Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

 

 ŽEHUŇSKÝ ZPRAVODAJ

Zpravodajský čtvrtletník OÚ Žehuň          Ročník 2007            Číslo 3 

Stará budova základní školy
 
Vážení spoluobčané,

do rukou se vám dostává další číslo Žehuňského zpravodaje. Hned v úvodu vám chceme přiblížit situaci kolem výstavby kanalizace a čističky odpadních vod.

V současné době probíhá výstavba první etapy kanalizace a čističky odpadních vod. Výstavba hlavního řádu by měla být ukončena v listopadu 2007. Po tomto datu se budou ke kanalizaci a čističce odpadních vod postupně připojovat domácnosti nacházející se v blízkosti stávající kanalizace. Znamená to, že ke kanalizaci a čističce odpadních vod bude připojeno zhruba 77% všech obyvatel obce.

Ve druhé etapě pak dojde k výstavbě kanalizace i pro zbývající domácnosti. Týká se to zejména obyvatel Dobšické ulice, Malé Strany, Čůrají a ulice Na Místech, kde se musí kanalizace vybudovat od samého počátku. Náklady projektu jsou odhadovány na 23800000 Kč, přičemž obec se na celkové částce podílí 5950000 Kč, státní fond výstavbu dotuje       v částce 16660000 Kč a o zbývající 1190000 Kč obec žádá Krajský úřad Středočeského kraje.

 

Duben

V dubnu se konalo jedno zastupitelstvo, kde se hodnotilo setkání učitelů žehuňské základní školy a zastupitelů:

a.    vybavenost školy – počítače, pomůcky – velmi dobrá úroveň

b.    rozpočet pro ZŠ

c.    návrh na přestěhování mateřské školy do budovy ZŠ

d.    jmenování členů zastupitelstva do školské rady (Jiří Podval, Václav Dubský)

e.    úspora v hospodaření ZŠ cca 35 000 Kč vrácena na účet Obecního úřadu, OÚ tuto částku investoval do nového osvětlení v prostorách školy

f.     jednání o výjimce pro školu – existenci školy je třeba 42 žáků, do naší školy nyní dochází 31 žáků, proto je nutná výjimka

Na začátku dubna se uskutečnila velikonoční výstava, která navazovala na pohádkové malování z měsíce března. Cílem této akce bylo připomenout dětem i široké veřejnosti, že volný čas nepatří pouze televizi a počítačům, nýbrž ho lze využít i jiným způsobem. Děti během třiceti dnů dostaly příležitost vytvořit obrázky s velikonoční tématikou. Ohodnotit je pak dne 7. dubna přišla široká veřejnost složená především z maminek, tatínků a dalších příbuzných. Žádný z účastníků výtvarného klání neodešel opomenut – jeden si odnášel pastelky, fixy či křídy, druhý vodové barvy a další věcné ceny.

Konec měsíce dubna již tradičně přinesl čarodějnické řádění. Letka místních čarodějnic během svého putování po obci vybrala 7767 Kč, které investovala do přípravy dne dětí.

Noc čarodějnického řádění byla zahájena krátkým kulturním programem v podobě předtančení místní letky. Součástí večera byla i volba MISS rozdělené do tří kategorií. Porota vybrala z každé kategorie a příslušnou čarodějnici ohodnotila. Po volbě MISS konečně došlo k očekávané události – zapálení ohně. Program se protáhl až do časných ranních hodin během níž hostům zpříjemňovala atmosféru kapela Brtník.

 

Květen

V květnu se konalo zastupitelstvo, kde se hlavním bodem programu stala opět základní škola. Bylo rozhodnuto, že se vyzve několik stavebních firem, aby dodaly kalkulace na přestavbu části školy pro mateřskou školku. Podle vyhotovených kalkulací se bude odvíjet další postup zřizovatele.

ZŠ Žehuň získala dotaci 80 000 Kč na vybudování školního dvora – výstavba venkovní učebny, vybudování naučné flóry a fauny, prolézačky pro děti. Zřizovatel, Obecní úřad, na vyrovnání dotace zaplatí nové oplocení školního dvora, které se bude realizovat během prázdnin.

Na schůzi zastupitelstva byl též dán podnět ke změně územního plánu na pozemek, kde OÚ plánuje parcely pro nové rodinné domy. Pozemek se nachází „Na Obci“ (lokalita mezi hradčanskou a dobšickou silnicí).

OÚ Žehuň obdržel dotaci 120 000 Kč na vybudování víceúčelového hřiště. Výstavba je plánována u fotbalového hřiště. Na sokoldě se do budoucna plánuje výstavba dětského hřiště s prolézačkami.

Dalším bodem jednání bylo vyúčtování plesu obcí. Obec obdržela po odečtení všech nákladů čistý zisk cca 1700 Kč.

V tomto měsíci probíhala revize stávající dešťové kanalizace pro zjištění skutečného stavu za účelem plánované výstavby nové kanalizace. Výsledky dosud nejsou známy, seznámíme vás s nimi v příštím zpravodaji.

V polovině května proběhly oslavy dne matek. V obci v současné době žije 210 matek, pozvánka byla věnována ženám od padesáti let věku. Důvody, jež vedly organizátorky k nastavení takovéto hranice byly jednoduché – mladé maminky a ženy se podobných oslav zúčastnily ve škole se svými ratolestmi, starší ročníky ale takovou možnost neměly. Na den matek nesmíme zapomínat na žádnou ženu, proto pozvaným dámám byla kromě občerstvení věnována i růže.

 

Červen

V červnu se uskutečnilo veřejné zastupitelstvo, kde se projednávala výstavba kanalizace. Na podnět občanů byl pozván projektant, aby jim přiblížil princip fungování kanalizace a zodpověděl případné dotazy.

Měsíc červen jak už tradičně bývá zvykem patřil dětem. Místní letka čarodějnic pro děti připravila soutěže jako běžkařský maratón, překvapení v lahvích nebo chytání ryb. Za každou splněnou disciplínu soutěžící získal peníze, za něž si v bazaru dle svých možností vybral hodnotné ceny. Kromě zmiňovaných cen každé zúčastněné dítě získalo čokoládový balíček, pití a buřta.

Část věcných cen pro děti věnovala Policie ČR. Děti během připraveného programu měly možnost zaskákat si na nafukovacím hradě či se nechat povozit kočárem, který zpřístupnil a obsluhoval pan Votava.

Během dne proběhla i dražba obrázků z pohádkového malování. Dětský obrázek byl vydražen za 5 Kč, obrázky zúčastněných maminek za 100 Kč.

Poděkování za příjemně prožitý dětský den patří sportovcům za pomoc při organizaci, panu Votavovi za přistavený kočár a SSHR Žehuň za vystavené stroje.

 

Sport

Žehuňský fotbalový tým se v letošní sezoně umístil v okresní soutěži III. třídy na osmém místě se ziskem 31 bodů. Celkem odehrálo mužstvo 26 zápasů, z toho vyhrálo 7 zápasů, 10 zápasů remizovalo a 9 zápasů prohrálo. Skóre našich fotbalistů je 39 střelených gólů a 44 inkasovaných. Tímto všem fotbalistům děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší obce a do budoucna jim přejeme více střelených gólů.

 

Žehuň pohledem kronikářů

Vážení spoluobčané!

Nahlédněme i tentokrát do zažloutlých listů školní kroniky a vdechněme život řádkům, napsaným rukou žehuňského kantora Johana Přibila.

Psal se rok 1857, když že objevil v kronice tento zápis: „Druhou učitelskou poradu jsme měli v Chlumci dne 23. dubna 1857, která se pisní „Otec náš milý Pane“ započala. V.D.P. Dozorce činil učitelstvo na mnohé vady při školním vyučování pozorna, ohlašoval škol tykající se nařízení, dal resultat na vypracování pedagogické otázky, a nechal některé učitele z čítanky vysvětlovati.“ (Opět podotýkám, že úmyslně ponechávám text v doslovném znění, to je   i s chybami, protože tento způsob lépe vyjadřuje atmosféru doby, kdy i sám kantor ovládal lépe písmem němčinu než český jazyk).

Na straně 71 čteme: „22. června 1861 bylo dopoledne tak silné krupobití jaké žádný ze zdejších starých lidí nepamatuje. Kroupy padaly velikosti slepičích vajec, které na severní straně všecka okna u školy, fary, kostela a jiných stavení vytloukly; obilí, stromy a zeleniny byly na caparty roztlučeny. 28. července byl dopoledne tak silný víchr, který stromy tlusté z kořenu vyvracel, koruny stromů rozlámal, a mnohá stavení rozboural. Žně byli následkem krupobití a pozdějšího víchru velmi smutné, sípka obilní velmi špatná, a co nejsmutnější, zemčata černá, zkažená. Místo sena a otavy klídili jsme zmazané hnoje, an otevřením žehuňského rybníka farní i školní luka celé léto byly vodou přikryté.“ (Doklad, že klimatické katastrofy se vyskytovaly i v minulosti a nejsou ovlivněny jen globálním oteplováním naší palety.)

 

1862 a 1863: „Skrze bourání starého školního stavení bylo vyučování dítek dne 4. července ukončeno, a děti na prázdniny propuštěny.“ (V minulosti školní rok končíval 15. července.) „Stavení nové školy bylo teprvé v měsíci srpnu započato, které se až pod krov do zimy vystavělo. Byl jsem odstěhován do statku správce Jana Šťastného mezi dva podruhy malé i velké nezbedné děti mající, které mi ve studování a prácích školních velice překážeji. Na to mne obdařilo obecní představenstvo proti vuli okresního Úřadu, jmenovitě Frant. Vaníček představený 4mi husary do obydlí, kteří každodenně ku Kolínu k manevru dojížděli. Skrze kouření tabáku těchto Magyaru, jsem přišel o všechny bource hedbáví předoucí, kterých jsem několik kop až k navijení kokonu doživil. V zimě je světnice velice vlhká, an po všech stěnách neustále voda teče…

Svěcení školy o jednom patře (tuto školu máme na fotografii v dokumentech školy zachycenu) bylo dne 22. října 1863 od vysocedustojneho Pána P. Josefa Kneisla biskupského vikáře, okresního dozorce a děkana bidžovského    u přítomnosti 9 veleb. P. Duchovních, P. okresního přednosty z Králova Městce, P. ředitele a sekretáře patronátního Úřadu z Chlumce, všech kolátorních představených a vyboru, školních dětí a velikého množství lidu    s velikou slávou předsevzato. Po vysvěcení byla slavná mše svatá s kázáním a po ní: Tě Boha chválíme. Při hostině ve farním domě byla od přítomných Pánu provolaná „Sláva“ Jeho Veličenství císaři Pánu, vys. úrozenému P. hraběti Jos. Oktaviánu Kinskému co patronu školy, velebnému duchovenstvu…při čemž se hudba a rány z moždířu nepřetržitě slyšeti nechaly.“ V tom roce měla škola 266 dětí.

 

V roce 1866 vylíčil pisatel celý chronologický postup Prusko-Rakouské války. O pobytu Prušáků v Žehuni vypovídá pouze tato věta: „Naše obec byla také pořad Prušáky naplněná, kteří vše co napadli rekvirovali.“

 

Poslední svůj zápis do této knihy končí Johan Přibil v červnu 1869 těmito slovy: Dne 28. června t.r. byl mi na prsa od V. U. Blahorodého Pána P. Podkrajského Hejtmana z Poděbrad N. Dokoupila zavěšen od Jeho Majestátnosti odeslaný zaslužní kříž s korunkou, při čemž V. V. Pan Hejtman, jakož V. D. Pan pražský kanovník a vikář biskupský P. František Fiala dlouhou řeč spojenou s pochvalou ke mně drželi, s přáním abych jej ještě dlouhá léta nositi mohl.“

Tak tedy došel na sklonku svého života uznání neblahými tehdejšími poměry těžce zkoušený kantor.Ve školní službě působil Johan Přibil až do roku 1875, kdy odešel po 57 letech školní práce na zasloužený odpočinek s ponecháním celého služného 540 zlatých ročně. (Doklad, že v té době se již platové poměry učitelů pozvolna zlepšovaly.) Školní kronika se však až do roku 1876 odmlčela. Její zakladatel už neměl patrně k jejímu dalšímu vedení dosti sil. Zemřel 1. února 1879 v 79 letech. Pohřben byl na starém hřbitově v Žehuni.

Ve psaní školní kroniky pokračoval od roku 1876 jeho nástupce řídící učitel Václav Krupař, absolvent učitelského ústavu v Hradci Králové, který působil na žehuňské škole do roku 1904. Jeho počáteční zápisy jsou stručné, už nejsou tak osobité, sloh vytříbenější, pravopis téměř dokonalý. Život učitelů už byl v té době snadnější, školní výuka se zdokonalovala.

 

Ludmila Tvrdíková, kronikářka obceVeřejné červnové zastupitelstvo:

 • byl předložen ke sválení závěrečný účet obce za rok 2006, který byl též vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dní zastupitelstvo obce po projednání závěrečného účtu obce souhlasí s celoročním hospodařením a to bez výhrad

 • také byl předložen závěrečný účet hospodaření Svazku obcí Cidlina za rok 2006 zde bylo provedena kontrola hospodaření a nebyli zjištěny žádné nedostatky ani závady a proto zastupitelstvo obce souhlasí s hospodařením bez výhrad

 • dále bylo předloženo ke  schválení rozpočtové opatření č. 2, kde se v příjmech zařazovala dotace, výtěžek z plesu obcí a ve výdajích zejména čištění kanalizační sítě včetně kamerové prohlídky, příspěvek dětem na školu v přírodě, mzdové náklady na VPP, oprava hasičského auta 
  zastupitelstvo s takto navrženým rozpočtovým opatřením souhlasí bez výhrad

 • dále starosta informoval, že proběhla schůzka s ostatními starosty okolních obcí ohledně narůstajících neinvestičních nákladů 
  ZŠ Žehuň - starostové se předběžně dohodli, že mají zájem o zachování školy za předpokladu, že se počet žáků dále nebude snižovat, dále se přiklonili k názuru, že přestavba školy pro přestěhování MŠ je zatím neraálná (finanční situace, nízký počet žáků)

 • Centrum sociálních a  zdravotních služeb Poděbrady - středisko Městec Králové, předložilo OÚ návrh na poskytování služeb (pečovatelská služba, osobní asistence, zdravotní péče atd.) Pokud by se obec rozhodla tyto služby využívat, musela by se finančně na těchto službách podílet, což je 160 Kč na osobu. Zastupitelstvo se tím bude zabývat až po zjištění, že by byl o tyto služby zájem ze strany občanů. Jinak v budoucnu má obec zájem přestavět uvolněnou budovu (po přestěhování buď MŠ nebo ZŠ) na zařízení pro staré občany, kde by takové služby fungovaly.

 Nahoru