Obec Žehuň
obecŽehuň

Uzavření manželství

Uzavření manželství - informace

Uzavření manželství

 1. Pojmenování (název) životní situace - Uzavření manželství
 2. Základní informace k životní situaci
  Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství (dále jen "snoubenci"), že spolu vstupují do manželství. Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní; činí se v přítomnosti dvou svědků.
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Snoubenci.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Splnění všech požadovaných náležitostí.
  Snoubenci vyplní před uzavřením manželství dotazník k uzavření manželství a spolu s potřebnými doklady ho předloží matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.
  V některých případech se platí správní poplatek stanovený zákonem o správních poplatcích. Jedná-li se o církevní sňatek, předkládají snoubenci dotazník k uzavření manželství spolu s potřebnými doklady na matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. Místo pro církevní sňatek je určeno předpisy církve nebo náboženské společnosti pro náboženské obřady nebo náboženské úkoly.
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Dostavit se na matriční úřad, před kterým máte v úmyslu uzavřít manželství. Informovat se o požadovaných dokladech, době a místě pro uzavírání sňatku.
 6. Na které instituci životní situaci řešit
  Obraťte na místně příslušný matriční úřad dle místa konání sňatku. Seznam matričních úřadů a vymezení jejich správních obvodů je uveden v příloze vyhl. MV ČR č. 207/2007 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení.
  V Kolíně: Městský úřad Kolín, Karlovo náměstí 78, budova radnice v přízemí, matrika
 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  a) rodný list
  b) doklad o státním občanství
  c) výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu
  d) výpis údajů z informačního systému evidence o osobním stavu
  e) pravomocný rozsudek soudu o rozvodu předchozího manželství, popř. úmrtní list zemřelého manžela
  Občan není povinen předkládat doklady uvedené pod bodem b), c), d), pokud tyto skutečnosti prokáže platným občanským průkazem.
  V případě uzavření manželství církevní formou snoubenci žádají o vydání osvědčení o splnění všech požadavků zákona o rodině pro uzavření manželství církevní formou. Bez tohoto osvědčení nelze církevní sňatek uzavřít. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. K vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství.
 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Dotazník k uzavření manželství obdrží snoubenci po zadání termínu sňatku na matričním úřadu. Tento tiskopis vyplní a podepíší oba snoubenci a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno, spolu s doklady potřebnými k uzavření manželství.Tiskopisy jsou k dispozici zde
 9. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Poplatek je stanoven zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění a platí se za:
  - uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky 3.000 Kč,
  - uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR 2.000 Kč,
  - vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost 1.000 Kč.
  Poplatky se hradí v hotovosti před provedením úkonu.
  Úředně určenou místností pro uzavírání manželství v Kolíně je obřadní síň v budově radnice. Dnem stanoveným pro uzavírání manželství je sobota.
 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny. V případě, že požadavku není vyhověno, vydává matriční úřad rozhodnutí dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Pokud snoubenec nemluví nebo nerozumí česky, nebo je snoubenec neslyšící či němý, je při prohlášení o uzavření manželství nutná přítomnost tlumočníka (snoubenci ho zajišťují na vlastní náklady). Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Svědek se prokazuje platným průkazem totožnosti (OP, CP).
 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Po uzavření manželství je manželům následně vydán oddací list, na jehož základě požádají v zákonné lhůtě do 15 dnů od jeho převzetí o vystavení nového občanského průkazu. Zároveň se odstřihne vyznačená část OP (změna stavu, změna příjmení)
 13. Elektronická služba, kterou lze využít
  Tuto situaci nelze řešit elektronickou poštou.
 14. Popis byl naposledy aktualizován
 15. 04.09.2019
 16. Datum konce platnosti popisu
  Konec platnosti návodu není stanoven.
 17. Zdroj MÚ Kolín - https://www.mukolin.cz/cz/obcan/mestsky-urad/odbory-meu/odbor-spravnich-cinnosti-a-prestupku/zivotni-situace/4876-uzavreni-manzelstvi.html
Datum vložení: 24. 8. 2022 11:19
Datum poslední aktualizace: 24. 8. 2022 11:40
Autor: Správce Webu

Aktuální počasí

<<
>>
dnes, pondělí 26. 2. 2024
zataženo 10 °C 4 °C
zataženo, slabý jihovýchodní vítr
vítrJV, 3.96m/s
tlak1004hPa
vlhkost64%

Svátek

Svátek má Dorota

1. zmínka - 1137
440 obyvatel
MŠ a ZŠ
Kostnice
Rybník
Kostel

 

Hlaváček jarní
hlaváček jarní
Bukač velký
bukač velký
Bukýček malý
bukýček malý
chřástal kropenatý
chřástal kropenatý
chřástal malý
chřástal malý
moták pochop
moták pochop
orel mořský
orel mořský
Slavík modráček
slavík modráček