodě 6 máme doklad o počínajícím rozvoji kulturního života obce: „Žadost občanske besedy Žehunske by se jim pujčoval časopis pokrok usnesl se vybor na tom by se jim pujčoval druhý den v poledne.“ (V roce 1878 byla založena v Žehuni Občanská a čtenářská beseda a začalo se také rozvíjet divadelnictví.)

 

Protokol ze dne 2. března 1879: „Co se ma učinit u dlužniku co se dosud nepřihlasil bylo tedy usnešeno co jsou přes 10 zlatych dlužni by se odevzdaly p. Notaři dále bylo usnešeni by se starému Tichymu dluh odpuštěn a co ma opachtovany dilce by se mu ponechal zdarma dale byl také starému Volnymu dluh odpuštěn. Bylo také dále stran dilce po Janu Přibylovi co se ma učinit. Přihlásil se p. Jan Novák že dilce převezme a dluh 24 zl 50 kr že zaplati což bylo jednohlasně přijato.“

Od roku 1880 psal zápisy nový starosta Jan Kukla, předešlé pocházely od starosty Jana Tlapáka.

Protokol ze dne 25. ledna 1880: „Na dopis okresního zástupitelstva z Král. Městce, ohledně silnice ze Žehuně na hranice Choťovické okresu Chlumeckého, stavět se bude pod tou výminkou, když cukrovár Libnovský polovíčku veškerého nákladu ponese, kdežto druhou polovíčku veškerého nákladu ponese obec Žehuň.“ (Pozorný čtenář jistě postřehl, že chyb v zápise částečně ubylo, což také souviselo i s osobou zapisovatele. Téměř dokonalé byly pozdější zápisy, které prováděl mlynář Alois Václavík. Máme také možnost porovnat jejich úroveň s dnešními záznamy, které jsou perfektní a zpracovávají se na počítači.)

 

Protokol ze dne 24. dubna 1881: „Žádost Františka Kukly truhláře by jemu povoleno bylo hostinec v čís. d. 81 zřiditi, byla čtena a jednohlasné svolení p. výboru mu udělené.“

Protokol ze dne 21. srpna 1881:„Žádost hasíču byla vyřízena v ten způsob, aby se psalo do Prahy na Smejkala o ceníky stříkaček, a pak aby se dále sním projednávalo.“ (Uvádí se, že oficiálně byl Sbor hasičů v Žehuni založen roku 1882, sbor se později rozpadl a zápisy o jeho činnosti se zachovaly až od roku 1922.)

 

Ku cti tehdejších představitelů obce slouží další zpráva z tohoto protokolu: „Dále povolilo obecní zastupitelstvo jednohlasně na národní divadlo příspěvek 50 zlatých.“

 

Protokol ze dne 27. listopadu 1881: „Ohledně placení školného usnesl se výbor na tom jednohlasně, by se sobotáles i nadále z obecní pokladny platil, však jen za příslušníky obce zdejší.“

Pokud se mi podařilo těmito několika výpisy z protokolů přiblížit alespoň částečně atmosféru doby dávno minulé a shovívavě jste dokázali přehlédnout prohřešky pravopisné, splnily tyto řádky svůj účel. A pokud snad vyloudily i jiskřičku úsměvu na Vašich tvářích, byl výsledek ještě lepší, neboť úsměv je kořením života.

Vaše kronikářka Ludmila Tvrdíková

 Nahoru